SZERDA, AUGUSZTUS 18.

10:00 „Kerekedik” – mit kínálnak a 12. Kolozsvári Magyar Napok? Összefoglaló a fesztivál előké-születeiről és a nyitógáláról. A KMN TV stúdióvendégei: Gergely Balázs főszervező, Oláh Emese alpolgármester és Könczey Elemér grafikus

11:00 Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2021–2022. A 10. kiadást a szerzők részvételével mutat-juk be. Közreműködik: Vindis Andrea színművész
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

12:00 Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 23. Szent István-­napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Élő közvetítés a Főtérről

13:00 Gál Andrea: Tengertánc – gyermekjátékos könyvbemutató. A szerzővel Harbula Hajnalka beszélget.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

13:30 Régi-új Napsugár: szerkesztés, tartalmak. Múltbéli történetek Fodor Sándorral (részlet a Csipike intelmei c. dokumentumfilmből)
A KMN TV stúdióvendége László Noémi főszerkesztő

14:00 A Transilvania Philharmonic Brass kon­certje a Szabók bástyája melletti várfalról
Közvetítés felvételről

14:11 XII. Kolozsvári Magyar Filmnapok. A KMN TV stúdióvendégei: Könczei Csilla főszervező, Zágoni Bálint dokumentumfilm-rendező és Kántor László producer. Műsoron Az elveszett kolozsvári Bánk bán (2021) c. dokumentumfilm. Rendező: Zágoni Bálint.

14:50 Kapcsolunk a Heltai FolkCenterbe – bepillantunk a gyermekprogramokba, kézmű-ves-foglalkozásokba
Élő helyszíni tudósítás

15:00 Húszéves a Sapientia EMTE: Tanult táncos?! – Aprók tánca, a gyermeknéptánccsoportok helyzete Erdélyben. Meghívottak: Virág Imola, Benedek Árpád, Dimény Eszter, Könczei Csongor. Házigazda: Feketelaki Tibor.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

15:30 Húszéves a Sapientia EMTE: Erdély és az önálló magyar felsőoktatás. A KMN TV stúdió-vendégei: Misovicz Tibor (titkár, Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány), Németh Zsolt (elnök, Külügyi Bizottság, Országgyűlés), Tonk Márton (rektor, Sapientia Erdélyi Ma-gyar Tudományegyetem)

16:25 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő helyszíni tudósítás a vásárutcából

16:30 Ilyen egy tárlatvezetés a BBTE Állattani Múzeumában – Osváth Gergely muzeológus ve-zetésével bejárjuk a Mikó-kertben lévő Állattani Múzeumot.
Felhívjuk a nézők figyelmét, hogy a műsor sugárzásának időpontja nem egyezik a valós tárlatvezetések idejével!

16:40 Húszéves a Sapientia EMTE: Blos-Jáni Melinda (szerk.): Belső képek. Dr. Hintz Györgyné Boros Ella (1885–1975) műkedvelő fényképész hagyatéka. A frissen megjelent könyvről a KMN TV stúdiójában Blos-Jáni Melinda film- és fotótörténésszel, illetve Újvári Dorottya művészettörténésszel beszélgetünk.

17:00 Színháztörténeti kisfilmek az első magyar kőszínház 200 éves évfordulójára – a Ba-beș–Bolyai Tudományegyetem Magyar Film és Média Intézete, valamint Magyar Színház Intézete együttműködésével, a Farkas utcai kőszínház átadásának 200. évfordulóján ké-szült kisfilmek vetítésével egybekötött beszélgetés. Meghívottak: Bartha Katalin Ágnes és Kalamár Gáspár Gábor egyetemi oktatók, valamint a projektben részt vevő hallgatók.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

18:35 Képzőművészeti kiállítások a 12. Kolozsvári Magyar Napokon (Bánffy-palota) és az Erdély aranykora – Fejedelmek tündérkertje c. könyv bemutatója (Rubikon könyvkiadó)
A KMN TV stúdióvendégei: Kovács Zsolt grafikus, Mira Marincaș fotóművész és Oborni Teréz történész

19:00 Budapest Orchestra Project – koncert
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

20:30 Király László költő A hét szerzője című sorozatban
Az elmúlt évben az Erdélyi Magyar Írók Ligája online beszélgetéssorozatot indított A hét szerzője címmel. A Király László kolozsvári író, költő, műfordítóval készült interjút a KMN TV műsorában is sugározzuk. A beszélgetés házigazdája: Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Ma-gyar Írók Ligájának elnöke.
Közvetítés felvételről

21:00 A Tokos zenekar és barátai – 10 éves jubileumi koncert
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

CSÜTÖRTÖK, AUGUSZTUS 19.

10:00 Indul a nap! – rövid összefoglaló és műsorismertető a KMN TV stúdiójából
Élő helyszíni tudósítás a vásárutcából és a Főtérről

10:11 Nincs KMN vezetett séta nélkül
A KMN TV stúdióvendégei: Pakó Klára művészettörténész, Nagy Béla helytörténész, Gergely Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója és Sipos Dávid, a Házsongárd Ala-pítvány titkára

10:51 Középkori falu a Farkas utcai református templom tövében
Élő, helyszíni tudósítás a Romkertből

11:00 Játékos mesetekergés Hajós Erikával
Élő közvetítés a Romkertből

11:20 125 éves a nagybányai festőiskola. A KMN TV stúdióvendégei: Murádin Jenő művészet-történész és Pintér Zsolt, a Főtér Fesztivál – Nagybányai Magyar Napok szervezője

11:30 Nagy művészek egy kisvárosban c. dokumentumfilm a nagybányai festőiskoláról (1997). Rendező: Schneider Tibor.

12:00 Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 23. Szent István-­napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Élő közvetítés a Főtérről

13:00 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő, helyszíni tudósítás a vásárutcából

13:06 Nagy Albert retrospektív kiállítások
A KMN TV stúdióvendége: Székely Sebestyén György, a Quadro Galéria igazgatója

13:15 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő helyszíni tudósítás a könyvvásárból

13:20 A bonchidai Bánffy-kastély – A KMN TV stúdiójában Eke Zsuzsánna művészettörténésszel a magyar nyelvű vezetett sétáról, a kastély múltjáról és jelenéről beszélgetünk. A beszélgetés alatt megnézünk egy, a kastélyról készült dokumentumfilmet is: A kőbe fa-ragott szemtanú (1994, 20 perc). Rendezők: Maksay Ágnes és Marius Tabacu.

13:50 In memoriam Marius Tabacu.
A zongorista, a dokumentumfilm-rendező, a műfordító és a disszidens. Beszélgetés az emberről, aki saját szavaival élve „Kolozsváron lett erdélyivé”. Marius Tabacu alakját a Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa Dufart című sorozatában készült kisfilmmel ele-venítjük fel. Készítette: Maksay Ágnes és László Lóránt.
A KMN TV stúdióvendége: Kósa András László, a Bukaresti Magyar Kulturális Intézet ve-zetője

14:04 Szemmel verés. Egy megfigyelt vallomásai (2009, 50 perc), dokumentumfilm.
Rendezte: Marius Tabacu.

14:54 Húszéves a Sapientia EMTE: First Cut. Válogatás a „Sapi” legfrissebb filmjeiből
A Filmművészet, fotóművészet, média szak diákjainak filmjeiből készült válogatást Virgi-nás Andrea tanszékvezető mutatja be.

16:00 A Magyar Kultúra című, a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) gondozásában havonta megjelenő kulturális-művészeti lapot a szerzők jelenlétében bemutatják: Bonczidai Éva főszerkesztő, Döme Barbara főszerkesztő-helyettes, Pál Dániel Levente, a Petőfi Kulturá-lis Ügynökség irodalom szakmai igazgatója.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

17:00 Születésének 100. évfordulóján Mészöly Miklósra emlékezünk
A KMN TV stúdióvendége: Gróh Gáspár irodalomtörténész

17:20 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő helyszíni tudósítás a könyvvásárból

17:30 Gyallay Pap Domokos emlékezete
A KMN TV stúdióvendége: H. Szabó Gyula, a Kriterion Könyvkiadó főszerkesztője és Gaal György irodalomtörténész

17:45 Opera Napok: új rendezvénysorozattal ünneplik a kolozsvári operajátszást
A KMN TV stúdióvendége: Szép Gyula, a Kolozsvári Állami Magyar Opera igazgatója

18:00 A hét szerzője c. sorozatban Egyed Emese, Balázs Imre József és Cseh Katalin
Az elmúlt évben az Erdélyi Magyar Írók Ligája online beszélgetéssorozatot indított A hét szerzője címmel. Az Egyed Emesével, Balázs Imre Józseffel és Cseh Katalinnal készült in-terjút a KMN TV műsorában is sugározzuk. A beszélgetés házigazdája: Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke.
Közvetítés felvételről

19:00 Knock Out – koncert
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

20:00 Isten éltessen, Kolozsvár!
705 évet „tölt” ma Kolozsvár! A település 1316. augusztus 19-én kapott kiváltságjogokat Károly Róbert királytól, ekkortól számítjuk városként. E dátum köré szerveződnek immár tizenkettedik alkalommal a Kolozsvári Magyar Napok.
A születésnapi beszélgetés vendégei: Lupescu Radu történész, egyetemi oktató (Sapien-tia EMTE), Macalik Arnold építész és Maksay Ágnes dokumentumfilm-rendező.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvarából

21:00 Szarka Tamás (Ghymes) és zenekara koncertje
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

PÉNTEK, AUGUSZTUS 20.

10:00 Indul a nap! – rövid összefoglaló és műsorismertető a KMN TV stúdiójából
Élő helyszíni tudósítás a vásárutcából és a Főtérről

10:11 Meghívó a Kós Károly emlék- és teljesítménytúrára, kedvcsináló a szombaton induló ki-ránduláshoz.
Kisfilm a Jókai teljesítménytúráról.
A KMN TV stúdióvendége: Kiss Mihály Boglárka, az EKE Kolozsvár 1891 szervezet iroda-vezetője és Szabó Zsolt, a Szentimrei Alapítvány elnöke

10:33 Írta és varrta… – kalotaszegi írásos hímzéssel díszített textíliák az Erdélyi Néprajzi Mú-zeum gyűjteményéből című kiállítás margójára beszélgetés és kisfilmek a gyerőmonostori varróasszonyról, Sinkó Kalló Katalinról, a Madárleány történetéről és a kalotaszegi pirami-sokról
A KMN TV stúdióvendége: Tötszegi Tekla, a kiállítás kurátora

11:00 Nemzeti ünnepünk – beszélgetés az államalapításról, Szent István intelmeiről, mindennek a mai és kolozsvári jelentőségéről az erdélyi magyar történelmi egyházak elöljáróival. Meghívottak: Kovács Gergely, az Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegye érseke, Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház volt püspöke és Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangéli-kus–Lutheránus Egyház püspöke.
Ismétlés 2020

12:00 Tánckavalkád Kolozsvár Főterén – a 23. Szent István-­napi Néptánctalálkozón részt vevő együttesek bemutatkozása
Élő közvetítés a Főtérről

13:00 Az Emese Várispánság Népének középkori vásári forgataga
Élő helyszíni tudósítás a Romkertből

13:05 Ügyességi játékok a Kallós Múzeumból
Élő közvetítés a Romkertből

13:30 Heltai FolkCenter programjai – betekintés a gyermekprogramokba
A KMN TV stúdióvendége: Pillich Balázs programkoordinátor és Matekovics Hajnalka szervező, Életfa Családsegítő Egyesület

13:50 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő helyszíni tudósítás a könyvvásárból

14:00 Húszéves a Sapientia EMTE: „Egy élet Erdélyért”. Gróf Teleki Béla életútja – Murádin János Kristóf egyetemi oktató (Sapientia EMTE) vetített képes előadása
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

15:00 Szent István ünnepe Kolozsváron
A KMN TV stúdióvendége: Ft. László Attila főesperes-plébános, Szent Mihály plébánia (kolozs-dobokai főesperesi kerület)

15:30 Kapcsolunk a Borutcába
Élő helyszíni beszélgetés a szervezőkkel

15:40 Lucian Boia: Ember és klíma
A KMN TV stúdióvendége: Rostás-Péter István, a könyv fordítója

16:00 Kapcsolunk a Farkas utcába
Élő, helyszíni tudósítás a vásárutcából

16:10 Pálosan szép az élet – bemutatjuk az Egyetem utcai parkolóban látogatható mozgó kiállí-tást és egy kisfilmet az Erdélybe visszatelepedett pálosokról (a Székelyföldi Stúdió készí-tésében)
A KMN TV stúdióvendége: Bátor Botond pálos szerzetes és Sudár Annamária kurátor

16:30 XII. Kolozsvári Magyar Filmnapok. Válogatás a BBTE Magyar Film és Média Intézetének legújabb filmterméséből. A filmművészet és média szak diákjainak filmjeiből készült vá-logatást Csibi László intézetvezető és Bátori Anna filmtörténész mutatja be.

17:30 23. Szent István-napi Néptánctalálkozó – népviseleti felvonulás a Farkas utcában
Élő közvetítés a Farkas utcából

18:00 Augusztus 20-i ünnepi műsor
A kolozsvári Sétatér – Szőcs Géza-emlékest. Előadók: Szilágyi Enikő színművész és ven-dégei: Demény Balázs zongoraművész, Cári Tibor zeneszerző és Szabó J. Attila csellista
Ünnepi köszöntőt mond Mile Lajos főkonzul.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

19:00 Magyar nóta határok nélkül – fellépnek: Koós Éva (Marosvásárhely), Vígh Ibolya (Kolozs-vár), Buta Árpád (Marosvásárhely). Kíséri: ifj. Berki Béla és zenekara (Budapest).
Élő közvetítéssel bekapcsolódunk a főtéri nagyszínpadi előadásba

19:30 Pálffi Géza: A szent korona titkai (az M5 Mindenki akadémiája című sorozatából) – isme-retterjesztő film

20:00 Operagála. Szólisták: Miklósa Erika, Veress Orsolya, Pataki Adorján, Sándor Csaba, Szabó Bálint. Részletek, áriák hangzanak el Erkel Ferenc, Georges Bizet, Giacomo Puccini, Gi-useppe Verdi,
Kodály Zoltán műveiből. Közreműködik: a Kolozsvári Magyar Opera Zenekara. Vezényel: Jankó Zsolt
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

SZOMBAT, AUGUSZTUS 21.

11:00 Indul a nap! – műsorismertető a KMN TV stúdiójából és a Farkas utcából

11:10 Kapcsolunk a Főtérre – KMN Donaton terepfutóverseny-előzetes Tonk Sándorral és Gergely Balázzsal
A legenda szerint közel 400 évvel ezelőtt a Hója-erdőnél legeltető Donát egy éjszaka fel-figyelt a Törökvágásnál Kolozsvárra támadó török seregre. A hős pásztor lélekszakadva futott be a városba. Az utat, amelyet megtett, ma is Donát útnak nevezik. A Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt, augusztus 22-én 10 órától az ő emlékét idézzük meg a KMN Donaton terepfutóversenyen.

11:17 Bemutatjuk a Beporzó vándortanösvényt, a közel 30 oktató-szórakoztató játékot tartal-mazó interaktív vándoroltatható tudományos játszóházat. Megálmodói és kivitelezői a budapesti Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a kolozsvári NECC – Nature Education Community Center tagjai.
A KMN TV stúdióvendége: Macalik Kunigunda biológus, egyetemi oktató (BBTE)

11:41 Vásári mesejáték az Emese Várispánság Népének középkori vásári forgatagából
Élő közvetítés a Farkas utcai Romkertből

12:00 Interaktív családi nap a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájában
Idén második alkalommal kapcsolódott be az intézmény a KMN programjaiba. Visszapil-lantunk az idei rendezvényükre, beszélgetünk az intézmény életéről, hétköz- és ünnep-napjairól.
A KMN TV stúdióvendégei: Kiss Csilla, a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája igazgatója és Miklós György tanár

12:28 Kapcsolunk a Főtérre
Hangulatjelentés és előzetes a másnapi Örömfőzésről. Meghívott: Boros Lóránd, az Örömfőzés szervezője.

12:38 A város és az akadémia. A kolozsvári jezsuita kollégium az 1581-es alapítástól az 1698-as újjáalapításig
A KMN TV stúdióvendége: Lukács József egyetemtörténész, egyetemi oktató (BBTE)

13:00 Várak, fellegek. Kolozsvárról és irodalomról beszélget Márton Evelin, László Noémi, Király Zoltán és Karácsonyi Zsolt.
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

14:10 Rózsa és Ibolya mesejáték (2010). Rendezte: Marius Tabacu, Maksay Ágnes, operatőr: Kötő Zsolt

15:00 Tasi Nóra Quintet – koncert
Élő közvetítés a Bánffy-palota udvarából

16:00 Rádióizotópok, a környezet nyomjelzői – Begy Róbert-Csaba egyetemi oktató (BBTE Környezettudományi és Környezetmérnöki Kar) előadása
Élő közvetítés a Református Kollégium udvaráról

17:00 Pankastic – koncert
Élő közvetítés a Bánffy-palota udvarából

18:00 Kapcsolunk a Főtérre
Élő helyszíni tudósítás

18:07 A hét szerzője c. sorozatban Szántai János és Papp Attila Zsolt
Az elmúlt évben az Erdélyi Magyar Írók Ligája online beszélgetéssorozatot indított A hét szerzője címmel. A Szántai Jánossal és Papp Attila Zsolttal készült interjút a KMN TV mű-sorában is sugározzuk. A beszélgetés házigazdája: Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának elnöke.
Közvetítés felvételről

19:00 Hot Jazz Band – koncert
Élő közvetítés a főtéri Nagyszínpadról

20:00 In memoriam Szőcs Géza és Demény Attila – ünnepi műsor: Hitvallás – Bogdán Zsolt elő-adásában. A Szent Efrém Férfikar Demény Attila szerzeményeiből ad elő. Áhítatok – Visky András versei nyomán. Szerelmes énekek – közreműködik: Kővári Eszter Sára ének, Gódor Erzsébet cimbalom, Réman Zoltán klarinét

20:40 Viszontlátásra! – záró gondolatok a szervezőkkel a Főtéren