Megalakult az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség

Kolozsvári sajtótájékoztatón jelentették be az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség megalakulását, melynek célja a kiemelkedő kulturális értékeket képviselő erdélyi fesztiválok tömörítése, szakmai együttműködésük kiépítése és erősítése, valamint a közös érdekérvényesítés megteremtése.

A sajtóeseményen jelen volt Szabó Lilla, az újonnan megalakult Szövetség elnöke, a Kolozsvári Magyar Napok programigazgatója, Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, valamint az erdélyi kezdeményezéshez csatlakozó fesztiválok képviselői, név szerint Szőcs Péter, a Partiumi Magyar Napokat szervező alapítvány elnöke, Széll Lőrincz, a Hunyad Megyei Magyar Napok képviselője, Pintér Zsolt, a Főtér Fesztivál – Nagybányai Magyar Napok főszervezője, Toró Tamás, a Brassói Magyar Napok főszervezője, Nagy Éva, a Vásárhelyi Forgatag képviselője, Lőrincz Helga, a Fehér Megyei Magyar Napok főszervezője, Kása Zsolt, a Temesvári Magyar Napok főszervezője, valamint Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője.

A sajtótájékoztatót megelőző napon – a Kincses Kolozsvár Egyesület kezdeményezésére – munkamegbeszélésen vettek részt a sajtótájékoztatón is jelen lévő fesztiválok képviselői, akik áttekintették az erdélyi magyar fesztiválok helyzetét, valamint meghatározták az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség tevékenységének prioritásait.

„Az idén tíz éves Kolozsvári Magyar Napokon szeretnénk bemutatni azt a mára már Erdély-szerte jelenlévő magyarnapok-mozgalmat, melynek köszönhetően az interetnikus és szórványkörnyezetben létrejöhettek a KMN-hez hasonló rendezvények. Az elmúlt tíz évben mindig nagy öröm volt számunkra, hogy együtt tudtunk működni más fesztiválokkal, de arra is rá kellett jönnünk, hogy az erdélyi magyar fesztiválszervezők közti kapcsolattartás esetleges. Nem ismerjük elég jól egymást, s így nem is tudunk egymás sikereiből és hibáiból tanulni. Abban bízunk, hogy ezt a hiányt pótolja majd a most létrejött szövetség, melyhez a következő hónapokban további rendezvények csatlakozhatnak” – mondta Gergely Balázs, majd hozzátette: minden jelentős erdélyi fesztivált meg fognak keresni, de a szövetséghez ajánlás és jelentkezés útján is lehet majd csatlakozni. „Természetesen vannak bizonyos feltételek, melyeknek meg kell felelniük a csatlakozóknak, hiszen elsődleges célunk, hogy komoly kulturális értéket és magas színvonalat képviselő fesztiválokat tudhassunk sorainkban” – mondta a KMN főszervezője.

 

„A Kolozsvári Magyar Napok tagja a Magyar Fesztivál Szövetségnek, s régóta érlelődött a gondolat, hogy szükség lenne egy ahhoz hasonló erdélyi szakmai fórumra is. A KMN tíz éves évfordulója jó alkalmat nyújtott ahhoz, hogy megtegyük az első lépéseket, s létrehozzuk az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetséget, s az itt jelenlévő fesztiválok képviselőivel elkezdjük a munkát, egy működőképes hálózatot kialakítva” – kezdte felszólalását Szabó Lilla. Az erdélyi szövetség elnöke tájékoztatott: első körben a Kolozsvári Magyar Napokhoz hasonló fesztiválok képviselőit hívták meg, akik szintén interetnikus vagy szórványközegben végzik munkájukat. „A KMN újabb lendületet adott az ilyen típusú rendezvényeknek, az elmúlt években számos fesztivál jött létre ennek hatására, s e kezdeményezések összessége alkotja a magyarnapok-mozgalmat, melyet az idei KMN során be is mutatunk majd. Mindannyiunkat összeköt a tény, hogy rendezvényeinknek komoly közösségépítő szerepe van, mely során a helyi magyar közösségek birtokba vehetik a városok szimbolikus tereit, s bemutathatják kulturális értékeiket a helyi románság számára is” – hangsúlyozta Szabó Lilla, majd elmondta: az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetséget kilenc erdélyi fesztivál alapította meg, céljuk pedig a jelentős kulturális értékeket képviselő rendezvények közötti szakmai együttműködés megteremtése, a közös érdekérvényesítés kialakítása, egy közös honlap létrehozása, valamint egy erdélyi fesztiválnaptár létrehozása is.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség a Márta István által vezetett Magyar Fesztivál Szövetség példáját követve jött létre. „Szövetségünk 2002-ben alakult meg, közel egytucat fesztivál részvételével, mára pedig 220 szervezet 280 fesztiválját képviseljük. Kizárólag szakmai kérdésekkel foglalkozunk, s célunk egy olyan fórum létrehozása, melynek keretei között együtt gondolkodhatunk, s lehetőség nyílik a közös érdekérvényesítésre is” – mondta Márta István, aki beszámolt arról is, hogy az általa képviselt szervezetben négy különböző tagozat működik (a kulturális-művészeti, a közösségi, a népművészeti és a gasztro-kulturális fesztiválok képviseletére), kezdeményezésükre a Nemzeti Kulturális Alapnál létrejöhetett a kulturális fesztiválok kollégiuma, néhány évvel ezelőtt pedig a határon túli fesztiválok irányába is nyitottak. „Nagy öröm számunkra, hogy Erdélyből már 16 fesztivál jelentkezett a Magyar Fesztivál Szövetségnél – felvételét kérve –, s ez is azt jelzi, van igény a hasonló kezdeményezésekre. Épp ezért csak gratulálni tudok az Erdélyi Magyar Fesztivál Szövetség létrehozóinak, s bízom benne, hogy tartalmas együttműködés jöhet létre szervezeteink között” – zárta felszólalását Márta István.

A sajtótájékoztató végén a jelenlévő fesztiválok képviselői mutatták be röviden rendezvényüket – válaszolva a sajtó kérdéseire is.