Gergely Balázs: „Immár bizonyosság: a Mátyás-mesék tovább íródnak!”

Vasárnap este Kolozsvár Főterén ünnepélyes zárógálával, valamint a világhírű, Magyar Örökség és Hungarikum-díjas 100 Tagú Cigányzenekar koncertjével zárult a 9. Kolozsvári Magyar Napok. Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljának záróeseményén jelen volt és felszólalt Kásler Miklós, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának minisztere, Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere és Gergely Balázs, a 9. Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke.

„Különös öröm számomra, hogy őseim földjén, a kincses Kolozsváron köszönthetem szívem melegével sors és honfitársaimat, abban a városban, ahol édesapám a diplomáját, hazaszeretetét és emberségét kapta egy életre” – kezdte alkalmi beszédét Kásler Miklós. „Zarándoklatra jöttem – Nagyváradon keresztül – Kolozsvárra, hogy hitet tegyek szent királyaink öröksége, az ember és államférfiúi nagyság, a magyar és keresztény értékek mellett” – mondta a miniszter, majd hozzátette: a Kárpát-medencei magyar közösség szétszakítása idején Erdélyben élt tovább életformánk, hagyományunk, eszmerendszerünk, szuverenitásunk, küldetéstudatunk, jellegzetesen egyedi, ősi kultúránk. „A túlélő magyar életfelfogás hozta létre a világ első vallásbékéjét Tordán, s ez is jelzi, olyan helyen vagyunk, ahol jó volt élni. A diktatúrákat, a brutális izmusokat és az igazságtalan békéket viszont minden érintett nemzet megsínylette a történelem során. A klasszikus emberi és keresztény értékek, az identitás pillérjei, és a kultúra leértékelődött. A pénz, a hatalom és a gyönyörök mindenhatóságában élünk, pedig az ösztönökön túl van az emberi élet értelme: a spirituális világ. Történelmi perspektívából vizsgálva pedig elmondható: el kell számolnia mindenkinek a világ előtt azzal, miként sáfárkodott az utolsó évszázadban a kikényszerített javakkal” – hangsúlyozta Kásler. Beszéde végén a politikus emlékeztetett: a sok oktalan és eredménytelen viszály és veszteség után Közép-Európa akkor lehet nyertes, akkor lehet győztes, ha visszanyeri értékeit és identitását. „A viszonyokat és adottságokat nem lehet erőszakkal megváltoztatni, a gondolatokat megfegyelmezni, embereket és népeket átalakítani. De lehet köztük harmóniát teremteni” – zárta gondolatait Kásler Miklós.

„Örvendek, hogy újra látom önöket. Jó estét kívánok!” – köszöntötte magyarul a téren megjelent tömeget Emil Boc. Kolozsvár polgármestere röviden szólt az egybegyűltekhez, megköszönve a szervezőknek a meghívást. „Mondandómat rövidre fogva, azt csak néhány kulcsszóra korlátozom: otthon, együtt az Európai Unióban. Olyan fogalmak ezek, melyek összekötnek minket, s meggyőződésem, hogy ezen alapelvek mentén, együttműködve sikeresek és erősek lehetünk” – mondta Emil Boc.

„Köszönöm a szervezőknek, hogy mertek egy merészet álmodni, és kilencedik alkalommal is megszervezték a Kolozsvári Magyar Napokat! Tartalmas hét áll mögöttünk, s kolozsváriakként mindannyian feltöltődhettünk. Ha csupán két szóban kelleni összefoglalni azt, amit nyolc napon keresztül láttunk, átéltünk, felfedeztünk, akkor az a két szó, az érték és a közösség lenne. A közösséget teremtő érték és az értéket teremtő közösség” – kezdte beszédét Oláh Emese. Kolozsvár alpolgármestere elmondta: a Kolozsvári Magyar Napok lehetőség a tervezésre, valamint befektetés a jövőbe. „Ez az a hely és ez az az alkalom, amikor mindannyian győztesnek érezhettük magunkat. Bizonyossá vált, hogy nem múltunkat sirató magyarok vagyunk, hanem művészetbarát, tudománybarát, sportbarát, családbarát és szórakozni tudó résztvevők. A Kolozsvári Magyar Napok az összetartás szimbóluma. Ami meggyőz arról, hogy lehet, érdemes és kell ezen az úton járni” – jelentette ki a politikus, majd hozzátette: keresnünk kell a választ arra, hogy a Kolozsvári Magyar Napok után hogyan teremtsünk új értékeket. „Nem elég, ha egyenként keressük. Erősebb közösség akkor leszünk, ha közösen is választ találunk ezekre a kérdésekre, ha itt a téren nemcsak közönség, hanem közösség ünnepel. Mert a válaszok erőt adnak, ezekről beszélnünk kell, ezekre építkezhetünk. Ez tesz minket életerős nemzetté. Ne szemlélői legyünk ennek az alkotói folyamatnak, hanem cselekvő résztvevői” – hangsúlyozta Oláh. „Legyünk büszkék arra, hogy mi erős, értékalkotó közössége vagyunk ennek az országnak. Erdély az otthonunk! Nem elvettünk, hanem hozzátettünk Romániához. A következő száz évben sem rombolni, hanem építeni akarjuk ezt az országot. Együtt ünnepeljük a szabadságot és a másság elfogadását, a 450 éves vallásszabadság szellemében, ünnepeljük az igazságot – Mátyás király szellemében –, ünnepeljük a 9. Kolozsvári Magyar Napokat és az összetartozást. Vivat Mathias! Vivat Kolozsvár!” – zárta beszédét az alpolgármester.

„Eljött az idő, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, aki itt volt velünk, akik támogatták rendezvényünk megvalósítását, s akik végig dolgozták velünk az elmúlt heteket és hónapokat. Ugyanígy köszönettel tartozunk Kolozsvár Polgármesteri Hivatalának és Emil Boc polgármester úrnak, akik lehetővé tetté, hogy gördülékenyen és problémamentesen ünnepelhessünk” – kezdte beszédét Gergely Balázs. A 9. Kolozsvári Magyar Napok főszervezője – egy Mátyás-mesét idézve – kijelentette: a világ közepe ott van, ahol a király és az ő népe áll. „Felteszem hát a kérdést: hol máshol lehetne a világ közepe, ha nem itt, ahol mi állunk, nagy királyunk előtt? Immár kilencedik alkalommal töltöttük meg Kolozsvár Főterét, megtanultunk szabadon ünnepelni és örülni egymásnak. Ha valaminek, ennek biztos örvendene mesebeli királyunk is. Immár bizonyosság: a Mátyás-mesék tovább íródnak, mi pedig itthon érezzük magunkat, s házigazdaként bízunk benne, hogy programkavalkádunk minden résztvevője jól érezte magát a bő egy hét során. Köszönöm, hogy együtt lehettünk, s büszke vagyok arra, hogy kolozsvári lehetek, hogy önök közé tartozhatom. Jövőre ugyanitt, ugyanekkor” – zárta beszédét Gergely Balázs.