Colecția Etnografică „Kallós Zoltán”, Răscruci

Bazele Colecției Etnografice „Kallós Zoltán” din Răscruci, aflate în îngrijirea Fundației „Kallós Zoltán”, au fost puse încă în anii 1990. Atât Fundația, cât și Colecția „Kallós” s-a angajat să păstreze și să prezinte publicului moștenirea materială și spirituală a fondatorului. Pe parcursul peregrinărilor sale transilvănene, mereu în căutarea comorilor folclorice, Kallós Zoltán a acordat atenție deosebită atât elementelor materiale, cât și celor spirituale. Numeroase piese din colecția sa de muzică populară sunt accesibile și online (http://db.zti.hu/kallos/kallos.asp), dar și sub forma selecțiilor tematice din seria de discuri „Arhivele Kallós”, editate de Fundație.

Bazele colecției de obiecte, formate din aproximativ 6 000 de elemente, au fost puse marele inițiator, cel al cărui nume îl poartă Fundația. Majoritatea colecției este formată din obiecte de artă populară de înaltă valoare estetică. Din punctul de vedere al acoperirii teritoriale, colecția etnografică privată astfel constituită cuprinde întreaga maghiarime din România, inclusiv Câmpia Transilvăneană, Țara Călatei, zona Ghimeșului și Moldova. Pe lângă aceste patru regiuni, și cultura materială a populației românești și săsești din Transilvania este reprezentată foarte bine la nivelul acestei colecții etnografice.

Clădirea care găzduiește depozitele colecției și expoziția și-a dobândit forma actuală în 2017. Depozitele cuprind textile și porturi populare, mobile, obiecte din lemn și din metal, colecția de fotografii și biblioteca Fundației. Spațiul de expoziție este format din 12 încăperi. Partea materială a colecției etnografice este prezentată în cadrul „camerelor curate” tradiţionale (magh.: tisztaszoba). Valoroasele elemente ale culturii populare caracteristice a Câmpiei Transilvănene și a Țării Călatei, ale celei ceangăiești din Moldova și săsești și românești din Transilvania reflectă viu și modul de viață, sistemul de valori, obiceiurile și arta populară a comunităților din teritoriile respective.