Hit és nemzet – Tőkés László breviáriumának a bemutatója

A Hit és nemzet – Tőkés László breviáriuma című, Ady Endre verseivel és Buhály József festőművész illusztrációival gazdagított kötetet Jánosi Zoltán irodalomtörténész szerkesztette az általa kiválasztott szövegekből. Grafikai-képi megjelenítése Farkas Ernőt dicséri, a kiadói hátteret a budapesti Magyar Napló biztosította. A szerkesztők egy olyan kiadványt igyekeztek letenni az olvasók asztalára, amely legfőképpen Tőkés László 28 évi küzdelmeit és munkáját hivatott bemutatni.

„Tőkés Lászlóról, a romániai forradalom elindítójáról, Temesvár hőséről, református püspökről, egyetemalapítóról, európai parlamenti képviselőről számos cikk, tanulmány látott már napvilágot. Különösen a temesvári forradalomhoz kötődően az utóbbi három évtizedben számos könyv terjedelmű munka is elhagyhatta a nyomdát. Küldetésének továbbgyűrűző erejéről, példájának összetett kisugárzásáról jó ismeretei vannak a magyarországi, a partiumi és az erdélyi köztudatnak. A teljes emberi és a történelmi arcot az eddig létrehozott írások és emlékezések alapján feltáró, szöveges és vizuális dokumentumokon nyugvó, átfogó, nem csupán a temesvári forradalomra, hanem a teljes pályára koncentráló, az életutat és ennek összetettségét bemutató könyv ugyanakkor még nem született az élete hatvanas évei közepén járó püspökről és politikusról. Ez a kötet ezt a hiányt törekszik pótolni. A Tőkés Lászlóról írt művekből, a tőle származó dokumentatív értékű munkákból egységes, a sors-utat reprezentatív módon illusztráló műben mutatja fel az emberi arcot, amelyet számos vonása tett elismertté Európában és a világon. A nem mindennapi küldetéstudatot, tetterőt, széles látókört és egyetemes horizontot viselő portrét bemutató könyvet a veszélyes élethelyzetek mindennapjainak küzdőtársai mellett neves magyar és európai személyiségek (írók,politikusok, tudósok, egyházi vezetők, művészek) Tőkés Lászlóról alkotott gondolatai, írásai és magának a református püspök-politikusnak a művei, vallomásai alkotják egésszé a későbbi temesvári hős születése pillanatától a napjainkig terjedő idősávban” – írta a Hit és nemzet – Tőkés László breviáriuma című kötet előszavában az ötletadó, kezdeményező dr. Szabó Ferenc.

 

Bemutatja Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke és Balaton Zoltán, Tőkés László harcostársa, az 1989-es Temesvári Emlékbizottság tagja, egyetemi tanár.