Összesített program

 


Gyorsugrás:

 

Péntek

augusztus 17.

17:00 Barokk fantáziák. Válogatás Georg Philipp Telemann 12 Fantázia hegedűre basszus nélkül című kamarazenei művéből. Előadja Béres Melinda hegedűművész. A magyar barokk köl-tészet remekeit Laczkó Vass Róbert színművész tolmácsolja.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Belvárosi unitárius templom

ugrás az oldal tetejére

 

Szombat

augusztus 18.

06:30–12:00 Kós Károly Kerékpáros Emlék- és Teljesítménytúrák IV. kiírása:
• Kós Kerékpáros 25 (24 km): Gyerővásárhely, református parókia (RAJT, 10:30–11:00) – Jegenyei menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa (CÉL)
• Kós Kerékpáros 35 (34 km) (ÚJ): Sztána, református templom (RAJT, 11:00–12:00) – Kis-petri, református templom – Váralmás – Almási-vár – Farnas, református templom – Zso-bok, református templom – Riszeg-tető – Szentimrei-villa (CÉL)
• Kós Kerékpáros 40 (40 km): Gorbói országút (RAJT, 10:00–10:30) – Gyerőffy-szöktető – Gyerővásárhely, református parókia – Jegenyei menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa (CÉL)
• Kós Kerékpáros 60 (61 km): Kolozsvár, Kakasos templom (RAJT, 7:00–7:30) – Hója-erdő – Kányafő – Kis-Martonos-tető – Bátori-hegy – Gorbói országút – Gyerőffy-szöktető – Gyerővásárhely, református parókia – Jegenyei menedékház – Ordományos – Riszeg-tető – Sztána, Szentimrei-villa (CÉL)
Megjegyzések
• a K25-ös túra résztvevői számára szállítást biztosítunk a RAJThoz, Gyerővásárhely köz-pontjába
• a K35-ös túra résztvevői számára szállítást biztosítunk a RAJThoz, Sztána központjába
• a K40-es túra résztvevőit pedig a DN1-E60-as országút Gyalu–Magyarkapus szakaszán le-vő Bendkopp-letérőig fogjuk szállítani. Innen 4,7 km-re, a Gorbói-út tetején van a 40 km-es kerékpáros túra RAJTja.
• a kerékpáros résztvevőknek a CÉLba érkezés után még kb. 6 km-t kell tekerniük a haza-szállításukat biztosító járművekig.

Kós Károly Gyalogos Emlék- és Teljesítménytúra XV. kiírása:
• Kós Gyalogos 10 (11 km): Sztána, állomás (RAJT, 8:30–9:30) – Csiga-domb – Riszeg-tető – Szentimrei-villa (CÉL)
• Kós Gyalogos 25A (26 km): Sztána, állomás (RAJT, 8:30–9:30) – Sztána, református temp-lom – Kispetri, református templom – Almási-vár – Zsobok, református templom – Ri-szeg-tető – Szentimrei-villa (CÉL)
• Kós Gyalogos 25B (24 km): Sztána, református templom (RAJT, 8:45–10:00) – Kispetri, re-formátus templom – Almási-vár – Zsobok, református templom – Riszeg-tető – Szentim-rei-villa (CÉL)
• Kós Gyalogos 55 (53 km): Kolozsvár, Kakasos templom (RAJT, 6:30–7:00) – Hója-erdő – Kányafő – Kis-Martonos-tető – Bátori-hegy – Gorbói országút – Gyerőffy-szöktető – Gyerővásárhely, református parókia – Jegenye, kőbánya-letérő – Ordományos – Ri-szeg-tető – Szentimrei-villa (CÉL)
Megjegyzések
• a Kós Gy10 és a Kós Gy25A túrán induló résztvevők számára Sztána állomástelep megkö-zelítését vonattal javasoljuk, NEM autóval (környezetkímélési meggondolásokból, az út minősége, illetve a parkolási lehetőségek korlátozottsága – max. 10–15 autó – miatt)
• a Kós Gy25B túra résztvevői Zsobokról, 4 km-es jó minőségű makadámúton könnyen el tudnak jutni Sztána falu központjába, ahol megfelelően leparkolhatják autóikat a túra vé-géig.
• a Gy10-es és Gy25-ös túrák résztvevőinek nem szervezünk visszaszállítást Kolozsvárra – mindenkinek lehetősége lesz a délutáni vonatokkal visszautazni.
• a CÉLba érkezett Gy55-ös résztvevők Kolozsvárra utazása számításaink szerint lehetséges vonattal, vagy szükség esetén, a szervezők biztosítják autós visszaszállításukat.
A túrákra benevezni CSAK ELŐZETESEN lehet (a RAJTnál NEM):
• a túrák honlapján (www.ekekolozsvar.ro/teljesitmenyturak – várhatóan július 15-től kezdve)
• a regisztrációs pontoknál: a Szabadság napilap titkárságán vagy a Nyilas Misi Tehetségtá-mogató Egyesület irodájában.

A túrákkal kapcsolatos egyéb információt a [email protected] e-mail cí-men lehet igényelni.
A RAJTok időpontjai tájékoztató jellegűek, végleges és pontos adatok a 2018-as Kós-túrák honlapján találhatók majd.
A nevezési időszak kezdete a médiában és Facebookon (facebook.com/ekekolozsvar), il-letve a kolozsvári EKE honlapján lesz meghirdetve.
Szervező: EKE – Kolozsvár 1891, Szentimrei Alapítvány
12:00–13:00 Nemzetközi Tánckavalkád
Kolozsvár Főterén – a 20. Szent
István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári
Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér
14:00 Zenés délután a Kostyák családdal. Műsoron Rossini, Bartók, Piazzolla művei és sok meg-lepetés!
Helyszín: Redut / Erdélyi Néprajzi Múzeum
16:00 Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2018– 2019 – könyvbemutató
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
17:00 #EMŰK. Válogatás a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ gyűjteményéből. Ku-rátorok: Vécsi Nagy Zoltán, Madaras Péter.
Szervező: EMÜK, KKE, Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
18:00 Betekintés Kusztos Endre művészetébe – kiállításmegnyitó. Kurátor: Iakob Attila.
Szervező: Szováta városi tanácsa és polgármesteri hivatala, Szépművészeti Múzeum, Kin-cses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
19:00 Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep – katalógusbemutató
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
19:00 Egyszerű szerelmes ének – Laczkó Vass Róbert színművész Eisikovits Mihály elfeledett szerzeményeit mutatja be. Zongorán kísér: Nagy Gergő.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: JZSUK Felvinczi Terem
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Heltai Folk Center

ugrás az oldal tetejére

 

Vasárnap

augusztus 19.

10:00 Román nyelvű tárlatvezetés a Hollósy Simon és a nagybányai művésztelep című kiállítá-son. Vezeti: Iakob Attila kurátor
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
11:00 A 9. Kolozsvári Magyar Napokat nyitó ökumenikus istentisztelet a vallásszabadság jubi-leumi évében
Helyszín: Kolozsvári belvárosi unitárius templom
11:00 Állatvilág című fotókiállítás megnyitója. Kurátor: Bozsóki Adrienn
Szervező: EKE – Kolozsvár 1891
Helyszín: Pata utcai református templom, Fehér Galéria
12:00 Magyar nyelvű tárlatvezetés a Hollósy és a nagybányai művésztelep című kiállításon. Vezeti: Iakob Attila kurátor
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
12:00–13:00 Nemzetközi Tánckavalkád
Kolozsvár Főterén – a 20. Szent István-
napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér
15:00 Napút folyóirat Mátyás királyról szóló emlékszámának bemutatása Szondi György főszer-kesztő és Toót-Holló Tamás szerkesztő jelenlétében. Moderátor: Szentmártoni Szabó Gé-za
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
16:00 Fejfák a Kárpát-medencében. A Budapesti Erdélyi Gyülekezet (Reménység Sziget) gyűj-teménye. Kurátorok: Bogár Sándor és Polóny Levente
Szervező: Budapesti Erdélyi Gyülekezet, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
16:00 Jótékonysági aukció Zsombori Erzsébet (Zsimbi) festőművész munkáiból
Szervező: Transylvania Trust Alapítvány
Helyszín: Bonchidai Bánffy-kastély
16:00 Hóstát. Múlt, jelen és jövő. A vetített képes előadás meghívottja: Lönhárt Tamás, a BBTE oktatója. Fellépnek a Hóstát Hagyományőrző Társaság tagjai. Beszélgetőtárs: T. Ve-ress Éva
Szervező: Kolozsvár Társaság
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
16.30 Fejfák a Kárpát-medencében és azok intézményes védelme – a kerekasztal-­beszélgetés meghívottjai: Zalatnay István (az Erdélyi Gyülekezet vezető lelkésze), Buzogány Dezső (egyháztörténész, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet professzora), Novák László Fe-renc (etnográfus, történész), Pozsony Ferenc (etnográfus, a Babeș–Bolyai Tudomány-egyetem professzora), Uri Imre (szilágyborzási lekipásztor), Máté Tamás (Ketesd alpol-gármestere, fafaragó, fejfametsző), Bogár Sándor és Polóny Levente (gyűjtők)
Szervező: Budapesti Erdélyi Gyülekezet, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: A Sztánai Népismereti Filmszemle Kolozsváron / dr. Kós Károly Néprajztudós Alapítvány – Válogatás a filmszemle kolozsvári vonatkozású filmjeiből:
Csibi László: Kós Károly, 2013 – 28’
Kötő Zsolt: Az utolsó széki csizmadia, 2013 – 5’
Nagy Ákos – Sevecsek Renáta: Szervusztok, Magyarok! Jaskó István „Pitti” emlékére, 2014 – 11’
Maksay Ágnes – Filep Farkas: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, 2014 – 26’
Beszélgetés a filmszemle szervezőivel.
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
17:00 Egyszer fent, egyszer lent. Fényképkiállítás a magaslégtérben áthaladó, illetve a reptérkö-zeli gépmadarakról két „repfotós” lencséjén keresztül. Első emelet: Bikfalvi Zsolt, Nagy-károly. Földszint: Antal Csaba, Györgyfalva.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Szabók bástyája
17:00 Ave, Eva – rendezte: Raúl Iaiza (Regula contra Regulam Teatro, Olaszország). Jegyár: 15 lej (diákoknak 10).
Szervező: KaravanAct–Utazó Színházi Fesztivál 3. kiadása
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
18:00 Koinónia 25 – Szülinapi gálaest
Szervező: Koinónia Kiadó
Helyszín: Kaszinó
18:00 A Bánffy-udvar megnyitója: „A gyümölcsfákat feltámogatám” – a kolozsvári Amaryllis Táncegyüttes reneszánsz bemutatója.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:30 Evilági Együttes: Zenerege – gyermekkoncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:30 Közönségtalálkozó a Regula contra Regulam Teatro társulatával
Szervező: KaravanAct – Utazó Színházi Fesztivál 3. kiadása
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
19:00 Antonio Caldara: Szent István, Magyarország első királya – oratórium a Savaria Barokk Zenekar előadásában
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Szentháromság (piarista) templom
19:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: In memoriam Bardocz Sándor /
Kolozsvári Filmes Műhelyek /
Kolozsvári Televízió
Filmes összeállítás a Kolozsvári Magyar Adás programjából Bardocz Sándor emlékére. 30’
Beszélgetés. Meghívott: Szép Gyula
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
20:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: In Memoriam Kallós Zoltán
Gulyás Gyula–Gulyás János: Balladák filmje, 1989 – 109’
Beszélgetés. Meghívott: Gulyás Gyula és Szép Gyula
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
20:00 Metropol Group-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
22:00 Magyar rock retróparty DJ Matheus-szal
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Heltai Folk Center

ugrás az oldal tetejére

 

Hétfő

augusztus 20.

10:00 Volt egyszer egy Bolyai Egyetem sorozat meghívottjainak baráti találkozója. Beszélgető-társak: Egyed Emese, egyetemi tanár, a BBTE magyar nyelv és irodalom szakának oktatója, Buchwald Péter, a Kolozsvár Társaság elnöke és Bálint Tiborné Kovács Júlia, a Bálint Tibor Baráti Társaság elnöke.
Szervező: Bálint Tibor Baráti Társaság, Kolozsvár Társaság
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor (Dornei) u. 30. sz.
10:00–18:00 Toronylátogatás
Szervező: BBTE Földrajzi Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-templom
11:00 Ars Sacra Claudiopolitana – a kolozsvári Szent Mihály-plébánia egyházművészeti kiállítá-sának megnyitója. A kiállító helyiséget megáldja: Nm. és Ft. Jakubinyi György érsek. Ün-nepi köszöntőt mond: Ft. Kémenes Lóránt Zoltán főesperes-plébános; Horváth Anna, a kolozsvári RMDSZ elnöke és Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-kárságának főosztályvezetője. A kiállítás kurátora: Hegedűs Enikő művészettörténész
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
11:00 Baglyok, szörnyek, mosolyok: emlékképek a Marianum történetéből. Találkozási pont: a Marianum bejárata (a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kara). A részvétel regisztrációhoz kötött, mert a terek befogadóképessége szűkös. A jelentkezési szándékot jelezni lehet az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel vagy a 0722811817-es telefonszámon. A sétán maximum 30 fő vehet részt.
Szervező: Korzo Egyesület
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven.
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Fazakas Ádám
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00–13:00 Nemzetközi Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 20. Szent István-­napi Néptáncta-lálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér
13:00 Utcai parádé – a KaravanAct Utazó Színházi Fesztivál bemutatkozása.
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Főtér
14:00 Mátyás kori és reneszánsz építészet Kolozsváron. A román nyelvű sétát vezeti: Pakó Klára művészettörténész (egy. adjunktus, BBTE). Találkozás: a ferences templom bejárata előtt (Karolina tér)
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
14:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
15:00–19:00 Négy napig a király udvarában – Vakációs Bibliahét 4–13 év közötti gyerekeknek.
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
16:00 Kuncz Aladár: Monográfiák. A kötetet bemutatják: Boka László, az OSZK tudományos igazgatója, Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész, Filep Tamás Gusztáv eszmetörténész, H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó vezetője.
Szervező: Kriterion Könyvkiadó
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
16:00 Mimesis VI.: 100 év pár(huzamos)beszéd A 6. Mimesis Kortárs Vizuális Művészeti Feszti-vál megnyitója.
Szervező: Origo Kulturális Egyesület
Helyszín: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum pincéje
16:00 Magyar Animáció 100 – A Magyar Művészeti Akadémia animációtörténeti kiállítása. Meg-nyitja: Répás Zsuzsanna, a Magyar Művészeti Akadémia Nemzetközi és Határon Túli Ügyek Főosztályának vezetője.
Szervező: Magyar Művészeti Akadémia, Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Hunyadi Mátyás Terem előtere
16:00 Nemzeti sorskérdéseinkről – Gulyás Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója beszélget.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
16:00 Dobronka Cirkusz: Világszám. Rendezte: Boráros Milada (Magamura Alkotóműhely, Ma-gyarország). 4 éven felülieknek ajánlott! Jegyár: 5 lej (felnőtteknek 10).
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum díszterme
17:00 „Ha én zászló volnék…” – történelmi magyar zászlókiállítás megnyitója. Kurátor: Pozsony Ferenc
Szervező: Kriza János Néprajzi Társaság
Helyszín: Kriza János Néprajzi Társaság székháza
17:00 Visky Ferenc 100 Emlékév. Hittel és humorral – Beszélgetés Visky Andrással
Szervező: Koinónia Kiadó
Helyszín: Koffer
17:00 Baglyok, szörnyek, mosolyok: emlékképek a Marianum történetéből. Román nyelvű épü-letbejárás. Találkozási pont: a Marianum bejárata. A részvétel regisztrációhoz kötött, mert a terek befogadóképessége szűkös. A jelentkezési szándékot jelezni lehet az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel vagy a 0722811817-es telefonszámon. A sétán maximum 30 fő vehet részt.
Szervező: Korzo Egyesület
17:00–19:00 Legendás kolozsvári tanárok: az Apáczai Csere János Elméleti Líceum egykori tanárai
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
17:30 Yogalátesz / Gyakorlati foglalkozás Székely Zsejke vezetésével
Helyszín: Lothus Pro Life Center
17:00 Szent István-napi búcsú és szoboravatás a Donát úti Szent István-templomban. Szent Ist-ván szobrát Vetró András készítette. A búcsúra való tekintettel elmarad az esti szentmise a Szent Mihály-templomban.
18:00 A Magyar Szolidaritás Tüze a Bácsi-torokban. Találkozás a 31-es autóbusz bácsi végállomá-sánál.
Szervező: EKE – Kolozsvár 1891
19:00 Borkóstoló: A világ borai (román nyelven)
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 A 9. Kolozsvári Magyar Napok ünnepélyes nyitógálája. Megnyitják: Gergely Balázs fő-szervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke; Kelemen Hunor, a Romániai Magyar De-mokrata Szövetség elnöke; Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke; Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter
Szőke István Attila: Országjáró Mátyás király – zenés históriás játék a budapesti Újszínház előadásában. Rendező: Kökényessy Ági
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Kolozsvári Magyar Opera nagyterme
21:00–01:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
22:00 Retróparty DJ Minivel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Nyitóbuli: Sharlex és Hunay
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Heltai Folk Center

ugrás az oldal tetejére

 

Kedd

augusztus 21.

10:00 EKE-személyiségek a Házsongárdi temetőben. A sétát vezetik: Lőrinczi István, Kovács D. Zsuzsa. Találkozás a temető főbejáratánál.
Szervező: EKE–Kolozsvár 1891
10:00 Equilibrium, a test-lélek torna! Edző: Miklós György
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum kicsi épületének tornaterme
10.00–16.00 Szabédi nyílt nap
Szervező: EMKE
Helyszín: EMKE Szabédi Emlékház
10:00–18:00 Toronylátogatás
Szervező: BBTE Földrajzi Intézet, Erdélyi Múzeum-Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-templom
11:00 Yogalátesz / Gyakorlati foglalkozás Székely Zsejke vezetésével
Helyszín és szervező: Lothus Pro Life Center
11:00 Kuncz Ödön: Emlékirat című kötetének bemutatója. A könyvet bemutatják: Kisfaludi András jogászprofesszor, az ELTE általános rektorhelyettese; Juhász Andrea irodalomtör-ténész és H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó vezetője
Szervező: Kriterion Könyvkiadó
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
11:00 Szőke István Attila: Országjáró Mátyás király – zenés históriás játék a budapesti Újszínház előadásában. Rendező: Kökényessy Ági
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Kolozsvári Magyar Opera nagyterme
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Müller Márta
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00–13:00 Nemzetközi Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 20. Szent István-­napi Néptáncta-lálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér
12:00 200 éves az intézményes zeneoktatás Kolozsváron. Kezdetek – kiállításmegnyitó. Kuráto-rok: Sófalvi Emese, Másody Ildikó
Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, Erdélyi Zenetudo-mányi Munkaközösség, Sigismund Toduță Zenei Főgimnázium, Akadémiai Könyvtár
Helyszín: Akadémiai Könyvtár
12:00–17:00 Vetítés a Babeș–Bolyai Tudományegyetem fotó, film és média szakos diákjainak filmjeiből.
Szervező: BBTE fotó, film és média szak
Helyszín: Színház és Televízió Kar székhelye, II. em., 43-as terem
14:00 Mátyás-kori és reneszánsz építészet Kolozsváron. A magyar nyelvű sétát vezeti: Pakó Klá-ra művészettörténész (egy. adjunktus, BBTE). Találkozás: a ferences templom bejárata előtt (Karolina tér)
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
14:00 Ars Sacra Claudiopolitana – román nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
14:00–16:00 Mátyás király akadályverseny. A szervezők 7–10 fős, gyermekekből és felnőttekből álló csoportok jelentkezését várják. Csapatonként szükséges egy mobiltelefon kép- és hangrögzítés céljából.
Szervező: Csemete Református Óvoda
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
15:00 Városséta: Kolozsvár unitárius szemmel. Vezeti Korodi Alpár, a János Zsigmond Unitárius Kollégium tanára. Találkozás: óvári iskola (volt zeneiskola) épülete előtt.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
15:00 Lokális és globális – értékek színeváltozása a 21. században. Schiffer András ügyvéddel, volt országgyűlési képviselővel Rácz Norbert Zsolt, kolozsvár-belvárosi unitárius lelkész be-szélget
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
15:00 Cluj – Kolozsvár – Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. A kötetet bemutatják: Gaal György, Sipos Gábor, Lupescu Makó Mária, Lupescu Radu, Biró Annamária
Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
Helyszín: EME-székház
15:00–19:00 Négy napig a király udvarában – Vakációs Bibliahét 4–13 év közötti gyerekeknek.
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
16:00 TüKör – Nemes Csaba szobrászművész kiállításának megnyitója
Szervező: Origo Kulturális Egyesület
Helyszín: Uránia-palota
16:00 Lászlóffy Aladár: Dühöng a déli szél. A kötetet bemutatják: Karácsonyi Zsolt, a Helikon irodalmi folyóirat főszerkesztője és H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó vezetője
Szervező: Kriterion Könyvkiadó, Helikon
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
16:00 Vivat Mathias! A Báthory István Elméleti Líceum diákjai rajzkiállításának megnyitója és a munkákat tartalmazó kreatív kifestős bemutatása. Az eseményen fellépnek az iskola diák-jai és a Báthory Líceum Reneszánsz Együttese.
Szervező: Báthory István Elméleti Líceum
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum Klubgalériája
16:30 A meditáció és hatása – Balogh Béla (Budapest) előadása
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 42-es terem
17:00 Kolozsvár szobrai című pályázat fotóanyagának kiállítása és eredményhirdetés. A tárlatot megnyitják: Gaal György, a KLMT elnöke és Buchwald Péter, a Kolozsvár Társaság elnöke
Szervező: Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság, Kolozsvár Társaság, Magyarország Fő-konzulátusa.
Helyszín: Magyarország Főkonzulátusa, előcsarnok
17:00 Két szempontból – Schiffer András és L. Simon László beszélgetése politikáról, közéletről.
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Magyarország Főkonzulátusa, rendezvényterem
17:00 Örökségünk Őrei. Meghívottak: Kádár Magor, Maksay Ágnes, Tamás Ágnes, Tulkos Tamás. Moderátor: Hegedüs Csilla
Szervező: RMDSZ Kulturális főosztálya, Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-ház
17:00 24. Kalotaszegi (Zsobok) Alkotótábor fotó és képzőművészeti kiállítása. Kurátor: Essig Klára és Essig József
Szervező: STARS Galéria
Helyszín: STARS Pincegaléria
17:00 Korzózás Pozsonyban és Lépésekben Kolozsváron. Ennivaló történelem – bemutató a Pozsonyi Kifli Polgári Társulásról, virtuális séta az egykori koronázóvárosban. Előadó: Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke
Lépésben – bemutatkozik a Korzo Egyesület családi munkafüzet-sorozata
Szervező: Korzo Egyesület
Helyszín: K+ tér
17:00 Női emlékirat-irodalom Szendrey Júliától Csinszkáig. Résztvevők: Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet Sepsiszentgyörgyi Központjának igazgatója, valamint Kovács Attila Zoltán, a budapesti Szépmíves Kiadó vezetője. Közreműködik Vindis Andrea színművész és Szép András zongorista
Szervező: EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház, Balassi Intézet Magyar Kulturális Köz-pont, Sepsiszentgyörgy
Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház
17:00 Kolozsvár 50 év múlva – interaktív találkozó Zágoni Balázs A Gömb című ifjúsági regénye kapcsán.
Szervező: Koinónia Kiadó
Helyszín: Koffer
17:00 Fenntartható fejlődés a XXI. században – Kékedy-Nagy László előadása
Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály
Helyszín: EME-székház
17:00–19:00 Legendás kolozsvári tanárok: a Báthory István Elméleti Líceum egykori tanárai
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
17:30 EMKISZ felnőtté képzés: Közösségi-társadalmi felelősségvállalás módjai – a kerekasz-tal-beszélgetés meghívottjai Bethlendi András, Papp-Zakor Janka, Kovács Csongor
Szervező: EMKISZ
Helyszín: Bulgakov Café, Macskaház
18:00 Demeter Szilárd Hármasoltár c. kötetének bemutatója. Moderál: Varga Melinda
Szervező: Előretolt Helyőrség Íróakadémia
Helyszín: Insomnia Kávéház
18:00 Kállai Márton: Aknaszlatina (Kárpátalja) és Mucsy Szilvia: Párhuzamos című fotókiállítások megnyitója
Szervező: PhotoRomania Festival, Futures Photography, Photo Europe Network
Helyszín: Wincon Galéria (G-ral Drăgălina 93.)
18:00 The Invasion (Kud Ljud, Szlovénia) – szabadtéri előadás
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Mátyás-ház előtti tér
18:00 Zöld Kémia – Bódis Jenő előadása
Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály
Helyszín: EME székház
18:00 Pálinkakóstoló: a sepsiszentgyörgyi Potio Nobilis Sankt Georgius sokszor díjazott párlata-iból. Részvételi díj: 60 lej/fő. Regisztráció a 0770 163 152 telefonszámon vagy a Bistro1568 weboldalán.
Szervező: Bistro 1568
Helyszín: Bistro 1568
18:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok megnyitója, bográcsgulyás
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
18:15 XX. Szent István-napi Néptánctalálkozó – Népviseleti felvonulás és tánckavalkád Kolozs-vár belvárosában. Útvonal: Heltai Alapítvány székhelye – Béke (Szent György) tér – Jókai utca – Főtér – Nagyszínpad
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
18:30 Mátyás-illusztrációk. Jánosi Andrea képzőművész alkotásai Mátyás királyról – kiállítás-megnyitó.
Szervező: Koinónia Kiadó, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Koffer
19:00 Borkóstoló: bemutatkozik Balassa István – Tokaj, Tokaj-Hegyalja
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 Sohase higgyetek a szemeteknek! – Belloni interaktív bűvészműsora korhatár nélkül
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum díszterme
19:00 Előretolt Helyőrség Irodalmi Karaván, bemutatkoznak: Bánkövi Dorottya, Birtalan Andrea, Gere Nóra, Kovács Péter. Moderátor: Varga Melinda
Szervező: Előretolt Helyőrség Íróakadémia
Helyszín: Insomnia Kávéház
19:00 XX. Szent István-napi Néptánctalálkozó: Kolozsvári Nemzetközi Néptáncgála
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
19:00 Orgonabemutató Sipos Dáviddal, orgonál Sógor Csilla és Sógor Sámuel.
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
19:00 Magyarok Romániában – száz év történelem. II. rész: Magyarok Nagyromániában 1922–1940 című film vetítése.
Szervező: RMDSZ
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
19:00 A fekete bika és más történetek (Shoshin Színházi Egyesület, Kolozsvár) – szabadtéri elő-adás
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Mátyás-ház előtti tér
20:00 Lévay Szilveszter–Michael Kunze: Mozart! Musical az Apáczai Csere János Elméleti Líceum vegyes karának előadásában. Rendező: Lovassy Cseh Tamás @elcsété.
Szervező: Apáczai Csere János Elméleti Líceum
Helyszín: KÁMSZ nagyterme
20:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Megnyitó / koncert: Live-performance Márkos Albert filmzenéiből
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
20:00 Közönségtalálkozó a Shoshin és a Kud Ljud társulataival
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
21:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok:
Mátyás király visszatér
Felméri Cecília: Mátyás, Mátyás, 2010 – 13’
Czabán György – Pálos György: Országalma, 1998 – 100’
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
21:00–01:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
22:00 Afterparty: Magyarpalatkai zenekar Kodoba Márton „Florin” vezetésével
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
22:00 A Laudate ifjúsági együttes dicsőítő koncertje
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Heltai Folk Center
23:00 Keddi varázslat: Mini és Hunay
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café

ugrás az oldal tetejére

 

Szerda

augusztus 22.

9:00–18:00 KMN – Donaton futóverseny –
nevezés.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, ORCA Egyesület, Eurotrans Alapítvány, EMNT–Demokrácia Központ
Helyszín: Farkas utcai infostand
10:00 Házsongárdi séta. A magyar nyelvű sétát vezeti: Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapít-vány igazgatója. Találkozás a temető bejáratánál.
Szervező: Házsongárd Alapítvány
10:00 Rejtett-forrás-túra a Bükk-erdőben. Találkozás a monostori végállomásnál. Túravezető: Székely Lavotta
Szervező: EKE – Kolozsvár 1891
10:00 Megemlékezés Tasnádi István olimpiai ezüstérmes súlyemelő sírjánál.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: Házsongárdi temető
10:00–12:00 Mátyás király akadályverseny. A szervezők 7–10 fős, gyermekekből és felnőttekből álló csoportok jelentkezését várják. Csapatonként szükséges egy mobiltelefon kép- és hangrögzítés céljából.
Szervező: Csemete Református Óvoda
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
10:00 Színésznők palotája (színművészek, színikritikusok, színháztörténészek részvételével)
Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály; Interculturali-THÉ Egyesület
Helyszín: BBTE Bölcsszettudományi Kar, Brassai és Popovici Termek
10:00–18:00 Játékok: LSD, Ecstasy, marihuána és túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet? Részegszemüvegek kipróbálása; Hogyan lehet részegen vezetni? – részeg-szimulátor; Kvízjátékok prevenciós témában, tombolanyereményekkel; Ajándéktárgyak vásárlással egybekötött kiállítása a Magyarózdi Terápiás Központ lakói által készített dísz- és ajándéktárgyakból.
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
11:00 Kolozsvár településhálózata a középkorban. Meghívott: Wanek Ferenc geológus. Házi-gazda: Veress Enikő.
Szervező: Kolozsvár Társaság
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
11:00 Kettős könyvbemutató: Szilágyi Szabolcs Hungarikum és Magyar feltalálók című könyvét bemutatja Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke a szerző jelenlétében
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry terem
11:00 A kolozsvári magyar sajtóélet helyszínei. Találkozás: a Mátyás-ház előtt
Szervező: Szentimrei Alapítvány
11:00 Könyvbemutató: Szent László király – Erdély védőszentje. A könyvbemutatón Szőcs Csaba, a Verbum Keresztény Kulturális Egyesület igazgatója beszélget a kötet szerkesztőjével és a szerzőkkel.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
11:00 Ha én lennék Mátyás király – a Puck Bábszínház előadása. Szerző: Demeter Ferenc, ren-dező: Urmánczi Jenő, báb- és díszlettervező: Liviu Bora
Szervező: PUCK Bábszínház
Helyszín: PUCK Bábszínház
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00 Kangatréning – kismamatorna Antal Zsófiával. Várjuk a 6–8 hete szült kismamákat kisba-bájával és babahordozójával
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 11-es terem
11:00–13:00 Kolozsvár XX. századi ipartörténetének emlékei XI. Orosz Judit: A kolozsvári ken-dőgyár története. Előadással egybekötött találkozó. Jelige: „Hozz magaddal egy emléktár-gyat!” Házigazda: Bitay Enikő, az EME főtitkára
Szervező: EME Műszaki Tudományok Szakosztálya
Helyszín: EME-székház
12:00 Kavalkád. Szabadtéri etűdök. (BBTE másodéves színészhallgatói) Gyerekek, felnőttek szá-mára egyaránt ajánljuk!
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
12:00 Ujvári László: Mátyás, az igazságos (1985, 70 perc), magyar animációs film
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Kecskemétfilm, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Szabó Szilvia
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00–13:00 Nemzetközi Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 20. Szent István-­napi Néptáncta-lálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Főtér
12:00 Vezetett séta a felújított Vallásszabadság Házában Furu Árpáddal
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
13:00–13:50 Hol terem a kultúra? A múzeumoktól a fesztiválokig. A kerekasztal-beszélgetés tagjai: Csiki Réka Orsolya (mesteri I. év); Gondos Emőke (Kultúratudo-mány/művelődésszervező szak II. év); Molnár Bea (Hungarológiai tudományok doktori is-kola, BBTE Magyar Néprajzi és Antropológia Intézet)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
13:00–16:00 Varázslatos hátizsák – múzeumpedagógiai foglalkozás gyerekeknek és felnőttek-nek.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
14:00–14:50 Hogyan vezessünk egy közintézményt? A kerekasztal-beszélgetés tagjai: Balogh Márton egyetemi docens és Cziprián-Kovács Lóránd egyetemi docens (Közigazgatástudo-mányi Intézet) és meghívottaik
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
14:00 Versbe illő találkozás – interaktív verses műhely. Meghívott: Fekete Vince költő. Házigaz-dák: Kocsis Tünde, Széman Emese Rózsa
Szervező: ŐszinTE versszínház, EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház
Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház
14:00 First Cut: Válogatás a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Filmművészet, fotó-művészet, média szakos hallgatóinak filmjeiből.
Incze Kata: Small Talk, 12 perc
Patrubány Csilla: Moha, 9 perc
Kovács Nóra: Nova, 13 perc
Dózsa Endre: Panka, 5 perc
Török Etele: Verekedős film, 12 perc
Frunza Roland: Vasárnap, 19 perc
Tasnádi Levente: Alvajáró, 30 perc
Csurka László: Szevasz, Laci, 10 perc
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
14:00 Barokk dialógus. A THÉ-Trupp egyetemi színpad verses-zenés összeállítása. Zenei vezető: Haáz Bence
Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály, BBTE Magyar Iroda-lomtudományok Intézete, THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi Színpad
Helyszín: Bölcsészettudományi Kar, Popovici Terem
14:00 2. Heltai FolkNapok: Kézművesház (nemezelés, agyagozás, korongozás, gyöngyfűzés, mesesarok)
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
14:20 Élő adás – Agnus Rádió: Mátyás király és a zene – Nagy Ibolya
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
15:00 Házsongárd, az unitárius panteon. Vezetett séta. Vezető: Korodi Alpár, a János Zsigmond Unitárius Kollégium tanára. Találkozás: a Házsongárdi temető bejárata előtt.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
15:00 Ars Sacra Claudiopolitana – román nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
15:00–15:50 A kreatív és innovatív pedagógus Erdélyben – a pedagógusképzés jelene és jövője. A kerekasztal résztvevői: Szállassy Noémi egyetemi adjunktus és Demény Piroska egye-temi docens (Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
15:00 2. Heltai FolkNapok: Gyerekkoncert, hangszerbemutató, gyerektáncház a Juhász zene-karral.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
15:00 Corvin Mátyás, a Kolozsvárt született király. A román nyelvű kerekasztal-beszélgetés meghívottjai: Mihai Hasan, Lukács József, Alexandru Simon, Tudor Sălăgean, Sebastian Moga és Victor Salcă.
Szervező: Asociația Vechiul Cluj
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
15:00–19:00 Négy napig a király udvarában – Vakációs Bibliahét 4–13 év közötti gyerekeknek.
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
16:00 Boka László Peremek és középpontok című kötetéről Balázs Imre József beszélget a szer-zővel.
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Café
16:00 Orgonatúra. A magyar nyelvű sétát vezeti: Sipos Dávid. Találkozás a Farkas utcai templom előtt. Orgonán közreműködik: Sipos Lehel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
16:00 Barki Gergely: Magyar vadak Kolozsvárott – Bölöni György „Új magyar festők” című 1909-es kiállítássorozatának vetítéssel egybekötött előadása. Házigazda: Mile Lajos fő-konzul
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Magyarország Főkonzulátusa, rendezvényterem
16:00 Burka István: Kinekaburka című kiállításának a megnyitója. Kurátor: Fazakas Rita
Szervező: Korunk Stúdiógaléria
Helyszín: Korunk Stúdiógaléria
16:00 Farkas Wellmann Endre: Gyalu, a spíler; Arany János: Toldi – román fordítása. Moderátor: Varga Melinda
Szervező: Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Origo Egyesület
Helyszín: Insomnia Kávéház
16:00 2. Heltai FolkNapok: Juhász zenekar (Vajdaság) koncert
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
17:00 A Borutca megnyitója: Bormelléki víg történetek a Görömbő Kompánia előadásában.
Szervező: Borvadász Társaság,
Magyarország Főkonzulátusa, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Fogoly utca
17:00 Szemtől szembe – a Mátyás-szobor közelről. Kolozsi Tibor restaurátor, szobrászművész és Matei László fotóművész tárlatának megnyitója.
Szervező: Barabás Miklós Céh
Helyszín: Barabás Miklós Galéria
17:00 A Hymnus földje, Szatmár vidéke – kiállításmegnyitó az Apáczai Csere János Elméleti Lí-ceum képzőművészeti tagozata diákjainak munkáiból. Szakirányító: Székely Géza.
Szervező: Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Aranyecset Tehetségműhely
Helyszín: Farkas utcai református templom kerengője
17:00 Miért oktatunk? – Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosának előadása.
Az oktatásfejlesztés tartalmi kérdései – Fóris-Frerenczi Rita egyetemi oktató előadása.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
17:00 Civil szervezetek bemutatkoznak sorozat. Meghívottak: a Helikon – Kemény János Alapít-vány. Házigazda: Szabó Zsolt.
Szervező: Kolozsvár Társaság, Szentimrei Alapítvány
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
17:00 Kincsesládánk, Erdély – projektbemutató – Maszol, Erdély FM, Erdély TV. Meghívottak: Ambrus Laura, Tasi Annabella, Németh Szabolcs Előd. Moderátor: Hegedüs Csilla
Szervező: RMDSZ Kulturális főosztálya, Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-Ház
17:00 A király (ál)ruhái: Mátyás-kultusz Kolozsváron. Találkozási pont: Mátyás király szülőháza előtt
Szervező: Korzo Egyesület

17:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 Nyitott szemmel – beszélgetőest: Mérhetetlen India. Meghívottak: Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, Kiss Judit újságíró, főszerkesztő és Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkész. A rendezvény keretében sor kerül a Nyitott szemmel sorozat IV. kötetének bemutatójára. Az est házigazdája: Laczkó Vass Róbert
Szervező: Györkös Mányi Albert Emlékház
Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház
17:00 Közlekedés és környezetvédelem – Köllő Gábor, a Kolozsvári Műszaki Egyetem Építő-mérnöki Karának professzora, az EMT elnökének előadása
Szervező: EMT
Helyszín: EMT-székház
17:00 #cultural entrepreneurship – beszélgetés
Szervező: Kreatív Kolozsvár
Helyszín: K+ közösségi tér
17:00 Ha nem vagyok hedonista, könnyen függő leszek? Horváth Levente egyetemi tanár (Pro-testáns Teológiai Intézet, Kolozsvár) előadása
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
17:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Filmes Műhelyek / Minimum Party
A 2018-as Minimum Party filmjei, 60′
Beszélgetés. Meghívottak: Lőrincz Ildikó, Molnár István, Schneider Tibor
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
17:00 Gárdos Éva: Budapest Noir (2017, 95 perc), magyar krimi dráma. A film 16 éven aluli gyere-keknek nem ajánlott.
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
17:00 Jóvilágvan-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
17:00–19:00 Legendás kolozsvári tanárok: a Brassai Sámuel Elméleti Líceum egykori tanárai
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
17:30 EMKISZ felnőtté képzés. Mindennapi közgazdasági ismeretek – előadó: Szász Levente
Szervező: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ)
Helyszín: Bulgakov Café, Macskaház
17:00 Kolozsvár XX. századi ipartörténetének emlékei XII. Katona Zsigmond: A Napochim törté-nete. Előadással egybekötött találkozó. Jelige: „Hozz magaddal egy emléktárgyat!” Házi-gazda: Bitay Enikő, az EME főtitkára
Szervező: EME Műszaki Tudományok Szakosztálya
Helyszín: EME-székház
18:00 Rockenbauer Zoltán: Csinszka, a halandó múzsa – könyvbemutató. Házigazda: Mile Lajos főkonzul
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Magyarország Főkonzulátusa, rendezvényterem
18:00 Balázs Imre József: Kirándulás a felhőben – a kötet bemutatóján a szerző saját verseire írt szerzeményeit is meghallgathatja a közönség.
Szervező: Koinónia Kiadó
Helyszín: Koffer
18:00 100 év kolozsvári sport 100 fényképen elmesélve. Házigazda: Killyéni András sporttörté-nész
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
18:00 H.Szabó Gyula és Varga Melinda beszélget Mandrics Györgyel Temesvár ’70-es, ’80-as évekbeli szellemi életéről.
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
18:00 Street Walker (Kud Ljud/Shoshin). Performatív tárlatvezetés, sétáló előadás. Kezdési pont: Mátyás-ház előtti tér
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Mátyás-ház előtt
18:00 Rekegő koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:30 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Filmes Műhelyek / BBTE Színház és Televízió Kar
Best of BBTE Színház és Televízió Kar 2017–18 (összeállítás a 2017–2018-as diákfilmekből)
Balázs Botond: Agyagmesterek, 11’40” – dokumentumfilm
Prokop Bence: Székely újhullám, 11’55” – dokumentumfilm
Labaditis Iulian: Nero, 14’33” – dokumentumfilm
Kovács Kitti: Chatarsis, 18’06” – kisjátékfilm
Beszélgetés. Meghívottak: Katona József és Tárkányi János
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
18:30 Knock Out 25 éves jubileumi koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
19:00 Gasztroest Kolonics Károly borásszal, somlói borkóstolóval. Résztvételi díj: 90 lej/fő. Re-gisztráció a 0770 163 152 telefonszámon vagy a Bistro1568 weboldalán.
Szervező: Bistro 1568
Helyszín: Bistro 1568
19:00 Borkóstoló: bemutatkozik Alkonyi László, Kaláka Pince – Tállya, Tokaj-Hegyalja
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 Nyári hangversenysorozat a Farkas utcai református templomban: Luisa Râpă (Würzburg) orgonakoncertje.
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
19:00 Hajlik a nótafa – magyarnóta gála. Fellép: Koós Éva, Vigh Ibolya, Buta Árpád, Maneszes Márton, Petres Tibor.
Kísér: a Csíkmadarasi Népi Zenekar
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
20:00 Kicsoda Kara kán? az idei József Attila-díjjal kitüntetett Karácsonyi Zsolt költő tiszteletére szervezett est, meglepetés meghívottakkal és filmvetítéssel.
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Bulgakov Irodalmi Kávéház
20:00 Générique (Iszlai József/Albert-Nagy Örs) koncert
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Quadro Galéria
20:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Időutazás / A kolozsvári némafilm története
Zágoni Bálint: A Sárga csikó nyomában. Ismeretterjesztő film a kolozsvári némafilm múlt-járól, 50’
Beszélgetés az alkotóval
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
21:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok:
Kolozsvári Filmes Műhelyek /
Kolozsvári Televízió
Benczédi József: A kolozsvári Lábas Ház története, dokumentumfilm, 2018 – 30’
Beszélgetés az alkotóval
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
21:00 Lovasi ’18 koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
21:00–01:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Heltai Folk Center
23:00 Vissza a jövőbe: Gergő és Hunay
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café
23:00 Baricz-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
0:00 Házibuli DJ Golyóval
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar

ugrás az oldal tetejére

 

Csütörtök

augusztus 23.

9:00–18:00 KMN–Donaton futóverseny –
nevezés
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, ORCA Egyesület, Eurotrans Alapítvány, EMNT-Demokrácia Központ
Helyszín: Farkas utcai infostand
10:00 Házsongárdi séta. Az angol nyelvű sétát vezeti Sipos Dávid. Találkozás a temető bejáratá-nál.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
10:00 Equilibrium, a Test-lélek torna! Edző: Miklós György
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum kicsi épületének tornaterme
10:00 Guerilla – Plesa Robert közgaszdász, operaénekes előadása.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
10:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
10:00 Vezetett séta: Nők városa (Ujfalvi Krisztina, Szendrey Júlia, Wass Ottília, Gyímesi Éva nyo-mában).
Idegenvezető: Egyed Emese
Találkozás: Jókai/Napoca u. 2–4. sz.
Szervező: EME Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztály
10:00–13:30 Bóbita Játszóház – A királyi udvar mesteremberei: királyi ékszerek készítése
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–13:00 Játékos fizikakísérletek
Szervező: EmpirX Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–13:00 Találkozás a Kolozsvári Fogvédőkkel: a helyes fogmosás kicsiknek és nagyoknak, kvízjáték a haladóknak
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–14:00 Napsugár-kuckó (sóliszt gyurma, virágkollázs stb.) – Napsugár – Szivárvány gyer-meklapok
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–16:00 Mátyás király még tréfából sem állított valótlant. A mátyásmadárnak is hihetünk? – interaktív természetismereti foglalkozások.
Szervező: Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Állattani Múzeum, Vivárium, Apáthy István Egyesület
Helyszín: Mikó-kert, Állattani Múzeum ideiglenes kiállítóterme, előcsarnoka, jó idő esetén az udvar
10:00–17:00 Óriáshomokozó, seregedző labirintus és kartonvárépítés
Szervező: Mikó Óvoda
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 A Romániai Magyar Cserkészszövetség Kolozsvár körzetének foglalkozásai
Szervező: Romániai Magyar Cserkészszövetség
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Mesekuckó – beiratkozás és könyvkölcsönzés
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület, Mesekuckó Közösségi Könyv­kölcsönző
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Egész napos játékos fociedzés Tatár Tamással
Szervező: Juniorul Fociklub
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, sportudvar
10:00–18:00 Kalandok Mátyás táborában: kézműves foglalkozások, lovagi sátrak, íjászat, szám-szeríjászat, vívásoktatás gyermekeknek, reneszánsz kori népi és udvari játékok, hangszer-kiállítás és bemutató, élő históriás és népzene, vásári bábelőadások.
Szervező: Emese Park, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Mátyás király nyomdokain földtani szemmel. A tevékenységet vezeti: Kis Boglárka Mercédesz
Szervező: BBTE Földtani Intézet magyar tagozat
Helyszín: Múzeumok sétánya, Farkas utca
10:00–18:00 Kahoot! interaktív vetélkedő; Óriás puzzle és óriás kifestős; Az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás; Csomópontok: egyedi személyiségünk közös vonásait be-mutató fal; Varázslatos postaláda; Flash-mobok
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 EMKE-kiadványok, Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról? – kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ), kézműves foglalkozások, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek
Szervező: EMKE, EMKISZ, Anyanyelvápolók Szövetsége, Georgius Aranka Társaság, Műve-lődés folyóirat
Helyszín: EMKE-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 Játékok: LSD, Ecstasy, marihuána és túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet? részeg-szemüvegek kipróbálása; Hogyan lehet részegen vezetni? – részeg-szimulátor; kvízjátékok – prevenciós témában, tombolanyereményekkel; ajándéktárgyak vásárlással egybekötött kiállítása a Magyarózdi Terápiás Központ lakói által készített dísz- és ajándéktárgyakból.
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
11:00 Kolozsvári mesék – a Puck Bábszínház előadása. Írta és dramatizálta: Zágoni Balázs, rende-ző: Varga Ibolya, díszlet és bábok: Elena Ilaș
Szervező: PUCK Bábszínház
Helyszín: PUCK Bábszínház
11:00 EKE-Kolozsvár teljesítmény- és egyéb túrák, minden szinten: Jókai–Vasvári–Kós ETT-sorozat 2018 – Branea Robert bemutatója; Darabont Eduárd, kolozsvári EKE-tag a Hi-malája csúcsain; EKE-túrák mindenkinek – Szima Márton előadása.
Szervező: EKE – Kolozsvár 1891
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
11:00 A Mikó-kert lakói: grófok, tudósok és az Állattani Múzeum – épületbejárás. Találkozási pont: a Mikó-kert bejárata. A részvétel regisztrációhoz kötött, mert a terek befogadóké-pessége szűkös. A jelentkezési szándékot jelezni lehet az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel vagy a 0740040008-as telefonszámon. A sétán maximum 20 fő vehet részt.
Szervező: Korzo Egyesület, BBTE Állattani Múzeuma, BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete
11:00 Játékos hangszerbemutató az InstruMentor Egyesület szervezésében
Szervező: InstruMentor Egyesület
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00 Mókázó – Herman Anitával és Miklós Gyurival
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
11:00–13:00 Virágdíszkészítés örömei nagyoknak és kicsiknek egyaránt
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
11:00–19:00 Fotófal, könyvespolc – „könyvtársarok”, quiz, darts, Communitas-pályázatok
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: Communitas-sátor, Farkas utca
12:00 Mátyás király aranyszőrű báránya – interaktív meseelőadás nemcsak gyerekeknek a Gö-römbő Kompánia előadásában.
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
12:00 Híres orvosok a Házsongárdi temetőben. A magyar nyelvű sétát vezeti: Gaal György hely-történész. Találkozás a temető bejáratánál.
Szervező: Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság
12:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
12:00 Pálos György: Let the Dragon Out (2018, 74 perc), magyar dokumentumfilm
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
12:00 Társasjátékozás a doboz.ro-val
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:00 Vezetett séta a felújított Vallásszabadság Házában Kovács Zsolttal
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Potyó István
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00–12:50 Önkormányzatok a virtuális világban. Tudod, hogyan kommunikál a városod az online térben? A kerekasztal-beszélgetés tagjai: Kádár Magor egyetemi docens és Bene-dek István doktorandus (BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
12:00–13:00 Farkas utca-tánc – a 20. Szent István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Farkas utcai színpad
12:00–17:00 A Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó nyílt napja
Szervező: Bolyai Társaság – Egyetemi Műhely Kiadó
Helyszín: Magyar/B-dul 21 Decembrie 1989 u. 116. sz.
12:30 Szemelvények az elmúlt évek rendezvényeinek fotóiból – kiállításmegnyitó
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, Minta Ifjúsági Szerve-zet, A-PRO-K Egyesület, Vigyázó Egyesület
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
12:30 Papírszínház a Mesekuckóban.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:30 Az egészséges életmód négy pillére –
Fodor Alpár életmód-tanácsadó elő­adása.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
12:30–14:00 Tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában. Helyek száma korlátozott. Előzetes regisztráció az [email protected] e-mail címen.
Szervező: BBTE Állattani Múzeum
Helyszín: BBTE Állattani Múzeum
13:00–13:50 Megújuló energiák felhasználása. Tudatos hulladék-újrahasznosítás. Környezet-tudatosságra ösztönző kampányok. Foodwaste kampányok
Kerekasztal-beszélgetés tagjai: Réti Kinga egyetemi adjunktus, környezetvédelmi szak-ember; Begy Róbert egyetemi adjunktus (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar); Székely Biborka és Kovrig Zsuzsa tudatos környezetbarát háztartásvezető anyukák
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
13:00–14:30 Népviseleti bemutató Inaktelkéről
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
13:00–16:00 Varázslatos hátizsák – múzeumpedagógai foglalkozás gyerekeknek és felnőttek-nek.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
13:30–14:30 Élő hagyományok. Erdélyi kézműves mesterek, népművészeti tárgyalkotók és iparművészek bemutatkozása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
13:30–17:00 Bóbita Játszóház – ügyességi játékok
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
14:00 Vallásszabadság négy szólamban – felekezetközi beszélgetés a vallásszabadságról Kerék-gyártó Imola evangélikus lelkésszel, Dávid István református lelkésszel, Takó István katoli-kus plébánossal, illetve Rácz Norbert Zsolt unitárius lelkésszel.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
14:00 2. Heltai FolkNapok: Kézművesház, gyermektáncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
14:00 Kostyál Márk: Kojot (2017, 126 perc), magyar játékfilm. A film 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
14:00–14:50 Őfelsége, az online médiafogyasztó. Ki az újságíró és mi a hír ma Erdélyben? Ke-rekasztal-beszélgetés tagjai: Botházi Mária egyetemi adjunktus, BBTE; Cseke Péter Tamás, a Maszol.ro főszerkesztője; Gazda Árpád, az MTI tudósítója; Papp Attila Zsolt, a Főtér.ro főmunkatársa és Vig Emese, a TVR kolozsvári magyar adásának főszerkesztője.
Szervező: Babeș–Bolyai Tudomány­egyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
14:00–17:00 Városi kertészkedés – kerti praktikák
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
14:20 Élő adás — Agnus Rádió: Fadrusz Jánosról – Beszélgetés Murádin Jenővel
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
14:30 Mátyás király és az öreg szántóvető, Mátyás király dologra taníttatja saját testvérét – a szilágysomlyói Báthory István iskola IV. osztályos diákjainak előadása.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
14:30 Az Áldás Népesség Egyesület tevékenységi bemutatója
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
15:00 Kettős könyvbemutató: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Szerelmek a magyar történelemben. Romsics Ignác (szerk.): Közelítések. A köteteket Sipos Gábor, az MTA külső tagja és Hu-nyadi Attila, egyetemi adjunktus mutatják be.
Szervező: Korunk, Komp-Press
Helyszín: EME-székház
15:00 Pákey Lajos (1853–1921), Kolozsvár építésze a századfordulón. A magyar nyelvű sétát ve-zeti: Bordás Beáta művészettörténész (muzeológus, Kolozsvári Művészeti Múzeum). Ta-lálkozás: a Szent Mihály-templom bejárata előtt.
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
15:00 Ars Sacra Claudiopolitana – román nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
15:00 Goodwill Consulting: Mi a helyzet a cégeknek szánt Eu-s támogatásokkal?
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
15:00 László György (kalotaszegi író-költő) Istennel táncoló című könyvének bemutatója.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
15:00 Magyar érdekérvényesítés Erdélyben. Landman Gáborral, a European Language Rights elnökével beszélget Fancsali Ernő, az EMNP kolozsvári elnöke.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt, European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
15:00–17:00 Inaktelki kézműves foglalkozások: gyöngynyaklánc, gyöngyös tojás készítése
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
15:00–15:50 Ki védi meg épített örökségünket? – 20 éves a kolozsvári szakmérnöki. Kerekasztal tagjai: Eke Zsuzsanna (BBTE Történelem és Filozófia Kar, doktorandus) és Berki Tímea (Transilvania Trust Alapítvány, programigazgató)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
15:00–17:00 Animációs sarok Kassay Rékával
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
15:00–17:00 Mátyás király meseösvény – családok részére: Mátyás király és az okos lány
Szervező: Tekergő Meseösvény Egyesület
Helyszín: Életfa Családsegítő Egyesület székháza
15:00–19:00 Négy napig a király udvarában – Vakációs Bibliahét 4–13 év közötti gyerekeknek.
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
16:00 Artwise bemutatkozó – Művészetek kommunikációja. Kiállításmegnyitó: az Artwise mű-vészeti csoport bemutatkozó kiállítása, a Mimesis Kortárs Művészeti Fesztivál témájára – 100 év pár(huzamos)beszéd – reagálnak képzőművészeink.
Szervező: Artwise Csoport
Helyszín: H33 Galéria
16:00 2. Heltai FolkNapok: Kalotaszeg hangszeres népzenéje címmel ismeretterjesztő előadást tart: Könczei Csongor. Muzsikál: Varga István Kiscsipás és zenekara
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
16:00 Gyermektáncház
Szervező: Mókatár Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
16:00 Baba születik. Mit tesz velünk a félelem/ fájdalom a szülésnél? – Szőcs Kinga pszichológus szülésfelkészítő előadása, tanácsadás.
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 42-es terem
16:30 GDPR – Félelmetesebb, mint Mátyás király fekete serege? Kerekasztal-­beszélgetés az uniós adatvédelmi előírások romániai alkalmazásáról. Résztvevők: Székely János, ügyvéd, egyetemi adjunktus; Boros Anita, adatvédelmi tisztviselő, európai és nemzetközi üzleti szakjogász; Székely Barnabás, adatvédelmi szakértő, a Cluj Privacy Hub társalapítója
Szervező: PrivacyPro
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
16:30 Kabán Annamária – Mózes Huba: Tárt kapukhoz fényösvény viszen. Dsida Jenő költészete és műfordításai – könyvbemutató.
Szervező: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE)
Helyszín: Györkös Mányi Albert Emlékház
16:30 Meghalt Mátyás oda az igazságszolgáltatás? – beszélgetés a Jogaink Egyesület csapatával. Házigazda: Kis Júlia, a Jogaink Egyesület elnöke
Szervező: Jogaink Egyesület, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
17:00 Élő adás – Mátyás király és Kolozsvár – Gaal György vetítéssel egybekötött előadása.
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
17:00 A Mikó-kert lakói: grófok, tudósok és az Állattani Múzeum – épületbejárás. Találkozási pont: a Mikó-kert bejárata. A részvétel regisztrációhoz kötött, mert a terek befogadóké-pessége szűkös. A jelentkezési szándékot jelezni lehet az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel vagy a 0740 040 008-as telefonszámon. A sétán maximum 20 fő vehet részt.
Szervező: Korzo Egyesület, BBTE Állattani Múzeuma, BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete
17:00 Galló Béla: Mindig a haza – könyvbemutató. Szili Katalinnal életrajzi könyvéről Galló Béla beszélget
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa
Helyszín: Magyarország Főkonzulátusa, rendezvényterem
17:00 Az unitárius püspöki ház művészettörténeti kutatása – Lupescu Radu és Kovács Zsolt egyetemi oktatók előadása
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
17:00 Kamarazene-hangverseny – előadók: Haáz Bence oboa, Trombitás István hegedű, Molnár József brácsa, Zágoni Előd cselló. Műsoron: Johann Baptist Vanhal, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven művei
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Redut / Erdélyi Néprajzi Múzeum
17:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 Fedezd fel a lovagkirály útját – Szent László örökségút. Meghívottak: Tamás Ágnes, Kádár Magor, Lepedus-Siskó Péter. Moderátor: Hegedüs Csilla
Szervező: RMDSZ Kulturális főosztálya, Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-Ház
17:00 Fenntartható mezőgazdaság!? – Lázár László előadása
Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály
Helyszín: EME-székház
17:00 #trend – beszélgetés
Szervező: Kreatív Kolozsvár
Helyszín: K+ közösségi tér
17:00 Senki se menekül? – prevenciós műhely Bartha Éva, klinikai szakpszihológus vezetésével
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
17:00 Ugron Zsolna, Bertha Lívia: Az utolsó nagyasszony (2018, 70 perc), magyar dokumentum-film
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
17:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Filmes Műhelyek / Kolozsvári Televízió
Pákai Enikő: Summa. Beszélgetések az erdélyi tudományosság nagyjaival. 30’
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
17:00 Loose Neckties Society koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
17:00–19:00 Legendás kolozsvári tanárok: a János Zsigmond Unitárius Kollégium egykori tanárai
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
17:00–20:00 Népzene. Kézműves foglalkozások gyermekeknek
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Borutca
17:30 EMKISZ felnőtté képzés. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek – előadó: Kis Júlia
Szervező: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ)
Helyszín: Bulgakov Café, Macskaház
17:30 Hölgyem vagy uram, számít? Tesztoszteron vs. ösztrogén vezetői szerepekben. Házigaz-da: László K. Judit
Szervező: RMKT
Helyszín: Rhédey Café, pince
17:30 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: In Memoriam Kányádi Sándor / Kolozsvári Filmes Mű-helyek / Kolozsvári Televízió
Fától fáig Kányádi Sándorral – Összeállítás a kolozsvári magyar adás archívumából (a költő által felolvasott versek, interjúrészletek, beszélgetések, a 90-es évekből), 30’.
Beszélgetés. Meghívottak: Balázs Imre József és Demény Péter
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
18:00 Fotó és film Kolozsváron: Xantus Gábor és Xantus Áron Mátyás, a vigyázó király című do-kumentumfilmjének vetítése. Meghívottak: Kolozsi Tibor és Koós Ferenc. Házigazda: Ka-tona Zs. József, a BBTE Színház és Televízió Karának adjunktusa
Szervező: BBTE Színház és Televízió Kar, Kolozsvár Társaság.
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
18:00 Álljunk meg egy szóra! Zalán Tiborral. A meghívottal László Noémi beszélget.
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Café
18:00 Tamási Áron: Ősvigasztalás. A Békéscsabai Jókai Színház előadása. Rendező: Béres László. Jegyvásárlás a színház pénztáránál vagy a biletmaster.ro oldalon
Szervező: Békéscsabai Jókai Színház, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdióterme
18:00 Messieur, how embarassing! (Teatro tascabile di Bergamo, Olaszország). Bohócelőadás, gyerekek, felnőttek számára egyaránt ajánljuk! Jegyár: 15 lej (diákoknak 10).
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
18:00 Környezetbarát energiatermelés és energiagazdálkodás – Vallasek István előadása.
Szervező: EME Természettudományi Szakosztály és Agrártudományi Szakosztály
Helyszín: EME-székház
18:00 Zene, szó: irodalom és zene párbeszéde. Meghívott: Varga András gitárművész. Közre-működnek a THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi Színpad tagjai
Szervező: THÉ-Trupp Egyetemi Irodalmi Színpad
Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar, Popovici Terem
18:00 Orgonatúra. A román nyelvű sétát vezeti: Györgyjakab Miklós. Találkozás a Farkas utcai templom előtt. Orgonán közreműködik: Sipos Lehel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
18:00 Argo Duó koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:30 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: In Memoriam Gáll Ernő / Kolozsvári Filmes Műhelyek / Kolozsvári Televízió
Víg Emese: Gáll Ernő 101 éve, 30’– dokumentumfilm
Beszélgetés
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
19:00 Orgonabemutató Sipos Dáviddal, orgonál Sógor Csilla és Sógor Sámuel
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
19:00 A Bánffy-kincsek nyomában. Meghívottak: Csók Zsolt és Bajusz Mátyás régészek. Mode-rátor: Hegedűs Csilla
Szervező: RMDSZ Kulturális főosztálya, Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF Ház
19:00 Borkóstoló: bemutatkozik Frittmann Péter, Frittmann Borház – Soltvadkert, Kunsági bor-vidék
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 „Magyar borok, erdélyi ízek” – borkóstolóval egybekötött gastroest. Résztvételi díj: 90 lej/fő. Regisztráció a 0770 163 152 telefonszámon vagy a Bistro1568 weboldalán.
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa, Bistro 1568
Helyszín: Bistro 1568
19:00 Operett Group Projekt: Operettvarázs
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
19:00 Szabó Balázs Bandája koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
20:00 Mátyás színre lép: Fiatal szerzők estje. Meghívottak: André Ferenc, Sántha Miriám, Kali Ágnes, Mărcuţiu-Rácz Dóra. Beszélgetőtárs: Horváth Benji
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Café
20:00 Angikam – klasszikus indiai táncbemutató (Teatro tascabile di Bergamo, Olaszország). Jegyár: 15 lej (diákoknak 10).
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
20:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári dokumentumfilmek
Csibi László: Nussbaum 95736, 2017 – 52’
Beszélgetés. Meghívottak: Csibi László, Nussbaum László és Tibori Szabó Zoltán
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
20:00 Európa Kiadó koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
21:00 Rúzsa Magdi-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
21:00 Közönségtalálkozó az olaszországi Teatro tascabile di Bergamo társulattal.
Szervező: Shoshin Színházi Egyesület
Helyszín: Ferences kolostor refektóriuma
22:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári producerek – Kántor László
Révész Bálint: Granny Project, 2017 – 90’
Angolul, németül és magyarul beszélő magyar dokumentumfilm, angol felirattal.
Beszélgetés. Meghívott: Kántor László
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
22:30 Gitárest Miklós Gyurival
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
23:00 Egy Pici őrület: Pici, Massive és Raymi
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café
23:00–02:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
0:00 Retróparty DJ Minivel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar

ugrás az oldal tetejére

 

Péntek

augusztus 24.

9:00–18:00 KMN–Donaton futóverseny –
rajtcsomag átvétel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, ORCA Egyesület, Eurotrans Alapítvány, EMNT-Demokrácia Központ
Helyszín: Farkas utcai infostand
10:00 Magyar szakosok IV. találkozója
10:00–11:00: Szilágyi Zsófia (tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem): „Most egyszerre felkavarodott minden.” Az érettségi találkozó Móricz és mások műveiben.
11:20–12:20: Alternatív pedagógiák. Hermann Zoltánnal (Károli Gáspár Református Egye-tem) Jakab Villő Hanga (Láthatatlan Kollégium) beszélget.
12:40–13:40 Színház és irodalom. Kerekasztal-beszélgetés Tompa Andreával és Székely Csabával.
17:00 Baglyok, szörnyek, mosolyok: emlékképek a Marianum történetéből. Vezetett séta az épületben Gál Zsófia művészettörténésszel (Korzo Egyesület)
A nap folyamán évfolyam-találkozók, ismerkedős-csoportos megbeszélések, szakmai mű-helyek az épületben és a Marianum kertjében.
Szervező: BBTE Bölcsészkara magyar tagozata, Bolyai Társaság
Helyszín: BBTE Bölcsészettudományi Kar/Marianum
10:00 Nyílt nap a Kolozsvári Magyar Történeti Intézetben: Posztó Pápa piacán című kiállításának megnyitója – az MTA BTK Gazdaságtörténeti Lendület program része
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
10:00 Házsongárdi séta. A magyar nyelvű sétát vezeti: Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapít-vány igazgatója. Találkozás a temető bejáratánál.
Szervező: Házsongárd Alapítvány
10:00 Városnéző séta. Az angol nyelvű sétát vezeti: Sipos Dávid idegenvezető.
Találkozás a főtéri infóstandnál.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
10:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
10:00 A hóstáti mezőgazdaság fenntarthatósága – Kelemen Zoltán vállalkozó, a Bábolna Takar-mány gazdasági társaság romániai képviselőjének előadása.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
10:00 Tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában. Helyek száma korlátozott. Előzetes regisztrá-ció az [email protected] e-mail címen.
Szervező: BBTE Állattani Múzeum
Helyszín: BBTE Állattani Múzeum
10:00–13:30 Bóbita Játszóház – A királyi udvar mesteremberei: királyi hangszerek készítése
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–14:00 Napsugár-kuckó (sólisztgyurma, virágkollázs stb.)
Szervező: Napsugár- Szivárvány gyermeklapok
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–16:00 Mátyás király még tréfából sem állított valótlant. A mátyásmadárnak is hihetünk? – interaktív természetismereti foglalkozások.
Szervező: Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Állattani Múzeum, Vivárium, Apáthy István Egyesület
Helyszín: Mikó-kert, Állattani Múzeum ideiglenes kiállítóterme, előcsarnoka, jó idő esetén az udvar
10:00–17:00 Óriáshomokozó, seregedző labirintus és kartonvárépítés
Szervező: Mikó Óvoda
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 A Romániai Magyar Cserkészszövetség Kolozsvár körzetének foglalkozásai
Szervező: Romániai Magyar Cserkészszövetség
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Mesekuckó – beiratkozás és könyvkölcsönzés
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület, Mesekuckó Közösségi Könyv­kölcsönző
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Inaktelki kézműves foglalkozások: gyöngynyaklánc, gyöngyös tojás készítése
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Körösfői kézműves foglalkozások: trükkös kézműves játékok készítése
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Kipróbálható fizikai kísérletek – interaktív fizikabemutatók és -kísérletek
Szervező: BBTE Magyar Fizikai Intézet, EmpiriX Egyesület
Helyszín: Múzeumok sétánya, Farkas utca
10:00–18:00 Kahoot! interaktív vetélkedő; Óriás puzzle és óriás kifestős; Az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás; Csomópontok: egyedi személyiségünk közös vonásait be-mutató fal; Varázslatos postaláda; Flash-mobok
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 Kalandok Mátyás táborában: kézműves foglalkozások, lovagi sátrak, íjászat, szám-szeríjászat, vívásoktatás gyermekeknek, reneszánsz kori népi és udvari játékok, hangszer-kiállítás és bemutató, élő históriás és népzene, vásári bábelőadások
Szervező: Emese Park, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Érdekes (és biztonságos) kémiai kísérletek – Interaktív kémiabemutatók és -kísérletek
Szervező: BBTE Magyar Kémiai és Vegyészmérnöki Intézet
Helyszín: Múzeumok sétánya, Farkas utca
10:00–18:00 Játékok: LSD, Ecstasy, marihuána és túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet? részegszemüvegek kipróbálása; Hogyan lehet részegen vezetni? – részeg-szimulátor; kvízjátékok – prevenciós témában, tombolanyereményekkel; ajándéktárgyak vásárlással egybekötött kiállítása a Magyarózdi Terápiás Központ lakói által készített dísz- és ajándéktárgyakból.
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
11:00–19:00 Fotófal, könyvespolc – „könyvtársarok”, quiz, darts, Communitas-pályázatok
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: Communitas-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 EMKE-kiadványok, Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról? – kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ), kézműves foglalkozások, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek
Szervező: EMKE, EMKISZ, Anyanyelvápolók Szövetsége, Georgius Aranka Társaság, Műve-lődés folyóirat
Helyszín: EMKE-sátor, Farkas utca
11.00 Padlás, pince, irattár? Beszélgetés irattárosokkal. Moderátor: Nagy Róbert
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
11:00 Textilművészet Hunyadi Mátyás korában. Pásztor Emese művészettörté-nész-főmuzeológus, az Iparművészeti Múzeum Textil- és Viseletgyűjteményének vezető-je, a BÁV Akadémia tanárának előadása.
Szervező: BÁV Amanet
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
11:00 Ringató – foglalkozásvezető: Gállné Gróh Ilona, a Ringató alapítója
Szervező: Ringató, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum kicsi épületének tornaterme
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00 Elénekelt mesék Szabó Kingával és a háromnegyed-automata zenedobozzal
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
11:00 Virágkereső verseny – családoknak. Indulás a Virágos Kolozsvár-sátortól.
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
11:00 A Kolozsvári Fogvédők vendége Lurfa, a beszélő fogkefe. Kerekes-Máthé Bernadette fogas meséinek bemutatója és beszélgetés a szerzővel a könyvről és a fogászati megelőzés fontosságáról.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12.00 A magyar szent királyok tiszteletének képi emlékei a 18. századi Kolozsváron – Kovács Zsolt, a BBTE oktatójának előadása.
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
12.00 Látogatás a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. A sétát vezeti: Gurka-Balla Ilona könyvtá-ros. Találkozás a Központi Egyetemi Könyvtár előterében, 11.55-kor
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
12:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
12:00 M. Kiss Csaba, Rohonyi Gábor: Brazilok (2017, 95 perc), magyar játékfilm. A film 12 éven gyerekek számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Móra Emese
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00 Vezetett séta a felújított Vallásszabadság Házában Furu Árpáddal.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-belvárosi unitárius egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
12:00–13:00 Farkas utcai tánc – a 20. Szent István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása.
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Farkas utcai színpad
12:00–14:00 Társasjátékozás a doboz.ro-val
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:00–15:00 Kárpát Jogi Network, a magyar jogászok globális együttműködésének bemutatása.
12:00–12:15 A program bemutatása (Mayer Erika, a Kárpát-medencei Magyar Jogász Szö-vetség elnöke)
12:15–13:00 Kerekasztal beszélgetés a Kárpát Jogi Network programról a résztvevők szemszögéből. Moderátor: Mayer Erika. A meghívottak: Somai László (Kolozsvár, Erdélyi Magyar Jogászok Társasága (EMJT), Kis Júlia (Kolozsvár, Jogainkért Egyesület), Nyilas Mi-hály (Vajdasági Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság Titkára, Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnöke), Karlo De Negri (Szabadka, Vajdasági Magyar Jo-gász Egylet), Mierka Szilvia (Pozsony, ügyvéd), delegált tag (Kárpátalja), Danyi Richárd (Budapest, ügyvédjelölt).
13.00–14.00 Közösségi média a jogász szemével – Mátyás király a Facebookon.
Mátyás király, mint adatkezelő a Facebookon (előadó: Székely Barnadás, Kolozsvár, adat-védelmi szakértő jogász);
Mátyás király képmáshoz való jogának érvényesülése a Facebookon (előadó: Kis Júlia, Kolozsvár, ügyvéd);
Mátyás, az igazságos. És a Facebook? (előadó: Mayer Erika, Budapest, ügyvéd, internet-jogi szakértő).
Szervező: Kárpát-medencei Magyar Jogász Szövetség, Erdélyi Magyar Jogászok Társasága, Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Helyszín: EME-székház
12:30 Papírszínház a Mesekuckóban
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület, Mesekuckó Közösségi Könyv­kölcsönző
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:30–14:00 Tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában. Helyek száma korlátozott. Előzetes regisztráció az [email protected] e-mail címen.
Szervező: BBTE Állattani Múzeum
Helyszín: BBTE Állattani Múzeum
12:30 Élő hagyományok. Erdélyi kézműves mesterek, népművészeti tárgyalkotók, és iparművé-szek bemutatkozása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület
Helyszín: Farkas utca, EMNT-sátor
12:30 László György előadása a szórványmagyarság helyzetéről és a jelenlegi vidéki kulturális színvonalról.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
13.00 Régészetről másként – Molnár-Kovács Zsolt, a BBTE oktatójának előadása.
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
13:00 Magyarországi rákkutatás a sikeres célzott kezelések érdekében – Peták István (alapító, tudományos igazgató – Oncompass Medicine) előadása.
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 42-es terem
13:00–13:50 Kolozsvártól Kanadáig a Harvardon át – BBTE-s közgazdászhallgatók a nemzetközi esettanulmány-versenyeken. Kerekasztal-beszélgetés tagjai: Szász Levente egyetemi do-cens, dékánhelyettes; Éltes Rita (3. év, menedzsment szakirány), Kelemen Kincső (2. év, gazdasági informatika szakirány), Szabó Norbert (3. év, pénzügy és bank szakirány) BBTE Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar Intézet
Szervező: Babeș–Bolyai Tudomány­egyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
13:00–16:00 Varázslatos hátizsák – múzeumpedagógai foglalkozás gyerekeknek és felnőttek-nek.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
13:00–18:00 Garázskvíz; Ki vagyok én? – társasjáték; bolhapiac, kulisszalátogatás
Szervező: Kolozsvári Állami Magyar Színház
Helyszín: Színház-sátor, Farkas utca
13:30 Kézműves foglalkozás: hímzőműhely. A foglalkozást vezeti: Albert Bea
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
13:30 Mátyás király és a kolozsvári bíró. Előadja a Keljfeljancsi Komédiás Kompánia. Rendezte: Demeter Ferenc
Szervező: Keljfeljancsi Komédiás Kompánia
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
13:30–17:00 Bóbita Játszóház – A királyi udvar mesteremberei: királyi lámpások készítése.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
14.00 Látogatás a Kolozsvári Egyetemi Könyvtárban. A sétát vezeti: Gurka-Balla Ilona könyvtá-ros. Találkozás a Központi Egyetemi Könyvtár előterében, 13.55-kor
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Kolozsvári Egyetemi Könyvtár
14.00 Egy reménytelen szerelem lenyomata. Képeslapok 1914–1918 közötti időszakból című kiállítás megnyitója. Kurátorok: Lőrincz Dénes, Hunyadi Attila Gábor
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
14:00 A Szomor-húsüzem termékbemutatója, kóstolás és beszélgetés Szomor Dezsővel a min-tagazdaságról. A rendezvény keretében megtekinthetik Karácsony Sándor: Hungarikum a pusztában – a Szomor Mintagazdaságról készült dokumentumfilmet.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
14:00 Körmöczi János unitárius püspök, fizikus világa – a foglalkozást a János Zsigmond Unitárius Kollégium fizika szakkörének diákjai vezetik.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
14:00 2. Heltai FolkNapok: Kézművesház, gyermektáncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
14:00 Örökségünk Kolozsvár – beszélgetés a város köztereiről, épületeiről és azok megőrzésé-ről.
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
14:00–14:50 Film- és fotóképzés a BBTE-n. Kerekasztal-beszélgetés tagjai: Bátori Anna egyetemi adjunktus és Márkus Etelka egyetemi oktató, televíziós szakember (BBTE Film, Fotó és Média Intézet)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
14:00–17:00 Én is szeretnék játszani! – érzékenyítő foglalkozás Berszán Lídia vezetésével.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
14:20 Élő adás — Agnus Rádió: Mátyás korabeli egyház – beszélgetés Ősz Előddel, az Erdélyi Református Egyházkerület levéltárának igazgatójával.
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
14:30–16:00 Tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában. Helyek száma korlátozott. Előzetes regisztráció az [email protected] e-mail címen.
Szervező: BBTE Állattani Múzeum
Helyszín: BBTE Állattani Múzeum
14.30 Igazgyöngy együttes csángó gyermektáncháza
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
15:00 Menetelve súlyos lobogók alatt… Életképek a Kolozsváron fél évszázadon át épített „lé-tező szocializmusból” – Lönhárt Tamás, a BBTE oktatójának előadása.
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
15:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
15:00 Communitas-alkotók! Találkozás a Communitas alkotói ösztöndíjasaival. Meghívottak: a 2017–2018-as év nyertes alkotói ösztöndíjban részesült pályázói.
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-Ház
15:00 Keizer Róbert (Kolozs megyei tanácsos) előadása Kolozs megye aktuális egészségügyi helyzetéről.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
15:00–15:50 A művészeten túl (lehetőségek és kihívások a kortárs színházi képzésben és pra-xisban). A kerekasztal résztvevői: Tompa Andrea egyetemi docens, író, a Színház folyóirat főszerkesztője; Sipos Krisztina színházi alkotó (zenész, rendező, performer); Csoma Nóra kommunikációs szakember, Incubator Communication Company; Köllő Csongor dokto-randus, a Shoshin Színházi Egyesület társalapítója
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
15:00–17:00 Animációs sarok Kassay Rékával
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
15:00–17:00 Mátyás király meseösvény – családok részére: Mátyás király és az okos lány
Szervező: Tekergő Meseösvény Egyesület
Helyszín: Életfa Családsegítő Egyesület székháza
15:30 Gyermektáncház csángó dallamokra a Rekegő Zenekarral
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Rekegő Zenekar
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
16:00 IV. Kolozsvári Erkel Ferenc Sakknapok – beszélgetés és sakkszimultán Portisch Lajossal, a Nemzet Sportolójával, nemzetközi nagymesterrel, kilencszeres magyar bajnokkal. Be-szélgetőpartner: Nagy Elek üzletember
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: JZSUK Felvinczi György díszterme
16:00 Maratoni szájkaraté. RMDSZ-politikusok célkeresztben: Kelemen Hunor, Porcsalmi Bálint, Csoma Botond, Hegedüs Csilla, Horváth Anna
Szervező: RMDSZ, Communitas Alapítvány
Helyszín: Szentegyház utca 4.
16:00 Vivat Mathias! a Mátyás király-emlékév keretében létrejövő kiállítások megnyitója: a Má-tyás király – mecénás és katona, a Hunyadiak dicső kora, valamint a Mátyás király élette-rei című kétnyelvű pannókiállítás. Megnyitják: Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója; Gaal Gergely, a Mátyás király-emlékév tanácsadó testületének elnöke és Lupescu Radu történész
Szervező: Magyarság Háza, Pro Patria Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Farkas utcai református templom
16.00 Erdély és a vallásszabadság kihirdetése – Rüsz-Fogarasi Enikő, a BBTE oktatójának előadá-sa.
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet
16:00 2. Heltai FolkNapok: Kolozsvár környéki táncházzenészek koncertje
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
16:00 Iparművészeti ékszerkiállítás, interaktív divatbemutató – fiatal tervezők bemutatkozója a kapcsolatteremtés, a párbeszéd témáit körüljárva.
Szervező: Artwise Csoport
Helyszín: H33 Galéria
16:00–17:00 Kokedáma készítés
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
16:00 Kangatréning – kismama torna Antal Zsófiával. Várjuk a 6–8 hete szült kismamákat kisba-bájával és babahordozójával.
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 11-es terem
16:00–20:00 Teniszoktatás kicsiknek és nagyoknak
Szervező: Tenszki Sportegyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum udvara
17:00 Vivat Mathias! Reneszánsz kórusmuzsika a Claudiopolis Énekegyüttes előadásában. Dísz-vendég: Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
Szervező: Egyházzene Kolozsvár Egyesület, Magyarság Háza, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Farkas utcai református templom
17:00 Az unitárius püspöki ház művészettörténeti kutatása – Lupescu Radu és Kovács Zsolt egyetemi oktatók román nyelvű előadása.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-belvárosi unitárius egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
17:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Filmes Műhelyek / Filmtett – Duna Műhely
A 2017-es 16. Filmtett alkotótábor filmjei
Bertóti Attila, Vezsenyi Tamás: Szignál 2017 (2017, 1′, felirat: RO)
Besenyei Katalin: Apám orvosa nem praktizál (2017, 15′, felirat: EN)
Csont Zsombor: Apapara (2017, 1′)
Dobi Ferenc: Észveszejtő (2017, 12′, felirat: RO)
Zeleny Ákos: Ikarosz (2017, 4′)
Lokodi Melinda: Fifi (2017, 4′)
Németh Imre Zoltán: Paradise Park (2017, 3′)
Vácz Péter: Párnaarc (2017, 11′)
Kántor Zsolt: Prométeusz, a cickány (2017, 4′)
Szucher Ágnes: Tudod, mitől félek? (2017, 5′, felirat: RO)
Sztercey Benedek Szabolcs: Your Face Through the Screen (2017, 10′, felirat: RO)
Továbbá: meglepetésfilmek az idei Filmtett tábor terméséből.
Beszélgetés az alkotókkal. Meghívott: Jakab-Benke Nándor.
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
17:00 Márkus Barbarossa János Transznyirázsi mirázs című kötetéről Farkas Wellmann Endre beszélget a szerzővel.
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Café
17:00 Szabadság–vallás–vallásszabadság. Püsök Sarolta előadása
Szervező: BBTE Református Tanárképző Kar
Helyszín: STARS Pincegaléria
17:00 Minden lakos számít – önkormányzati eszközökkel a családon belüli erőszak és a sze-génység ellen. Meghívott: László Éva pszichológus. Moderátor: Oláh Emese, Kolozsvár al-polgármestere
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-Ház
17.00 Alumnus találkozó – Történelmi nagy találkozás a történelem, művészettörténet, régé-szet, könyvtárszak, levéltárszak, európai tanulmányok és nemzetközi kapcsolatok, valamint a kulturális turizmus szakon végzettekkel.
Szervező: BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Történeti Intézet udvara
17:00 #influencer – beszélgetés
Szervező: Kreatív Kolozsvár
Helyszín: K+ közösségi tér
17:00 Ez még belefér!? – beszélgetés Horváth Mária szociális munkással (Magyarózdi Terápiás Otthon)
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
17:00 Ars Sacra Claudiopolitana – román nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 Csupó Gábor: Pappa pia (2017, 105 perc), magyar romantikus vígjáték. A film 12 éven aluli gyerekek számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott!
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
17:00 A fizikai aktivitás, sport szerepe a betegségek megelőzésében és az öregedési folyamatok lassításában. Meghívott vendég: Orosz Katalin, sportorvos, korcsoportos világrekorder úszó. Moderátor: Uray Zoltán, biológus, VB érmes vívó
Szervező: EME Természettudományi Szakosztály
Helyszín: EME-székház
17:00 Misztrál együttes gyerekkoncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
17:00 5. Dribli Közéleti Focibajnokság
Szervező: DRIBLI Erdélyi Gyerekfoci Klub
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum udvara
17:00–20:00 Népzene. Kézműves foglalkozások gyermekeknek
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Borutca
17:30 EMKISZ felnőtté képzés. Általános ügyintézés – előadó: Oláh Emese alpolgármester
Szervező: EMKISZ
Helyszín: Bulgakov Café, Macskaház
17:30 Várandósoknak prekangatorna – gyakorlati foglalkozás Boros Adéllal (Spanyolország, Kan-ga KENGURU- tréner)
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 11-es terem
18:00 Kolozsvár szülöttei sorozat. Meghívott: Bodor Ádám, Magyarországon élő kolozsvári szü-letésű író. Moderátor: Egyed Emese, a BBTE magyar irodalom szakának oktatója
Szervező: Kolozsvár Társaság
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
18:00 Kurtizánok és a diplomácia kulisszatitkai. Mária királyné küldetése és küldöttsége Párizs-ban és Londonban, 1919-ben – Hunyadi Attila történész előadása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, BBTE Magyar Történeti Intézet, Insomnia kávé-ház
Helyszín: Insomnia Kávéház
18:00 Madarak, vadak, humorok. Meghívottak: Molnár Vilmos, Serestély Zalán és Szterczey Szabolcs. Beszélgetőtárs: Fischer Botond
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Café
18:00 Gárdonyi Zoltán: A sareptai özvegy szólóhangokra, vegyes karra és orgonára írt kisorató-riuma. Előadja a kolozsvár-alsóvárosi református egyházközség gyülekezetének vegyes kara. Orgonán közreműködik Sógor Sámuel, karnagy Sógor Csilla
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
18:00 Orgonatúra. A magyar nyelvű sétát vezeti: Sipos Dávid. Találkozás a Farkas utcai templom előtt. Orgonán közreműködik: Sipos Lehel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
18:00 Musica Historica-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:00 Mi van az üvegben? – Sörtörténeti és a sörfőzés folyamatát bemutató előadással egybe-kötött kolozsvári kézműves sörök kóstolója
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
18:30 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Filmes Műhelyek / Sapientia EMTE, Filmmű-vészet, fotóművészet, média szak
Sapi First Cut (összeállítás a 2017–2018-as diákfilmekből) – 110’
Incze Kata: Small Talk, 12’
Patrubány Csilla: Moha, 9’
Kovács Nóra: Nova, 13’
Dózsa Endre: Panka, 5’
Török Etele: Verekedős film, 12’
Frunza Roland: Vasárnap, 19’
Tasnádi Levente: Alvajáró, 30’
Csurka László: Szevasz, Laci, 10’
Beszélgetés az alkotókkal.
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
18:30 The Carbonfools-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
19:00 Bor és gasztronómia a Borbarátnők szervezésében
Szervező: Borbarátnők, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 Keresztes Ildikó-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
19:30 Borkóstoló: Gere Attila, Villány
Szervező: Rhédey Kávéház
Helyszín: Rhédey Kávéház
21:00 Révész Sándor – Závodi János: Piramis-­évek
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
21:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Mátyás Király Visszatér / Kolozsvári Filmes Műhelyek / Video Pontes
Maksay Ágnes: Mathias Rex, dokumentumfilm, 2011 – 30’
Beszélgetés az alkotóval.
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
21:00–03:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
22:00 IX. Kolozsvári Magyar Filmnapok: Kolozsvári Színészek Filmekben – Molnár Leven-te „Kecske”
Bogdán Árpád: Genezis, magyar játékfilm, 2018 – 120’
Beszélgetés. Meghívottak: Bogdán Árpád és Molnár Levente „Kecske”
Szervező: Tranzit Alapítvány
Helyszín: Tranzit Ház
22:30 Bohemian Betyars-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
23:00 Pénteki ereszd el a hajam: Barneey, Czika és Johnny
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café
0:00 Retró party DJ Golyóval
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar

ugrás az oldal tetejére

 

Szombat

augusztus 25.

9:00 Örömfőzés és ökörsütés. Szürkemarha-ökörsütés a Szomor Mintagazdaság felajánlásából.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Apáczai Líceum udvara
9:00–10:00 KMN Donaton futóverseny –
nevezés
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, ORCA Egyesület, Eurotrans Alapítvány, EMNT-Demokrácia Központ
Helyszín: Farkas utcai infostand
9:00–10:30 KMN Donaton futóverseny – rajtcsomagátvétel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, ORCA Egyesület, Eurotrans Alapítvány, EMNT-Demokrácia Központ
Helyszín: Farkas utcai infostand
9:00–10:00 Magyar nyelvészetóra a Marianumban: Fordítási babonák – Benő Attila egyetemi tanár előadása.
Szervező: BBTE Bölcsészettudományi Kar magyar tagozata
Helyszín: Marianum/BBTE Bölcsészettudományi Kar épülete
9:00–21:00 VIII. Öregfiú – KEK Alumni Foci Kupa
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark – műfüves focipálya
10:00 IV. Kolozsvári Erkel Ferenc Sakknapok – amatőr nyílt rapid sakkverseny
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: JZSUK Felvinczi György díszterme
10:00 EKE-személyiségek a Házsongárd temetőben. A sétát vezetik: Lőrinczi István, Kovács D. Zsuzsa. Találkozás a temető főbejáratánál
Szervező: EKE- Kolozsvár 1891
10:00 Kolozsvár barokk emlékei. A román nyelvű sétát vezeti Tóth-Gödri Iringó művészettörté-nész (doktorandus, BBTE). Találkozás a Szent Mihály-templom előtt
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
10:00 Magyar nyelvű tárlatvezetés a Hollósy és a nagybányai művésztelep című kiállításon. Vezeti: Iakob Attila kurátor.
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
10:00 Fazekas József és Hertz József közös előadása a sport helyzetéről és ezen belül az ökölví-vás helyzetének elemzése az erdélyi magyarság körében.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
10:00 Aviva torna – férfiak és nők mentőöve. Gyakorlati foglalkozás, tanácsadás Kovács Ildikó Laurával (Arad, Aviva tréner)
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 11-es terem
10:00–11:00 Magyar irodalomóra a Marianumban: „akinek szíve odafent lakozott”. Szempontok a szenttisztelet szimbolikájához és retorikájához – Gábor Csilla egyetemi tanár előadása.
Szervező: BBTE Bölcsészettudományi Kar magyar tagozata
Helyszín: Marianum/BBTE Bölcsészettudományi Kar épülete
10:00–11:00 Fejlesztőjáték-készítő workshop 0–3 éves gyerekek szüleinek, nagyszülőknek
Szervező: Zanazug
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–12:00 Kézműveskávé-bemutató és -kóstoló
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
10:00–13:30 Bóbita Játszóház – A királyi udvar mesteremberei: királyi ménes létrehozása.
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–14:00 Napsugár-kuckó (sólisztgyurma, virágkollázs stb.)
Szervező: Napsugár – Szivárvány gyermeklapok
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–16:00 Mátyás király még tréfából sem állított valótlant. A mátyásmadárnak is hihetünk? – interaktív természetismereti foglalkozások
Szervező: Magyar Biológiai és Ökológiai Intézet, Állattani Múzeum, Vivárium, Apáthy István Egyesület
Helyszín: Mikó-kert, Állattani Múzeum ideiglenes kiállítóterme, előcsarnoka, jó idő esetén az udvar
10:00–17:00 Óriáshomokozó, seregedző labirintus és kartonvárépítés
Szervező: Mikó Óvoda
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 A Romániai Magyar Cserkészszövetség kolozsvári körzetének foglalkozásai
Szervező: Romániai Magyar Cserkészszövetség
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Inaktelki kézműves foglalkozások: gyöngynyaklánc, gyöngyös tojás készítése
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 Körösfői kézműves foglalkozások: trükkös kézműves játékok készítése
Szervező: Áldás Népesség Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Kalandok Mátyás táborában: kézműves foglalkozások, lovagi sátrak, íjászat, szám-szeríjászat, vívásoktatás gyermekeknek, reneszánsz kori népi és udvari játékok, hangszer-kiállítás és bemutató, élő históriás és népzene, vásári bábelőadások
Szervező: Emese Park, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Mátyás király nyomdokai:
Kolozsváron használt építőkövek.
A tevékenységet vezeti: Gál Ágnes
Szervező: BBTE Földtani Intézet Magyar Tagozat
Helyszín: Múzeumok sétánya, Farkas utca
10:00–18:00 Kahoot! interaktív vetélkedő; óriáspuzzle és óriáskifestős; Az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás; Csomópontok: egyedi személyiségünk közös vonásait be-mutató fal; Varázslatos postaláda; flashmobok
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 V. CRUSADERS Flag Football torna (felnőtt)
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 II. CRUSADERS Flag Football torna (ifi)
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 I. Női CRUSADERS Flag Football torna
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 EMKE-kiadványok, Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról? – kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ), kézműves foglalkozások, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek
Szervező: EMKE, EMKISZ, Anyanyelvápolók Szövetsége, Georgius Aranka Társaság, Műve-lődés folyóirat
Helyszín: EMKE-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 Játékok: LSD, Ecstasy, marihuána és túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet? részegszemüvegek kipróbálása; Hogyan lehet részegen vezetni? részegszi-mulátor; kvízjátékok prevenciós témában, tombolanyereményekkel; ajándéktárgyak vá-sárlással egybekötött kiállítása a Magyarózdi Terápiás Központ lakói által készített dísz- és ajándéktárgyakból
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
10:00–19:00 Fotófal, könyvespolc – „könyvtársarok”, quiz, darts, Communitas-pályázatok. Kincskeresés – regisztráció 15:30-tól a Communitas-sátornál, kétfős csapatok jelentkezését várják
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: Communitas-sátor, Farkas utca
11:00 Pataki Tamás: Murokffyban vérré válik az abszint és lóvá teszi az ördögöt című pikareszk-jének bemutatója, moderátor: Varga Melinda
Szervező: Előretolt Helyőrség Íróakadémia
Helyszín: Insomnia Kávéház
11:00 Forradalmi változások a bútorkultúrában Mátyás király idejében. Pauló Tamás bútorszak-értő, a BÁV Akadémia tanárának előadása
Szervező: BÁV Amanet
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
11:00 Erdélyi magyar sportlegendák: beszélgetés sportról és karrierről a kolozsvári magyar spor-tolimpikonokkal. Meghívottak: Flóra-Orosz Katalin, Maier-Orosz Judit, Ráduly-Zörgő Ká-roly, Ráduly-Zörgő Éva és Uray Zoltán. Házigazda: Buchwald Péter.
Szervező: Kolozsvár Társaság
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
11:00 Rongy Elek, a példakép – vásári szatíra. Előadja: a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Ren-dező: Béres László
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
11:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
11:00 5. Családi Focibajnokság
Szervező: Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum udvara
11:00 A Mikó-kert lakói: grófok, tudósok és az Állattani Múzeum – épületbejárás. Találkozási pont: a Mikó-kert bejárata. A részvétel regisztrációhoz kötött, mert a terek befogadóké-pessége szűkös. A jelentkezési szándékot jelezni lehet az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel vagy a 0740040008-as telefonszámon. A sétán maximum 20 fő vehet részt.
Szervező: Korzo Egyesület, BBTE Állattani Múzeuma, BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézete
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven.
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00 Mátyás király ábrázolása – rajzverseny
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
11:00 A csontkovácsolás egészségügyi hatásai napjainkban. Alternatív népi gyógyászatunk – Bodó Bán János (Tokaj) csontkovács, terapeuta előadása
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 42-es terem
11:00–12:00 Néprajzóra a Marianumban: A rituális beszéd formái: a kiéneklés, a kikiáltás, a versmondás – Keszeg Vilmos egyetemi oktató előadása.
Szervező: BBTE Bölcsészettudományi Kar magyar tagozata
Helyszín: Marianum/BBTE Bölcsészettudományi Kar épülete
11:00–12:00 A mesemondás rítusa – mesék, dalok, mondókák 0–3 éves gyerekeknek, szülők-nek, nagyszülőknek.
Szervező: Zanazug
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
11:00–12:00 LoveYourBelly hasizomfejlesztő és -regeneráló módszer bemutatása és hasvizsgá-lat – Virág Irén, LYB oktató
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
11:00–14:00 Virág-cserebere
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
11:00–16:00 Babamasszázs – kisbabádra hangolódva
Szervező: Romániai Csecsemőmasszázs Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
11:30 Sayfo Omar: Allah tágas földje című regényének bemutatója, moderátor: Gyöngyösi Csilla
Szervező: Előretolt Helyőrség
Íróakadémia, Origo Egyesület
Helyszín: Insomnia Kávéház
12:00 Előretolt Helyőrség Irodalmi Karaván: Karkó Ádám, Varga Melinda, Viola Szandra. Mode-rátor: Farkas Adrienne
Szervező: Előretolt Helyőrség
Íróakadémia, Origo Egyesület
Helyszín: Insomnia Kávéház
12:00 Kettős könyvbemutató Jankó Szép Yvette-tel és Hajós Erikával: Markus Majalouma (írta és illusztrálta): Apa, építsünk kuckót!; Hajós Erika: Lizi és a Mindentudó Porcica
Szervező: Koinónia Kiadó
Helyszín: Koffer
12:00 Angol nyelvű tárlatvezetés a Hollósy és a nagybányai művésztelep című kiállításon. Veze-ti: Iakob Attila kurátor.
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
12:00 Ujvári László: Mesék Mátyás királyról (1982–1983, 115 perc), magyar animációs film
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Kecskemétfilm, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
12:00–12:30 Déli orgonamuzsika. Előadó: Marinescu Miriam
Szervező: Kolozsvár-belvárosi református egyházközség
Helyszín: Farkas utcai református templom
12:00–12:50 Az intézmények szerepe az ember-medve együttélés elősegítésében. Meghívot-tak: Hartel Tibor egyetemi docens és Gál László biológus (BBTE Magyar Biológiai és Geoló-giai Intézet)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
12:00–13:00 Farkas utca tánc – a 20. Szent István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Farkas utcai színpad
12:00–14:00 Társasjátékozás a doboz.ro-val
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:00 Vezetett séta román nyelven a felújított Vallásszabadság Házában Lupescu Raduval.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
12:00–18:00 Teniszoktatás kicsiknek és nagyoknak
Szervező: Tenszki Sportegyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum udvara
12:30 Élő hagyományok. Erdélyi kézműves mesterek, népművészeti tárgyalkotók, és iparművé-szek bemutatkozása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület
Helyszín: Farkas utca, EMNT-sátor
12:30 Tapasztalatok és javaslatok egy sikercég mindennapjaiból – Fodor Alpár, a Carion egykori marketingigazgatójának előadása.
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
12:30–13:30 Tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában. Helyek száma korlátozott. Előzetes regisztráció az [email protected] e-mail címen.
Szervező: BBTE Állattani Múzeum
Helyszín: BBTE Állattani Múzeum
13:00 Gyakorlatok és útmutatók a mindennapokra, mindennapi táplálkozástudomány – Starmüller Krisztina terapeuta, táplálkozástudományi szakember előadása.
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 42-es terem
13:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
13:00 10 gondolat az unitarizmusról – hitelvi érdekességek. Előadó: Rácz Norbert Zsolt lelkész
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
13:00–13:50 Élet a bölcsész-/filozófusképzés után. A kerekasztal-beszélgetés tagjai: Serestély Zalán egyetemi oktató, költő, Bíró Noémi (filozófus, a BBTE kritikai elmélet és multikulturá-lis tanulmányok mesterképzőjének friss végzettje, A Szem társadalmi, irodalmi és kritikai portál szerkesztője); Kész Orsolya (bölcsész, a BBTE magyar nyelvészeti és irodalomtudo-mányi tanulmányok mesterképzőjének friss végzettje, A Szem társadalmi, irodalmi és kri-tikai portál szerkesztője); Benke András (bölcsész, a BBTE hungarológiai tanulmányok dok-tori iskolájának PhD-hallgatója, A Szem társadalmi, irodalmi és kritikai portál szerkesztője)
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
13:00–16:00 Varázslatos hátizsák – múzeumpedagógai foglalkozás gyerekeknek és felnőttek-nek.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
13:00–17:00 Közös játék, kézműves foglalkozások a kolozsvári Waldorf-Iskola tanítóival és di-ákjaival
Szervező: Kolozsvári Waldorf-iskola
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
13:00–17:00 Újragondolt ruhatárunk – alkoss új használati tárgyakat a megunt vagy elhasznált ruhadarabjaidból.
Szervező: Artwise alkotóműhely
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
13:00–18:00 Drámajátékok gyermekeknek, bolhapiac, kulisszalátogatás, kincskeresés a szín-házban
Szervező: Kolozsvári Állami Magyar Színház
Helyszín: Színház-sátor, Farkas utca
13:30 Mátyás király lopni megy. Előadja a Kolozsvári Bábjátszótér. Rendezte: Vadas László.
Szervező: Kolozsvári Bábjátszótér
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
13:30–14:30 Kézműves foglalkozás gyermekeknek: címerfestés Mátyás udvarában. A foglalkozást vezeti Schwartz Róbert.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
13:30–17:00 Bóbita Játszóház – ügyességi játékok
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
14:00 Konferencia a 20 éve elhunyt László Gyula régész, történész, a kolozsvári egyetem egykori tanára emlékére:
M. Lezsák Gabriella: „Ott békültem ki a sorssal…” László Gyula kolozsvári évei (1940–1949)
Jánó Mihály: László Gyula, A Szent László-­legenda középkori falképei c. könyve (1993) és a téma későbbi kutatása
Szabados György: László Gyula „kettős honfoglalás” elmélete
Gróf Péter: „Elődeim kezét fogom hát, az ő munkájukat folytatom ….” Emlékezés László Gyulára egy tanítvány szemével
Hoppál Mihály: László Gyula és a magyar néphitkutatás új útjai
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bocskai-ház, Óváry Terem
14:00 3AD-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
14:00 2. Heltai FolkNapok: Kézművesház, gyermektáncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
14:00 Mészáros Márta: Aurora Borealis – Északi fény (2017, 104 perc), magyar dráma. A film 16 éven aluliak számára nem ajánlott!
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
14:00–14:50 Chatbotok: Amikor a mesterséges intelligencia a közösségimédia-menedzsered. A kerekasztal résztvevői: Szenkovits Annamária, Brainy társalapító, egyetemi tanársegéd és
Kelemen László, Brainy társalapító
Szervező: Babeș–Bolyai Tudományegyetem
Helyszín: BBTE-sátor, Farkas utca
14:00–15:00 Találkozási lehetőség és beszélgetés a Kolozsvári Városszépítő Egylet tagjaival
Szervező: Kolozsvári Városszépítő Egylet
Helyszín: Virágos Kolozsvár-sátor, Farkas utca
15:00 Kolozsvár barokk emlékei. A magyar nyelvű sétát vezeti Tóth-Gödri Iringó művészettör-ténész (doktorandus, BBTE). Találkozás a Szent Mihály-templom előtt
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
15:00 Sikeres nők iskolája. Meghívottak: Pákai Enikő, Székely Zsuzsa. Moderátor: Horváth Anna és Hegedüs Csilla
Szervező: RMDSZ Kolozsvári Nőszervezete
Helyszín: TIFF-ház
15:00 10 gondolat az unitarizmusról – hitelvi érdekességek. Előadó: Rácz Norbert Zsolt lelkész
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
15:00 Keresztyén bűvészet Szecsődi Árpád előadásában
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
15:00 Ifjúság és kultúra találkozása – beszélgetés Petneházy Attila, EMMI miniszteri biztossal
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
15:00 Orgonatúra. A román nyelvű sétát vezeti: Györgyjakab Miklós. Találkozás a Farkas utcai templom előtt. Orgonán közreműködik: Sipos Lehel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
15:30 Magyarok, románok: 100 év pár(huzamos)beszéd – a kerekasztal-beszélgetés meghívott-jai: Dan Clinci, Eckstein-Kovács Péter, Lucian Nastasă-Kovács, Szenkovics Dezső. Moderá-tor: Szántai János
Szervező: Origo Kulturális Egyesület
Helyszín: Insomnia Kávéház
15:30 Őr és úr – Borbély Imre emlékkötetének bemutatója. A kötetet bemutatja Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke és Borbély Zsolt Attila, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
15:00–17:00 Animációs sarok Kassay Rékával
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Romkert
16:00 2. Heltai FolkNapok: Maros–Küküllő mente hangszeres tánczenéje címmel ismeretter-jesztő előadást tart: Könczei Csongor. Muzsikál: Szászcsávási zenekar
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
16:00 Tisza Kata: Akik nem sírnak rendesen és A legjobb hely a városban te vagy című kötetei-nek a könyvbemutatója. Az alkotóval Forró Gyöngyvér beszélget
Szervező: Bulgakov Irodalmi Kávéház
Helyszín: Bulgakov Irodalmi Kávéház
16:00 Kora barokk művek: C’Antique kvintett együttes, Starmüllesr Éva (szoprán 1); Rodica Trandafir (szoprán 2), Laura Essig (alt) Serban Marcu (tenor) Andrei Cărăsi (basszus)
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
16:00 Revü- és operettműsor az Operettissimo együttessel
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
16:30 Mátyás és birodalma elnevezésű ex libris verseny díjkiosztója
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
16:30 Varázslatos Bánffy-ménes – emlékképek, töredékek gróf Bánffy Miklós bonchidai lovar-dájáról – kiállításmegnyitó. Kurátor: Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet vezetője
Szervező: Magyarország Főkonzulátusa, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Ko-lozsvári Kara
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának előtere
17:00 Hatalom és értelmiség. A romániai magyar értelmiség szerepvállalásai a Ceaușes-cu-korszakban. Meghívott: Novák Zoltán szenátor. Moderátor: Csoma Botond parlamenti képviselő.
Szervező: Kolozs Megyei RMDSZ
Helyszín: TIFF-ház
17:00 Omerta – Hallgatások könyve. Felolvasószínház Tompa Andrea regényéből. A szövegeket válogatta és rendezte: Albert Csilla és Dimény Áron. Meghívott: Tompa Andrea író. Mo-derátor: Hegedüs Csilla
Szervező: Kolozsvári RMDSZ
Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Líceum díszterme
17:00 Helikon-délután: Űrbálna. A helyszíni versírássorozat antológiabemutatója. Meghívottak: Fekete Vince, Horváth Benji, Varga László Edgár, Papp Attila Zsolt, Karácsonyi Zsolt
Moderátor: Demeter Zsuzsa
Szervező: Helikon
Helyszín: Bulgakov Café
17:00 Fotó és Film Kolozsváron: Xantus Gábor és Xantus Áron Betonkor a Házsongárdban című dokumentumfilmjének vetítése. Meghívottak: Xantus Gábor rendező, Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke. Házigazda: Katona Zs. József, a BBTE Színház és Televízió Karának adjunktusa
Szervező: Kolozsvár Társaság
Helyszín: Kolozsvár Társaság székhelye
17:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 Az unitárius püspöki ház régészeti feltárása – Csók Zsolt régész előadása
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
17:00 Tárt kapuk: „Avagy mitől döglik a légy?” – betekintés a Magyarózdi Terápiás Otthon min-dennapjaiba. Meghívottak: Bartha Éva, Horváth Mária
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor
17:00 Itt voltunk… – Magyari Hunor és Juhász Ábel kiállítása. Az Erdélyi Református Egyházke-rület 21, szomorú sorsú templomának 2015–2017-es állapotát megörökítő fotókiállítás
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
17:00 Herendi Gábor: Kincsem (2017, 121 perc), magyar romantikus kalandfilm. A film 12 éven aluli gyereke számára csak nagykorú felügyelete mellett ajánlott!
Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara, Magyarország Fő-konzulátusa, Filmtett Egyesület, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Sapientia EMTE Kolozsvári Karának Hunyadi Mátyás Terme (Aula Magna)
17:00 Ízesített sörök – előadással egybekötött kolozsvári kézműves sörök bemutatója és kósto-lója
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
17:30 EMKISZ felnőtté képzés. Diákok jogai és kötelezettségei – meghívottak:
Soós Anna rektorhelyettes,
Birtalan Albert (BBTE),
Andacs Zsolt-Levente (Sapientia HÖK)
Szervező: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete (EMKISZ)
Helyszín: Bulgakov Irodalmi Kávéház, Macskaház
17:00–20:00 Népzene. Kézműves foglalkozások gyermekeknek
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Borutca
18:00 Nyitott könyv – beszélgetés a Magyar­ózdi Terápiás Otthon egyik lakójával
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
18:00 Helyszíni versírás adott témákra: László Noémi, Fekete Vince, Márkus-Barbarossa János, Király Zoltán, Fischer Botond. Házigazda: Karácsonyi Zsolt
Szervező: E-MIL
Helyszín: Bulgakov Irodalmi Kávéház
18:00 Gárdonyi Zoltán: A tékozló fiú szólóhangokra, vegyes karra és orgonára írt kisoratóriuma. Előadja a Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség gyülekezetének vegyes kara. Orgonán közreműködik Sógor Csilla, karnagy Adorjáni J. Katalin
Szervező: Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség
Helyszín: Kétágú templom
18:00 Iszkiri zenekar gyermekkoncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
18:00 Bordó Sárkány-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
19:00 Adrian Sitaru – Alina Grigore: Illegitim. A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadása. Ren-dező: Adrian Sitaru.
Jegyvásárlás a színház pénztáránál vagy a biletmaster.ro oldalon
Szervező: Kolozsvári Állami Magyar Színház
Helyszín: Kolozsvári Állami Magyar Színház stúdióterme
19:00 12. Erdélyi Néptánc Antológia gálaműsora. Az idén 25 éves kolozsvári Zurboló Táncegyüt-tes a 12. Erdélyi Néptánc Antológia díszmeghívottjaként Könczei Árpád Kisgömböc című táncjátékát mutatja be. Kísér a Rezeda zenekar.
Szervező: Romániai Magyar Néptánc Egyesület, Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes
Helyszín: Kolozsvári Magyar Opera nagyterme
19:00 Borkóstoló: bemutatkozik Kis Tamás, Somlói Vándor – Somló
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
19:00 Bagossy Brothers Company-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
20:00 Vintage Dolls-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
21:00–04:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
21:00 Demjén Ferenc-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
22:30 Stoned-koncert (100% Rolling Stones)
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
23:00 Szombat esti házibuli: NRB, Hunay. Karaoke
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Irodalmi Kávéház
0:00 Generáció Party DJ Matheusszal
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar

ugrás az oldal tetejére

 

Vasárnap

augusztus 26.

9:30–19:30 VIII. Öregfiú – KEK Alumni Focikupa
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark – műfüves focipálya
10:00 Román nyelvű tárlatvezetés a Hollósy és a nagybányai művésztelep című kiállításon. Ve-zeti: Iakob Attila kurátor.
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota / Szépművészeti Múzeum
10:00 Az ifjúság és a poltika találkozása – beszélgetés Biró Zsolt parlamenti képviselővel
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
10:00 Aviva torna – hasizom-erősítő torna. Gyakorlati foglalkozás, tanácsadás Kovács Ildikó Lau-rával (Arad, Aviva tréner)
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum, 11-es terem
10:00–12:00 Kézműveskávé-bemutató és -kóstoló
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
10:00–17:00 Óriáshomokozó, seregedző labirintus és kartonvárépítés
Szervező: Mikó Óvoda
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–17:00 IV. KMN amatőr tollaslabda-bajnokság
Szervező: Kolozsvári Tollaslabda Klub (Badminton Club Cluj) Sportegyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark, Gheorghe Roman Terem
10:00–18:00 V. CRUSADERS Flag Football torna (felnőtt)
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 II. CRUSADERS Flag Football torna (ifi)
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 I. Női CRUSADERS Flag Football torna
Szervező: Tectum Egyesület, Erdély Ifjúsági és Sport Egyesület
Helyszín: Iuliu Haţieganu sportpark (füves pálya)
10:00–18:00 Kalandok Mátyás táborában: kézműves foglalkozások, lovagi sátrak, íjászat, szám-szeríjászat, vívásoktatás gyermekeknek, reneszánsz kori népi és udvari játékok, hangszer-kiállítás és bemutató, élő históriás és népzene, vásári bábelőadások
Szervező: Emese Park, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
10:00–18:00 Teniszoktatás kicsiknek és nagyoknak
Szervező: Tenszki Sportegyesület
Helyszín: Báthory István Elméleti Líceum udvara
10:00–18:00 Kahoot! interaktív vetélkedő; óriáspuzzle és óriáskifestős; Az unitarizmus múltját és jelenét bemutató kiállítás; Csomópontok: egyedi személyiségünk közös vonásait be-mutató fal; Varázslatos postaláda; flashmobok
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 EMKE kiadványok, Mit gondolnak a fiatalok a kultúráról? – kiállítás, hanganyag és vetítés (EMKISZ), kézműves foglalkozások, játékos anyanyelvi feladatlapok, kvízek
Szervező: EMKE, EMKISZ, Anyanyelvápolók Szövetsége, Georgius Aranka Társaság, Műve-lődés folyóirat
Helyszín: EMKE-sátor, Farkas utca
10:00–18:00 Játékok: LSD, Ecstasy, marihuána és túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet? részegszemüvegek kipróbálása; Hogyan lehet részegen vezetni? részegszi-mulátor; kvízjátékok prevenciós témában, tombolanyereményekkel; Ajándéktárgyak vá-sárlással egybekötött kiállítása a Magyarózdi Terápiás Központ lakói által készített dísz- és ajándéktárgyakból
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Helyszín: Bonus Pastor-sátor, Farkas utca
10:00–19:00 Fotófal, könyvespolc – „könyvtársarok”, kvíz, darts, Communitas-pályázatok. Légy egy napra te is Bölcs Diák! – nyereményjátékok
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: Communitas sátor, Farkas utca
11:00 Memóriajáték (memóriakártyákkal)
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
11:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
11:00 Szocmodern építészet Kolozsváron. A magyar nyelvű sétát vezeti Tóth-Gödri Iringó mű-vészettörténész (doktorandusz, BBTE). Találkozás a Heltai (Cipariu) téri parkolóban
Szervező: Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, BBTE Magyar Történeti Intézetének régészeti és művészettörténeti tanszéke
11:00 Arisztokrata portrék a Kolozsvári Szépművészeti Múzeum gyűjteményében – Alexandra Sârbu tárlatvezetése román nyelven
Szervező: Kolozsvári Szépművészeti Múzeum
Helyszín: Bánffy-palota/Szépművészeti Múzeum
11:00–13:00 Mesekártya-rajzolás – ovisoknak, kisiskolásoknak
Szervező: Zanazug
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:00–13:00 Farkas utca tánc – a 20. Szent István-napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Farkas utcai színpad
12:00–13:00 Élő hagyományok. Erdélyi kézműves mesterek, népművészeti tárgyalkotók, és iparművészek bemutatkozása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Erdélyi Kézmíves Céh Egyesület
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
12:00–14:00 Társasjátékozás a doboz.ro-val
Szervező: Életfa Családsegítő Egyesület
Helyszín: Mátyás-kert (Romkert)
12:00 Sörtörténelem – előadással egybekötött kolozsvári kézműves sörök bemutatója és kósto-lója, valamint helyi termelők sajtjainak kóstolója
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
12:00 Vezetett séta a felújított Vallásszabadság Házában Furu Árpáddal
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
12:30 Kulturális marketing Erdélyben – Plesa Róbert közgazdász előadása
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
13:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
13:00 Szupersztár-rulett – interaktív bemutató híres unitáriusokról
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
13:00 Interaktív mese: Mátyás király és a kolozsvári bíró Vincze László előadásában
Szervező: Református Sajtóközpont
Helyszín: REFO-sátor, Farkas utca
13:00 Gyermektáncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Farkas utcai színpad előtt
13:00–16:00 Varázslatos hátizsák – múzeumpedagógai foglalkozás gyerekeknek és felnőttek-nek.
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
14:00 2. Heltai FolkNapok: Kézművesház, gyermektáncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
14:00 Vendéglátás és hagyomány Kolozsváron – Tóth Csaba (Déjà Vu panzió, Kolozsvár) előadása
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Déjà Vu panzió
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
15:00 Ars Sacra Claudiopolitana – magyar nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
15:00 Szupersztár-rulett – interaktív bemutató híres unitáriusokról
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Szabad Pont-sátor, Farkas utca
15:00 László György Türe a jövő előtt című könyvének bemutatója
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
15:00 A nők elleni erőszak nem magánügy! – az RMDSZ Nőszervezetének Nők Elleni Erőszak Elleni mozgalma. Meghívottak: Csép Éva Andrea, Hegedüs Csilla. Moderátor: Bagaméri Noémi
Szervező: RMDSZ Kolozsvári Nőszervezete
Helyszín: TIFF-ház
15:30 Sikeres magyar vállalkozás Motor Force Impex Kft. A műszaki kereskedelem új kihívásai. Beszélgetőpartnerek: Orosz Csaba, a magyarországi Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke, Bántó Csaba, a Motor Force Impex Kft. ügyvezető igazgatója, Schwartz Róbert, az EMNT Kolozs megyei elnöke
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, Motor Force Impex Kft.
Helyszín: EMNT-sátor, Farkas utca
16:00 Nótagála: Magyar nóta határok nélkül. Fellépnek: Madarász Katalin (Érd), Hajnal Nikolett (Tét), Vigh Ibolya (Kolozsvár), Szabó Sándor (Nyíregyháza), Maneszes Márton (Kolozsvár). Kísér: Miskolci Balogh Zoltán és zenekara (Miskolc)
Helyszín: Farkas utcai színpad
16:00 2. Heltai FolkNapok: Belső-Mezőség hangszeres tánczenéje címmel ismeretterjesztő elő-adást tart: Könczei Csongor. Muzsikál: Magyarpalatkai zenekar
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
16:30 Sajátosan árnyékolt évfordulók 1948, 1958, 1968 – Lönhárt Tamás történész előadása.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, BBTE Magyar Történeti Intézet
Helyszín: Farkas utca, EMNT-sátor
17:00 Ökumenikus ifjúsági istentisztelet
Szervező: FIKE, ODFIE, KEL, CAL
Helyszín: Belvárosi unitárius templom
17:00 Slam poetry / Feszültség SLAM
Szervező: Artwise
Helyszín: Uránia-palota
17:00 Transzszilvanizmus tegnap és ma (az erdélyi magyar értelmiség 100 éve). Meghívottak: Kelemen Hunor, Markó Béla, Tompa Gábor, Visky András.
Moderátor: Tibori Szabó Zoltán
Szervező: Communitas Alapítvány
Helyszín: TIFF-ház
17:00 Az unitárius püspöki ház helyreállítása – Furu Árpád és Furu Xénia építészek előadása
Szervező: Magyar Unitárius Egyház, Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, Kolozs-vár-Belvárosi Unitárius Egyházközség
Helyszín: Vallásszabadság Háza
17:00 Ars Sacra Claudiopolitana – román nyelvű tárlatvezetés a kolozsvári Szent Mi-hály-plébánia egyházművészeti kiállításán.
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyház utca 4. szám
17:00 Flautett Fuvolakvartett-koncert. Műsoron: W. A. Mozart: Figaro-nyitány; F. Chopin: Valse brillante; E. Bozza: Trois Pieces; F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo Capriccioso; J. S. Bach: c-moll prelúdium és fúga; M. Berthomieu: Macskák; Kodály Z.: Esti dal; L. Delibes: Pizzicato a Sylvia balettből
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Redut / Erdélyi Néprajzi Múzeum
17:00 Vívók, iringálók, velocipédek: 200 éves a kolozsvári sportélet. Találkozás helye: a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Farkas utcai főépülete előtt
Szervező: Korzo Egyesület
17:00 Az ingatlanpiac jelene és jövőbeni kilátások – Frinkuly Árpád ingatlan befektető előadása
Szervező: Orbán Balázs Akadémia Egyesület, Magyar Polgári Párt
Helyszín: MPP-sátor, Farkas utca
17:00–20:00 Népzene. Kézműves foglalkozások gyermekeknek
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Borutca
18:00 Nagy János Trió-koncert
Szervező: Balassi Intézet – Bukaresti Kulturális Központ, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
18:00 Simó Annamária és zenekara – a Legszebb Erdélyi Magyar Dal 2018-as díjazottja
Szervező: EMKISZ, Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
18:00–21:00 In memoriam Orbán László – fotókiállítás a tíz éve mártírhalált halt néhai egyetemi lelkészt idéző fotókból és saját munkáiból
Szervező: Szent Mihály-plébánia
Helyszín: Szentegyhaz u. 4. sz., I. emelet
18:30–23:00 Gyermekparkoló
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-plébánia
19:00 Toronymuzsika a Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvós Zenekar előadásában
Szervező: Szent Mihály-plébánia, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Szent Mihály-templom tornya
19:00 Borkóstoló: bemutatkozik Koch Csaba, Koch Borászat – Hajós-Bajai borvidék
Szervező: Borvadász Társaság, Kincses Kolozsvár Egyesület
Helyszín: Vallásszabadság Háza
20:00 FUNKorporation-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Farkas utcai színpad
20:30 A 9. Kolozsvári Magyar Napok záró rendezvénye. Díszvendégek: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere;
Emil Boc, Kolozsvár polgármestere.
Fellép a 100 Tagú Cigányzenekar. Vendégművészek: Koós Éva és Kovács Nóri.
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Főtér – Nagyszínpad
21:00–04:00 DJ Party (new funk, ska, reggae, electro swing, balkan, rockabilly, new jazz)
Helyszín és szervező: Planetárium kézműves sörkert és közösségi tér
22:30 Transylvanium-koncert
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar
23:00 Záróbuli
Szervező: Bulgakov Café
Helyszín: Bulgakov Café
23:00 Heltai táncház
Szervező: Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány, Szarkaláb Néptáncegyüttes, Hagyományok Háza Hálózat – Erdély
Helyszín: Heltai Folk Center
0:00 Záróbuli DJ Matheusszal
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület, KMN Egyesület
Helyszín: Bánffy-udvar – koncerttér és magyar kézműves sörudvar

ugrás az oldal tetejére