Cseh Katalin: Tanerőtlen – könyvbemutató

Cseh Katalin: Tanerőtlen című könyvének bemutatója. A szerzővel Bodó Márta beszélget.
A kötet három versciklusa közül a címadó Tanerőtlen a tanári léttel kapcsolatos, ontológiai kérdéseket veti fel. Mi teszi tanárrá az embert? Melyek a „tanárnéniség” fogalmának tipikus jellemzői? Milyen kételyek gyötrik, milyen emberi gyarlóságok kerülnek felszínre a tökéletesnek látszó tanári maszk mögül? Milyen elvárásokat támaszt velük szemben a társadalom, és milyen elvárásaik vannak önmagukkal szemben? Mitől válik „tanerőtlenné” több évtizedes pályafutása során a pedagógus? Miért károsul sokszor törvényszerűen az önbizalma, illetve önbecsülése? Miért és mitől van hiányérzete, illetve mikor érez(het) elégtételt? A kötet második részében az élet különböző vetületei, fény- és árnyoldalai jelennek meg: szerelem, elhidegülés, anyaság, hiányérzetek, kételyek, örömök, ballépések, kötődések. A harmadik ciklus művei az Isten-keresésről – Isten hiányának a megéléséről, Isten jelenlétének a megtapasztalásáról szólnak. Cseh Katalin versei úgynevezett „érzékenyítő” szövegek, az irodalom eszközeivel világítanak rá arra, hogy akár az élethez, akár a tanári hivatás gyakorlásához nemcsak tudásra van szükség, hanem nagyfokú empátiára, önzetlenségre, odaadásra, alázatra. A nemcsak pedagógusokat megszólító verseskötetet mindazoknak ajánljuk, akik gondolkodó, önreflektív módon tudnak jelen lenni saját életükben! A kötetet Szucher Ágnes illusztrálta.