Előadások
Gazdasági témájú előadások

 

1. Mikó Imre-terv – kerekasztal-beszélgetés
    augusztus 17., szerda 11 óra

    Előadók: Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium belgazdaságért felelős államtitkára
                    Jakabos Janka, EMNT Háromszék, a Mikó Imre Terv koordinátora
                    Horkay Nándor, a VÁTI Nonprofit Kft igazgatója
                    Juhász Jácint, BBTE dékánhelyettes, szakértő

    Moderátor: Mátis Jenő, az EMNT Gazdasági Bizottságának alelnöke
    Szervező: Bethlen Gábor Alapítvány

    Helyszín: Bocskai-ház (Sapientia EMTE)

2. Kolozsvár - gazdasági HUB a tortán?
    augusztus 17., szerda 17 óra

Kolozsvár, Erdély szíve, hangzik a szlogen, a kincses város, a soknemzetiségű egyetemi város, a regionális fejlesztési pólus és még folytathatnánk a jelzők hosszú sorát. De mi a helyzet gazdasági vonalon? Hogy állunk a többi hasonló nagyságú, adottságú romániai, vagy közép-kelet európai városhoz képest? Melyek a komparatív előnyeink, melyek a hátrányaink? Melyek a város fejlődésének perspektívái? Ki tud-e törni a nagyra nőtt gazdasági provincialitásból és megjelenni a globalizált világgazdaságban vagy mindörökké lemarad Bukarest, Temesvár, és Szeben mögött?

    Előadók: Boros János, Euréka Egyesület, elnök
                   Ilyés Szabolcs, RegioConsult, igazgató
                   Csata Zsombor, szociológus
                   Kerekes Sándor, Kárpátia MRKIK ügyvezető igazgató
                   László Attila, alpolgármester
                   Kerekes Gábor, Euréka egyesület
                   Boda Szabolcs, az Élő Erdély egyesület igazgatója

    Moderátor: Gáti Attila, az RMKT kolozsvári szervezetének alelnöke
    Helyszín: RMKT székház, Kövespad (Aurel Suciu) u. 12 sz.

3. Kereskedelmi kamarák és vállalkozói szövetségek szerepe

    augusztus 18., csütörtök 11 óra

    Előadók: Kovács Áron, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviselője,
                   Kerekes Sándor, a Kárpátia Magyar-Román Kereskedelmi és Iparkamara kolozsvári igazgatója
                   Farkas Mária, a „Rajka Péter” Vállalkozók Szövetségének elnöke
                   Lukács László, a Székelyföldi Vállalkozók és Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója
                   Boros János, az „Euréka" Vállakozói Szövetség elnöke

    Moderátor: Mátis Jenő, az EMNT Gazdasági Bizottságának alelnöke
    Helyszín:
Bocskai-ház (Sapientia EMTE)
    Szervező:
Bethlen Gábor Alapítvány

 
Szociológiai témájú előadások

1.  dr. Kurkó Ibolya: Leszakadás vagy felzárkózás: regionális fejlettségbeli egyenlőtlenségek Romániában
     augusztus 15., hétfő 11.00  
   
     Helyszín: BBTE főépülete, I. emelet (Farkas u. 1. sz.)
     Szervező: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

A rendszerváltás időszakában bekövetkezett változások egyik legfontosabb eleme Romániában a területi egyenlőtlenségek növekedése volt.A földrajzi térben bekövetkezett differenciálódás új térszerkezetet alakított ki, melyet a megújuló és válságba kerülő piaci folyamatok modellálták: elsősorban a külföldi tőkebefektetések és a vállalkozások számának növekedése volt meghatározó, de olyan elemek is megjelentek, melyek korábban nem léteztek vagy rejtve maradtak, mint a munkanélküliség, a jövedelem erőteljes differenciálódása, a külföldi tőkebefektetések szelektív megoszlása. Mindezen folyamatok hatása egyértelműen a társadalmi egyenlőtlenségek tartós növekedésének irányába hatott, tagolt társadalmi és gazdasági teret hozva létre. A települések lokalizációjától függően „nyertes” és „vesztes” térségek jöttek létre, a területi leszakadás vagy nivellálódás folyamatának egyidejű jelenléte a fejlettségi lejtő meredekebbé válását idézte elő. Így az új térszerkezet meghatározó elemévé a főváros kiugró fejlettségi szintje valamint a településhálózat egyre erősödő gazdasági tagoltsága vált. Viszonylag dinamikus fejlődés mutatható ki a legtöbb nyugati térségben is, mely a kedvező földrajzi fekvésnek, változatosabb gazdasági szerkezetnek és a képzett munkaerőnek köszönhető.  Ennek ellenére más – a szerkezetváltás által érintett – kelet-közép európai országoktól eltérően Romániában nem határolható le egyértelműen a nyugat-kelet vagy észak-dél fejlettségi kettősség, az országot mindinkább a mozaikos gazdasági és társadalmi térszerkezet jellemzi.

 2.  dr. Veres Valér: Az erdélyi magyarok nemzeti azonosságtudatának változása a Kárpát Panelkutatás tükrében, 2007–2010.
      augusztus 15., hétfő 11.45

      Helyszín: BBTE főépülete, I. emelet
      Szervező: Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet

Az előadás témája az erdélyi magyarok természetes nemzeti identitásának vizsgálata, a megfigyelhető változások megragadása az elmúlt években, évtizedben. A témakör magába foglalja a kisebbségi, kulturális, kultúrnemzeti és az állampolgári identitáselemek vizsgálatát, a Kárpát Panel kutatás 2007. és 2010 évi adatfelvételei alapján. Erdélyben 2007-ben 900 2008-ban 890 magyar anyanyelvű személyt kérdeztünk meg, ezek jelentős része ugyanaz a személy. A mintavétel a háztartások szintjén többlépcsős véletlen kiválasztással történt, a háztartásokban a válaszadók szabad kvótás módszerrel lettek kiválasztva.
A vizsgálat során az alábbi kutatási kérdésekre keressük a választ: Hogyan határozzák meg magukat az erdélyi magyarok?  Milyen szerepe van a magyar kultúrnemzet eszméjének? Szociálpszichológiai értelemben mi a „saját” nemzeti csoport számukra? Milyen csoportidentitás a legerősebb? Hogyan jelenik meg a “romániaiság” az identitásukban?
 Hogyan élik meg a magyarsághoz való tartozást, milyen szimbólumokkal fejezik ki? Hogyan alakult a Magyarországhoz való viszony?

 3.  Kiss Dénes: Az erdélyi magyarok vallásosságának sajátosságai
      augusztus 15., hétfő 12.30

      Helyszín: BBTE főépülete, I. emelet
      Szervező: Max Weber Alapítvány

A vallásosság és annak különböző szociológiai implikációi állandó témája az európai szociológiai kutatásnak. Az európai értékrendkutatási  projekt keretében például több ciklusban is vizsgálták az európai országok vallásosságának jellegét és mértékét. A nemzeti szintű és nemzetközi összehasonlító vizsgálatok gyakorisága ellenére azonban az európai kisebbségi közösségek vallásosságának kutatása meglehetősen ritka. Elemzésünk ennek az általánosabb érvényű kérdésnek a kutatásához szándékszik hozzájárulni, ám emellett természetesen természetesen magyarság-kutatásként is fontosnak tartjuk munkánkat.
Az előadás konkrétabb célja az erdélyi magyarok vallásosságának elemzése, melynek során a kapott eredményeket rendszerint a magyarországi és a romániai adatokhoz viszonyítjuk, de esetenként más határon túli magyar kisebbségek vallásosságával is összehasonlítva. Az elemzés keretében kitérünk az erdélyi magyarok vallásosságának mértékével és tartalmával kapcsolatos kérdésekre, a kimutatható főbb változási trendekre, az erdélyi magyar társadalom vallásossága és rétegződése közötti kapcsolatra, valamint a vallásosságban mutatkozó felekezetek szerinti különbségekre. E célra az alapul használt 2010-ben végzett Kárpát panell kutatás adatai mellett elsősorban az európai értékrendkutatás (EVS) 2000-es és 2008-as hullámainak adatai, valamint a 2008-ban végzett Kárpát panell kutatás adatait használom.

 
Ha függőségéből kilépni vágyna valaki, miért épp a Bonus Pastor Alapítvány?

augusztus 19., péntek, 11.00

1. Segíthetsz másoknak is, magadnak is, ha szeretnél - velünk.

2. Egy személyes vallomás: nekem ez hogyan sikerült.
3. Mit tudhatsz meg a függőségek kezeléséről a BPA révén?
3. Kik vagyunk és mit ajánlunk? Hogyan támogathatjuk a kilépni vágyót? Programjaink és ismerkedés a rehabilitáció lehetőségeivel.

Az előadást Boros János pszichológus, a magyarózdi Drogterápiás Otthon munkatársa tartja és azt követően az ott terápiában részesült szenvedélybetegek közül egyesek vallomása hangzik el, amit nyílt beszélgetés követ a hallgatósággal.

Helyszín: EME székház
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány