A Kolozsvári Magyar Napokat immár ötödik alkalommal szervező Kincses Kolozsvár Egyesület bejegyzését 2010 tavaszán kezdeményezték az alapítók, elsődleges célként tűzve ki egy sokak számára lehetetlennek tűnő álom megvalósítását: megteremteni a Kolozsváron működő civil, egyházi, oktatási és politikai intézmények közötti legszélesebb körű összefogást, és közös erővel, évi rendszerességgel megszervezni Kolozsvár magyar napjait, avagy a kolozsvári magyarság napjait egy köztereken zajló egyhetes rendezvény keretében.

Köztudott, hogy Erdély fővárosát  – az itt élő ötven-hatvanezres őshonos magyar közösséggel egyetemben – több mint fél évszázadra kalodába zárta a történelem. A negyven éven át tartó kommunista diktatúra lezárultával az ország nagy része fellélegezhetett, nem így  a „fel nem adhatónak”  mondott  Kolozsvár. Ez a jobb sorsra érdemes város kapott még  egy közel másfél évtizedes ráadást  a sorstól. A meg nem érdemelt és méltánytalanul hosszú büntetés terhe alatt a magyar közösség egyre inkább szétzilálódott, s a jövője is egyre inkább megkérdőjeleződött. 

Öt év távlatából visszatekintve talán nem tűnik túlzásnak, hogy a kolozsvári magyarság a Kincses Kolozsvár Egyesület által szervezett rendezvénysorozat keretében fedezte fel újra önmagát, és a magyar emberek hat évtized után – társadalmi, vallási, politikai hovatartozástól függetlenül – a Kolozsvári Magyar Napok alatt részesülhetnek ismét abban az egyedülálló élményben, amelyre már csak az idősek emlékezhettek: megélni a teljes közösség összetartozásának örömét.

Csodával határos módon, de úgy tűnik, hogy ezt a célt sikerült elérni, s a közös élmény egy egész éven át tartást és önbizalmat ad az embereknek. Öt éve már, hogy a görcseitől és félelmeitől egyre inkább megszabaduló kolozsvári magyarság rendszeresen együtt ünnepel, egyre természetesebbként fogadva azt, hogy a vele élő románok is bekapcsolódnak az ünneplésébe.  Egyre többen érezhetik joggal azt, hogy nem ellenünk, értünk teszik!  Talán ennek a bizalomerősítő folyamatnak az elindulását nevezhetjük a rendezvényhez, s rajta keresztül a Kincses Kolozsvár Egyesülethez kötődő második legfontosabb megvalósításnak.

Gergely Balázs

 

Az egyesület alapítótagjai:

Gergely Balázs, az egyesület elnöke, régész, történész

Fekete Emőke jogász

Kötő József erdélyi dramaturg, színháztörténész

Szép Gyula zenetanár, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója

Csigi Levente közgazdász, a Kárpátia Magyar- Román Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető elnöke

Vadas László rendező

Székely István politológus, a Jakabffy Elemér Alapítvány elnöke