Kiállításmegnyitó: „Mire a falevelek lehullanak…” Emlékképek a Nagy Háborúról

Az első világháborús kiállítást megnyitja: Pozsony Ferenc, egyetemi oktató, néprajzkutató.

Házigazda: Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke.

 

Könyvbemutató:

Ifj. Bertényi IvánBoka LászlóKatona Anikó (szerk.): Propaganda – Politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban

Bereczki IbolyaPozsony Ferenc (szerk.): Üzenet a frontról: Ferenc tüzér levelei, 1914-1918

A köteteket Boka László, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos igazgatója és Bereczki Ibolya, a Szentendrei Skanzen főigazgató-helyettese mutatják be.


Az első világháborút megidéző kiállítás bepillantást nyújt a fronton harcoló katonák életébe, bemutatja a hátországban zajló folyamatokat. A Nagy Háborút és a mögötte meghúzódó sorsokat, eseményeket, személyi világokat teszi láthatóvá az összeállítás.

Az egyik kötet egy konferencia anyagából közöl, mely az első világháború alatti hátországi propagandát és annak időbeli változásait, formáit és tendenciáit kívánta a különböző tudományterületeken megvizsgálni. A kiadvány különböző tudományterületek – történettudomány, sajtótörténet, irodalomtörténet, művészettörténet – eredményeit kívánja összekapcsolni, s közel harminc írásban vizsgálni a hátországbeli propaganda alakváltozatait a politika, a sajtó, a szépirodalom vagy éppen a vizuális kultúra területén.

A másik kötet az első világháború mindennapjait, a harcmezőkön és a hátországban élő erdélyi emberek életét idézi meg egy sajátos történeti forrás, a frontról hazaküldött tábori levelek segítségével. Pozsony Ferenc könyve 280, frontról hazaküldött levelet és képeslapot tartalmaz, amelyeket a haza védelme iránt elkötelezett tüzér, a Zaboláról származó Pozsony Ferenc (1893–1978) írt, s a család megőrzött. A tudósítások sajátos nyelvezetükkel lefordítják és személyessé teszik a Nagy Háború hétköznapjait és csatáit, ugyanakkor a történelem részesévé teszik a levelek címzettjeit. A távol lévő tüzér kérdései, otthon járó gondolatai és aggódása nyomán a családtagok életébe is bepillantást nyerünk.