Ars Sacra Claudiopolitana. Expoziție de artă bisericească

Ghidaj în limba română cu Nagy Emőke