Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény

A Kallós Zoltán Alapítvány gondozásában Válaszúton működő Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény létrehozása az 1990-es évekre tehető. Az intézmény és szorosabban a Néprajzi Gyűjtemény feladatának tekinti az alapító tárgyi és szellemi hagyatékának gondozását és bemutatását. Kallós Zoltán Erdély-szerte végzett gyűjtőútjai során mind a tárgyi, mind a szellemi néprajz elemeire figyelmet fordított. Népzenei gyűjtései az érdeklődők elé tárva, online felületen is elérhetőek (http://db.zti.hu/kallos/kallos.asp), valamint az Alapítvány által kiadott Kallós Archívum lemezsorozat folyamatosan bővülő, tematikus válogatásai segítenek, hogy minél többekhez eljussanak Kallós Zoltán zenei gyűjtései.

Az Alapítvány névadója és alapítója, Kallós Zoltán tárgyi néprajzi gyűjtései adják a tárgykészlet magját, amely megközelítőleg 6000 darabot foglal magába. A tárgyi gyűjtemény jelentős részére igaz, hogy magas esztétikai értékkel bíró népművészeti tárgyak közé sorolható. Az így létrejött néprajzi jellegű magángyűjtemény területi lefedettség tekintetében az erdélyi magyarság, pontosabban a mezőségi, kalotaszegi, gyimesi és moldvai területeket foglalja magába. E négy rész mellett az erdélyi román és szász lakosság tárgyi kultúrája is jelentős számban megtalálható a gyűjteményben.

A raktáraknak és a kiállításnak otthont adó épület 2017-ben nyerte el jelenlegi formáját. A raktárakban kap helyet a textil- és viseletgyűjtemény, a bútorgyűjtemény, a fa- és fémgyűjtemény, a fotógyűjtemény, valamint könyvtárunk. A kiállítótér 12 teremből áll. Tisztaszobák segítségével mutatjuk be a Kallós Zoltán gyűjtőterületeiről származó tárgyi anyagot. Az erdélyi Mezőség és Kalotaszeg, a moldvai csángó, az erdélyi szász és a román népi kultúra díszes darabjai által az adott területen élő közösség életmódja, értékrendszere, hagyományai, szokásai és népművészete is elénk tárul.

A Kallós Gyűjtemény múzeumpedagógiai foglalkozásaiban a gyűjteményhez kapcsolódó néprajzi tematikájú interaktív és kézműves-foglalkozásokkal várja az óvodás, alsós (0–4.) és felső (5–8.) tagozatos gyerekeket. Elsődleges cél a népművészet és népi díszítőművészet játékos megismertetése.