Arany János és a 19. századi európai középkorkultusz

Meghívott: T. Szabó Levente, a BBTE Bölcsészkarának oktatója.

Arany János költeményekből László Kinga olvas.

 

Aranynak az ősi magyar kultúra iránti intenzív és kétségbeesett érdeklődését gyakran szokás úgy megjeleníteni, mint valamiféle magyar irodalmi és kulturális „belügyet” vagy Arany személyes költői küszködését a hiányzó középkori vagy még régibb forrásokkal. Az előadás ahhoz kíván támpontokat nyújtani, hogy miként tekinthetünk erre, ha Arany életművét a korabeli világirodalmi folyamatokban vesszük szemügyre. Hiszen nem csupán Arany és a 19. századi magyar irodalmi és művészeti értelmiség fordult kíváncsian a középkor irányába, hanem ez az érdeklődés valójában egy európai kulturális versenyhelyzetnek a része a Beowulf és a Nibelung-ének körüli vitáktól egészen a neogótika születéséig, azaz valójában a nemzeti középkorok feltalálásáig.