Transylvanian Saxophone Quartet

În program opere compuse de Bach, Brahms, Rossini, Ligeti, Bartók, Pierné etc., respectiv prelucrări.

Înfiinţat în 2011, Transylvanian Saxophone Quartet este o prezenţă inedită pe scena muzicală din România. S-a format cu scopul de a atrage atenţia asupra rolului important al saxofonului în muzica clasică, acest instrument fiind cunoscut mai cu seamă în jazz, în muzica uşoară şi în cea populară, cu toate că există pentru el un repertoriu consi- derabil şi în muzica simfonică, respectiv în operă. Membrii cvartetului sunt clarinetişti şi saxofonişti proeminenţi ai unor orchestra ardelene de seamă: Zoltán Réman (sax. sopran) este prim clarinetist al Filarmonicii „Transilvania” din Cluj şi, în acelaşi timp, profesorul disciplinei saxofon clasic a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, Sándor Deák (sax. alto) şi István Makkai (sax. tenor) sunt clarinetişti ai Filarmonicii din Târgu-Mureş, acesta din urmă fiind şi profesor de saxofon la Liceul de Arte din Târgu- Mureş, iar Antal Kelemen este prim clarinetist al Filarmonicii Târgu-Mureş. Toţi patru sunt absolvenţi ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj.

Cu ocazia unei serii de concerte în ţară şi peste hotare, au iniţiat o incursiune în lumea compozi- torilor francezi, belgieni, americani, germani etc., care au conceput o sumedenie de lucrări pentru un astfel de ansamblu. Cvartetul are în repertoriu piese originale, compuse şi dedicate în mod special acestei formaţii, pe care le-a prezentat în primă audiţie. A susţinut zeci de concerte în ţară şi în străinătate, ultimele apariţii de mare prestigiu fiind cea din cadrul Festivalului „George Enescu”, în septembrie 2015 şi cea din Toamna Muzicală Clujeană din octombrie 2018.