Spiritul romantic de tip Biedermeier în colecţia de pictură a Muzeului de Artă Cluj

Ghidaj în limba română: muzeologul Alexandra Sârbu.