A Kolozsvári Magyar Napok keretében három templomnál végzett régészeti ásatások eredményeiről számolt be Csók Zsolt. Az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum régészét a kolozsvári Szent Mihály, a széki és a magyarvistai templomnál végzett munkálatokról kérdeztük. Riporter: Szegedi Csaba

 

Az 5. Kolozsvári Magyar Napok keretében szombat délután Kolozsváron is bemutatták Potozky László fiatal csíkszeredai származású író második novelláskötetét, a Nappá lett lámpafényt. A következő percekben Potozky Lászlóval Deák Anita beszélget új kötetéről és írói munkásságáról.

 

SZÍN-VONAL címmel nyílt meg péntek délután a Barabás Miklós Céh kolozsvári csoportjának grafikai tárlata. A Céhet mindig a minőség jegyében történő szerveződés határozta meg, így hát a Szín-Vonal cím egyben színvonalat is jelent. Mint a Barabás Miklós Céh minden csoportos kiállítását, a mostanit is a változatosság jellemzi mind technikai, mind stiláris szempontból. A kiállítás a Barabás Miklós Galériában (Farkas/Kogălniceanu u. 27. szám) tekinthető meg, augusztus 23-án és 24-én 11 és 14 óra között, majd a Magyar Napok lejártával még két hétig látható hétfőn, kedden és pénteken 11 órától 14 óráig, illetve szerdán és csütörtökön 14 órától 17 óráig. A Céhről és a kiállításról Németh Júlia műkritikussal, a BMC alelnökével beszélgettünk. Riporter: Deák Anita

 

Asztalos Lajos helytörténész és Papp Annamária újságíró kötetét mutatták be csütörtök délután a Sapientia EMTE Tordai úti épületében. Az 1944. június 2 . - Kolozsvár bombázása című könyv vetített képes bemutatóját követően Papp Annamáriával Ballók Zsuzsa, rádiónk gyakornoka beszélgetett.

 

Az 5. Kolozsvári Magyar Napok keretében a New York Szállóban augusztus 21-én, délután alkalmunk nyílt megismerni a magyarországi Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója szervezetet is. A kortárs fotóművészettel foglalkozó szervezetről Gellér Judittal, az FFS egyik vezetőségi tagjával beszélgettünk. Riporter: Deák Anita

 

Elvi kérdés a nyelvi kérdés? - tette fel a kérdést Csata Zsombor, a BBTE Magyar Szociológia Intézetének adjunktusa csütörtök délután a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott előadásán. A kérdés elméleti hátterét világította meg, majd röviden kitért a kolozsvári magyar egyetemisták között végzett kutatás eredményeire is, amelyekről bővebben Talpas Botond, az Igen, tessék! mozgalom elnöke beszélt. Az előadást követően Csata Zsomborral beszélgettünk. Riporter Mihály Noémi.

 

Éjszaki Károly életéről, munkásságáról hallhattak az érdeklődők péntek délelőtt a New York Kávéházban, akiről Gaal György irodalomtörténész beszélt. Éjszaki Károly az erdélyi vasút egyik kiépítője, a Sztána üdülő megalapítója, számos sikeres irodalmi darab szerzője. Mérnöki és jogi tanulmányokat végzett, majd íróként és irodalomszervezőként is tevékenykedett. A magyarországi Bakonyrédén született, majd Kolozsvárra költözött, ahol az Erdélyi Irodalmi Társaság egyik megteremtője, később tiszteletbeli tagja lett. Gaal Györggyel, Éjszaki Károly nemrégiben megjelent Toll és körző című kötetének szerkesztőjével Mihály Noémi beszélget.

 

A Budapest – Bamako ralit már 2005 óta szervezik meg, érdekessége, hogy a verseny és túrázás mellett jótékony célokat is szolgál, a résztvevők ugyanis számtalan adományt juttatnak így el Afrika rászorulóinak. Az idei versenyből Erdély sem maradt ki, 7 barát különböző erdélyi városokból megalapította a Transilvania 4 Africa Team-et, és a helyi intézmények és magánszemélyek segítségével egy teherautónyi számítógépet, ruházati cikket és élelmiszert vittek Afrikába.

Az 5. Kolozsvári Magyar Napok keretében szerda délután a Sapientia EMTE épületében egy részletet is megtekinthettünk az útjukról készülő dokumentumfilmből, illetve a csapat tagjai meséltek élményeikről, a kaland szépségeiről és nehézségeiről. A következő percekben az erdélyi csapat egyik tagjával, Deák Alberttel beszélgetünk. Riporter: Deák Anita

 

Regényes Kolozsvár címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést Kolozsvár-történetek témakörben augusztus 20-án délután a New York Kávéházban. A beszélgetést Bányai Éva vezette, az asztaltársaságot pedig Tompa Andrea író, színházkritikus, egyetemi tanár, Demény Péter író, egyetemi tanár, a Látó szépirodalmi folyóirat szerkesztője, Vallasek Júlia irodalomtörténész, egyetemi tanár, Balázs Imre József irodalomtörténész, író, egyetemi tanár és Láng Zsolt író, a Látó főszerkesztője alkotta. A beszélgetés rövid részlete csendül fel, amelyben Láng Zsolt, Balázs Imre József és Vallasek Júlia mesél. A szerkesztő Mihály Noémi.

 

Az Igen, tessék! mozgalom számos eseménnyel jelentkezik az idei Kolozsvári Magyar Napok alatt is, szerdán például egy olyan tárlatot mutattak be, amely még abból az időszakból származik, amikor a többnyelvűség még szervesen képviseltette magát a kolozsvári közéletben. A megnyitón a mozgalom elnöke, Talpas Botond vázolta a kiállítás tartalmát. Riporter: Szegedi Csaba

 

A Lutheránus Püspökség Reményik Sándor Galériájában augusztus 19-én megnyitották Kolozsvár egyik emblematikus személyiségének, Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola bárónénak emlékkiállítását, a Bánffy Miklós év keretében. A példakép értékű Karola bárónéról Szebeni Zsuzsával, a kiállítás kurátorával beszélgetünk. Riporter: Deák Anita

 

A Kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum Képzőművészeti tagozatának Sokarcú Mezőség című tárlata tekinthető meg a Kolozsvári Magyar Napok ideje alatta Szabók Bástyájában. A munkák elkészülését komoly felkészülés előzte meg, hiszen ahogy Vörös Alpár az iskola igazgatója is elmondta, itt nem csak képzőművészetről van szó, hanem az értékek továbbadásáról, identitástudatról is szól a folyamat. A kiállítás és az azt övező háttérmunkák részleteiről Székely Géza képzőművész-tanárral, a tevékenység irányítójával beszélgetünk. Riporter: Deák Anita

 

Szenkovics Dezső Móhandász Karamcsand Gandhi filozófiai gondolkodásának központi fogalmai című első könyvét mutatták be augusztus 20-án délelőtt az egykori New York Szállóban. Szenkovics Dezső az Erdélyi Magyar Tudományegyetem kari főtitkára, India iránti érdeklődése középiskolás korára nyúlik vissza, Ghandi személye pedig indiai útja során ragadta meg. Erről, illetve a könyv keletkezéséről beszélget Szenkovics Dezsővel Mihály Noémi.

 

Gondolták volna, hogy a híres budapesti Gundel étterem Kolozsvárról rendelte a vargabélest? És azt, hogy Ion Gheorghe Maurer néhai miniszterelnök és az iráni sah látogatásakor is a Darvas-féle vargabélest követelte? Ezekről az édeskeser történetekről is olvashatunk Tatár Zoltán A vargabéles legendája című könyvében, amelyet augusztus 19-én mutattak be a Bocskay Házban. A könyvet Demény Péter méltatta, akinek a felesége egy adag vargabélest is elkészített a résztvevők nagy örömére.

A könyvbemutatót követően Tatár Zoltánt faggattuk a könyv keletkezésének hátteréről. Riporter: Mihály Noémi

 

Az életről meditálhatunk Tóth László gyűjteményes kiállítását szemlélve a Quadro Galériában. A Szatmárnémetiben született, majd Németországba települt képzőművész művészeti gondolkodását leginkább talán az abszurd színház világa és a szürrealizmus érintette meg. Szürrealizmusa azonban nem álombéli tájakra vezet, hanem a nagyon is felismerhető valóság tekint vissza ránk. A kiállítás részleteiről Székely Sebestyén György művészettörténésszel, a Quadro Galéria igazgatójával és a tárlat kurátorával beszélgetünk. Riporter: Veres Tünde gyakornok és Deák Anita

 

Nagyvárosi szórványok - kolozsvári helyzet címmel szerveztek a Kolozsvári Magyar Napok keretében beszélgetést Vetési László református lelkipásztor, szórványkutató, szociográfus azonos című tanulmánya alapján. Vetési Lászlónak a Korunk folyóirat júniusi számában megjelent értekezése elsősorban a nagyvárosi szórványkérdéseket taglalja, szót ejtve a magyar tulajdongyűrű elvesztéséről, a nyelvi kompetenciaszint romlásáról, a nagyvárosi közösségépítési technikákról is. A rendezvényt követően Vetési Lászlóval Mihály Noémi beszélgetett.

Az est moderátora Jakab Gábor kerekdombi plébános volt, aki 46 éves kolozsvári szolgálata alatt szemtanúja volt a kincses város szórványosodásának.  Jakab Gáborral Ballók Zsuzsa, rádiónk gyakornoka beszélget.

 

A tárlatról Sipos Gábor Erdélyi Református Egyházkerület levéltárosát faggatták az Agnus Rádióban. Riporter Szegedi Csaba.

 

A táj és embere címen nyílt meg szombaton Kádár Tibor egyéni tárlata a Szépművészeti Múzeumban. A művész mindig is e téma elkötelezettje volt, az 5. Kolozsvári Magyar Napok alkalmával pedig egy fontos részletét tekinthetjük meg kiteljesedett művészi életművének. Az összeállítást Deák Anita készítette.