Familiarități spirituale. Matineu livresc și filmic despre opera scriitorului Bálint Tibor (1932-2002)

Moderatori: Egyed Emese, Vig Emese