Kiállítások
Anyag és sors. Nagy István munkái

nagy_istvanMegnyitó: 2011. augusztus 14., vasárnap, 16.00
Helyszín:
Kolozsvári Szépművészeti Múzeum

Nagy István (1873–1937) tanulmányait Kolozsváron, Budapesten, Münchenben és Párizsban végezte. Olyan művet hozott létre, amelyet az általa megélt korszak művészi irányzatai ihletettek. Erre a sajátosságra Lucian Blaga filozófus is felfigyelt, aki egy 1926-ban publikált cikkében utalást tesz a képzőművész alkotói jellegzetességére. A kiállítás a festő művének drámai jellemvonásait helyezi előtérbe, amelyet, Lucian Blaga szerint, „az anyag jövőbeni végzetének való alárendeltsége” eredményez. A portrékból és tájképekből álló gyűjtemény Lucian Blaga által írott teljes kommentárral együtt tekinthető meg.

A kiállítás kurátora Călin Stegerean. Közreműködik Kancsura István festőművész.

A kiállítás 2011. augusztus 14. és szeptember 11. között, szerdától vasárnapig 10.00-től 17.00 óráig látogatható. Hétfőn és kedden a múzeum zárva tart.

 
Hyperion - Utazások, ébredések, találkozások

Sütő Zsolt fotókiállítása            
                        
                                                                       

                                                                       Megnyitó: 2011. augusztus 14., vasárnap, 16.00
H
hyperion-repi21elyszín: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum

Mert ez is csak utazás, hiába ismerős itt minden és mindenki. Érzem, hogy nem az enyém itt semmi. Itt sem. Hogy csak átutazóban vagyok-vagyunk ezen a tájon. Utazni annyi mint a senki földjén időzni. Kolozsváron, Himalájában, Párizsban egyaránt. A megérkezés: a találkozás. Pillanata. Az otthon: az utazók legeslegnagyobb illúziója. A végső neurózis. Nincs otthon, mind úton vagyunk.

Bővebben...
 
A kert erotikája - Simona Tănăsescu illusztrációi Markó Béla szonettkötetéhez

Coperta_Marko3Megnyitó: 2011. augusztus 14., vasárnap, 16.00
Helyszín: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum

A kiállítás Simona Tănăsescu harminc munkáját mutatja be, melyek egy része Markó Béla A kert erotikája című, a Curtea Veche kiadó gondozásában 2010-ben megjelent kötetét illusztrálják. Simona Tănăsescu a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Akadémián végezte tanulmányait. Munkásságát számos díjjal ismerték el.

A kiállítás szerdától vasárnapig 10.00-től 17.00 óráig látogatható. Hétfőn és kedden a múzeum zárva tart.

 
Hagyomány a divatban

Katalogusba_kicsiAz illyefalvi Rustica Ház kiállítása

Megnyitó: 2011. augusztus 14., vasárnap, 16.00
Helyszín:
Kolozsvári Szépművészeti Múzeum

A Rustica Ház alkotóműhely Simó Júlia vezetésével 1993-ban azzal a fő céllal jött létre, hogy az erdélyi nemesi, polgári és népi viseleteket, valamint szőtteseket stilizálja, napjainkban is hordhatóvá, használhatóvá tegye. Az Illyefalva központjában található alkotóműhely termékeit hazai természetes anyagú kelmékből, szőttesekből és kiegészítőkből készíti.

A ruhakiállítás betekintést nyújt a főként erdélyi hagyományos viseletek mai öltözködéskultúrában való alkalmazásába. Megtekinthetőek az alkotóműhely 18 éves fennállása során készült legsikeresebb munkái.

A kiállítás 2011. augusztus 14. és augusztus 28. között, szerdától vasárnapig 10.00-től 17.00 óráig látogatható. Hétfőn és kedden a múzeum zárva tart.


 

 

 

 
Szülőföldem: Erdély

12Megnyitó: 2011. augusztus 14., vasárnap, 16.00
Helyszín:
Kolozsvári Szépművészeti Múzeum

Az Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti tagozata által rendezett tárlat témája Szülőföldem: Erdély. A kiállított munkák változatos technikai eszközökkel (linóleummetszet, tus- és pasztellrajz, akrilfestmény) jelenítik meg a téma által sugallt tárgykört, amely  betekintést nyújt Erdély kulturális örökségébe. Elsősorban építészeti jellegű értékeinkre fektetve a hangsúlyt, szembesülhetünk a letűnt századok templomaival, vártemplomaival, nevezetes középületeivel, udvarházaival. Érdekes színfoltjai a tárlatnak azon alkotások is, amelyek az erdélyi tájat, valamint az egyes régiók néprajzi vonatkozásait hivatottak bemutatni. Gondolva itt elsősorban az ünnep- és hétköznapok élő hagyományaira, a tájegységre jellemző arculatára. A változatos szemléletű munkákra a szakszerű dokumentáltság mellett az élményszerűség jellemző. Ez elsősorban a színhasználatban és az alkalmazott fantáziagazdag formavilágban érhető tetten. Így a munkák  nemcsak hiteles motívumábrázolásukkal hatnak a nézőre, hanem szuggesztív, művészi megjelenítő erejük révén is.

Szervező: Apáczai Csere János Elméleti Líceum

A kiállítás szerdától vasárnapig 10.00-től 17.00 óráig látogatható. Hétfőn és kedden a múzeum zárva tart.

 
Kolozsvár kapui

kapu1_kicsikicsiMegnyitó: 2011. augusztus 15., hétfő, 17.00
Helyszín: Szabók bástyája

A kiállítás anyaga a július folyamán meghirdetett fotópályázat anyagából, valamint a Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság fotótárából lesz összeválogatva.

Szervező: Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság

 
Soha nem vagy egyedül... Kolozsváron

zacsek_plakatIrsai László Zacsek kiállításmegnyitója

2011. augusztus 15., hétfő, 21:30
Helyszín:
Spritz Café


     “…you’ll never walk alone…” Liverpool-i mottó vezérelt a művészi életben és a hétköznapokban, megpróbálva alkotásaimon keresztül megjeleníteni azt az érzelmi gazdagságot, ami a környezetemben lévő emberekből árad. A kommunikáció életünkben gyakran az ajánlatra és a felajánlóra szűkül le... egyéni megvalósulásaink is olyan emberek felé irányulnak, akik kreativitásunkat táplálják és fenntartják. Maga a kiállítás a már megalkotott művek, a folyamatban lévő alkotások és a jövőbeni lehetőségek közötti folytonos kommunikációs lehetőségeire épül.
    A kiállított fény és idő installációk a Fényhullámok kiállítás rusztikus-modern vonalát követi mind konceptuálisan, mind a kombinált, ellentétes anyaghasználattal (fa-gyanta). A kiállított alkotások ily módon összevonják a múltat és a jövőt a jelenbe, a kézművesség és a design könnyen érthető formáját követve.
    A természetes és a hagyományos anyagok használata az önkifejezés olyan lehetőségeit rejtik magukban, amelyek az idő egy másfajta szemléletét segítenek kifejezni. Ezen végletek harmóniája képezi a rusztikus és a modern közötti összhangot, amelyek egész XXI. századi társadalmunkat meghatározzák.
    További információk a www.zacsek.ro honlapon, ahol a kézművesség, a design és a szépművészet közötti kommunikáció alkotásait tekinthetik meg.

A megnyitón fellép az Attic4 zenekar.           

 
Györkös Mányi Albert emlékkiállítás

babszinhaz_1982_fel_hasabGyörkös Mányi Albert zenetanár-festőművész (1922–1993) műteremlakását, minden abban található vagyonával együtt, végrendeletileg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületre hagyta. A hagyaték közel 200 Györkös Mányi-festményt, több Jakab Ilona-festményt és -grafikát, muzeális értékű kalotaszegi és mezőségi bútorokat, cserepeket, szőtteseket, számos könyvet és magántárgyat foglal magába. Ezt a hagyatékot tekinthetik meg az érdeklődők a Kolozsvári Magyar Napok alatt, naponta 12–17 óra között.

Helyszín: Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5. sz.

 
Az újjászületés krónikája - az EMKE 20 éve dokumentumokban

2011. augusztus 16., kedd, 18.00

emke-logo-kremalap

Az 1991-ben újraalapított Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elmúlt húsz éves tevékenységéről összeállított dokumentum-kiállítás a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt naponta 12–17 óráig tekinthető meg.

Helyszín: Kolozsvár, Republicii/Majális u. 5. sz.

 
Örménymagyarok Kincses Kolozsvárért – Kincses Kolozsváron régen és ma

szabok_b42011. augusztus 17., szerda, 16.00

Az Örménymagyarok Kincses Kolozsvárért - Kincses Kolozsváron régen és ma című kiállítás a Bástya és a Bocskai-ház helyreállításának képeit mutatja be. Magyarázattal szolgál Bulbuk Márton István, örménymagyar restaurátor. A kiállítás emellett olyan híres kolozsvári örményekre is rá kívánja irányítani a figyelmet, akik, az élet számos területén sokat tettek a város fejlődéséért. A kiállításon műemlék jellegű örmény házakat, kriptákat, üzletek cégtábláit és hirdetéseit is megtekinthetjük.

A rendezvénysorozaton ott lesz az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület is könyvbemutatókkal: Gudenus J. J.: Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája, Délvidéki örmény nemesek – Elemér – Écska – Nagybecskerek című könyvekkel, valamint a most megjelent ARMENIA havi szemle 1887–1907. DVD kiadványával.

Szervező: Bálint Tibor Baráti Társaság
Helyszín:
Szabók bástyája

 
Tárgyak, feliratok, kontextusok. Feliratos tárgyak az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményéből

02._kepMegnyitó: 2011. augusztus 19., péntek, 13.00 óra
Helyszín: Erdélyi Néprajzi Múzeum

A 18. századtól kezdődően az erdélyi köznépi használatban is a legkülönfélébb tárgyakon jelennek meg évszámok, rövid feliratok. A sokféle felületen, változatos technikával kivitelezett feliratok leggyakrabban a tárgy készítőjét, tulajdonosát, esetleg ajándékozóját, a készítés és/vagy használat helyszínét nevezik meg, a készítés időpontját rögzítik. Az írásbeliség köznépi terjedésével a tárgyfeliratok megszaporodnak, s üzenetük változatosabbá válik: a tárgykészítők a tárgyalkotás folyamatára is reflektálnak, az emlékhagyás szándékát hangsúlyozzák. A felirat társadalmi kapcsolatokat rögzít, érzelmeket közvetít, erkölcsi szentenciákat hirdet, intéseket, buzdításokat tartalmaz.

A datált, feliratos tárgyak gyűjtését a néprajzi múzeumi gyűjteménygyarapítási politika általánosan prioritásként kezelte, hiszen ezek a tárgyak fontos viszonyítási alapként szolgáltak egy-egy tárgytípus, jelenség érvényes időbeli határainak pontosításában, alakulástörténetének megrajzolásában.

Jelen kiállítás az erdélyi magyar közösségek használatából származó, s az Erdélyi Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben őrzött feliratos műtárgyakból kínál válogatást. A tárlat során a látogató új megvilágításban találkozhat a kivételes esztétikai értéket is képviselő műtárgyakkal, rálátása nyílik a felirat-üzenetek által kódolt emberi viszonyokra, jelentésekre, szándékokra és attitűdökre.

A kutatást a POSDRU 89/1.5/S/60189-es Posztdoktori programok a fenntartható fejlődésért egy tudásalapú társadalomban című projekt keretében a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2007–2013 anyagi támogatása tette lehetővé  az Európai Szociális Alap társtámogatásával.

A kiállítás kurátora: Tötszegi Tekla

A kiállítás 2011. augusztus 19. és 2011. október 2. között, keddtől vasárnapig 9.00-től 17.00 óráig látogatható.

 
inTORZia - Könczey Elemér karikatúra-kiállítása

2011. augusztus 19., péntek, 17.00
Helyszín: Insomnia Kávéház

Saját eszményképünkhöz képest jól sikeintorziarült karikatúrák vagyunk, hibáink, gyengeségeink megannyi poénjával… örökös kínban ezek palástolására. Egyetlen esélyünk a decens döntetlenre csak az önirónia és a humor segítségével lehetséges…

Könczey Elemér

 
Tárlatvezetés Kolozsvár belvárosi galériáiban

2011. augusztus 19., péntek

        16.00 Tárlatvezetés Kolozsvár belvárosi galériáiban:

                 Kolozsvár Galéria (Balázs Péter, Cs. Szabó László, Cseh Gusztáv, Paulovics László munkái),
                 Kós András szobrai (Farkas utcai református templom),
                 Gy. Szabó Béla műterem
(Bolyai utca),
                 Szervátiusz Jenő szoborpark
(plébánia),
                 Györkös Mányi Albert Emlékház


        Gyülekező: a Kolozsvár Társaságnál 15.30-kor, indulás 16.00 órakor
        Szervező: Kolozsvár Társaság

 
Jelek és formák

Soo_Z_M_kicsiSoó Zöld Margit grafikai tárlata

Jelek és formák címmel Soó Zöld Margit kerek évfordulós, születésnapi tárlata nyílt meg július 25-én a Barabás Miklós Galériában, illetve a nagy érdeklődés miatt annak udvarán. A kiállítást Németh Júlia műkritikus, a Barabás Miklós Céh alelnöke nyitotta meg, aki elmondta: Soó Zöld Margit kimagasló helyet foglal el az erdélyi művészetben, ebből a legkorszerűbb művészi nyelven megnyilatkozó festői-grafikai életműből most ez utóbbiból, annak is egy bizonyos szeletéből, fekete-fehér grafikáiból láthatunk válogatást. “Az utóbbi két évben készült alkotások mellett néhány régebbi, ismerős munka is helyet kapott a válogatásban. Mintegy igzalolásaként is annak az egyenesvonalú, egyenletesen felfelé ívelő útnak, ami Soó Zöld Margitot a művészi önkifejezés jelenlegi magaslataihoz vezette”, fűzte hozzá a műkritikus.

Forrás: www.szabadsag.ro

A tárlat augusztus 27-ig látogatható a Barabás Miklós Céh Farkas/Kogălniceanu utca 27. szám alatti székházának galériájában csütörtöktől vasárnapig 15–19 óra között.


Bővebben...
 
Válogatás a kolozsvári grafikából. 1960–1980

pallos_jutta_kicsiA hatvanas-hetvenes években a kolozsvári művészeti élet egyik legjelentősebb, formaújító jelenségét éppenséggel a grafika képezte, ugyanis számos alkotó a grafikában fedezte fel a szocialista realizmus formai és tematikai megkötéseiből kivezető utat. Kiállításunk célja ezekből az alkotásokból olyan szemelvényeket bemutatni, amelyekben a kompozícióval, a felületekkel és a technikákkal való kísérletezés mellett a képalkotás folyamatának az elemzése is közel hozta művészeinket a grafika és a konceptuális művészet aktuális kérdésfelvetéseihez.
A tárlaton 32 grafikusművész alkotása szerepel.

A kiállítás augusztus 21-ig látogatható, hétköznap és az augusztus 20–21-i hétvégén a következő órarend szerint: 11.00-14.00 és 15.00-19.00.

Helyszín: Quadro Galéria, Napoca (Jókai u. 2-4 szám, 64.)

Bővebben...