Kötő József emlékkonferencia

 Kötő József emlékkonferencia
10:10 Szép Gyula: Kapcsolódások sokféle szerepben
10:30 Dáné Tibor Kálmán: Kötő József és az Új Nézőpont
10:50 Dupka György: Az EMKE és a kárpátaljai szervezetek kapcsolatáról
11:10 Görföl Jenő: Barátunk, Kötő József
11:50 Egyed Emese: Emlékezzünk színészekről. Házsongárdi séta
12:10 Sirató Ildikó: Kolozsvár mint színházi főváros
12:30 Kozma Éva: Komlóssy Ida látogatása Kolozsvárott
12:50 Tar Nóra: Nevelés a színház által
13:10 János Szabolcs: A színház mint a (megosztott) emlékezet tere. Az erdélyi történelem megjelenítése a 18-19. században
15:00 Jákfalvi Magdolna–Kékesi Kun Árpád–Ungvári Zrínyi Ildikó (szerk.): Erdélyi magyar színháztörténet. Philther-elemzések. Bemutatja Ungvári Zrínyi Ildikó, a KAB Színháztudományi Szakbizottságának elnöke és a szerzők
16:00 Nászta Katalin: Kötő Józseffel a genius loci, avagy a hely szelleméről
16:20 Sebestyén Rita: A tanár alakja
16:40 Bartha Katalin Ágnes: Egy színházi ember hagyatéka
17:00 Lázok János: Vidám népi játék célok és eszközök dialektikájáról (Harag György–Hunyadi András: Vidám sirató egy bolyongó porszemért, 1977)
17:20 Ungvári Zrínyi Ildikó: A színház önvédelme és nyilvánossága
18:00 Filmvetítés: In memoriam Kötő József (2015). Rendező-szerkesztő: Víg Emese. Operatőr: Kötő Zsolt. Vágó: Miklós Sándor