Prelucrarea datelor

Notificare privind protecția datelor cu caracter personal

Acest document are scopul de a vă informa cu privire la modul în care date personale sunt colectate, stocate, folosite și transmise atunci când utilizați formularul de contact de pe acest site sau participați la Zilele Culturale Maghiare din Cluj (în continuare Eveniment).

1. Operatorul de date

Asociația Clujul Comoară (în continuare Operator) se angajează să prelucreze responsabil informațiile colectate, inclusiv date privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (în continuare date personale).

2. Prelucrarea datelor prin formularul de contact

Categoriile de informații colectate
Operatorul colectează și stochează următoarele informații atunci când trimiteți mesaje prin intermediul formularului de contact (magyarnapok.ro/2018/ro/contact): numele, adresa de e-mail și conținutul mesajului Dumneavoastră.

Utilizarea informațiilor colectate
Informațiile colectate sunt folosite: pentru a răspunde solicitărilor și pentru a oferi informații adecvate utilizatorilor.

Transmiterea informațiilor colectate
Operatorul nu vinde informațiile colectate nimănui. Dezvăluirea informațiilor colectate este limitat la următoarele cazuri.

Furnizorii Operatorului și alți furnizori de servicii care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi companiile de găzduire web, servicii de email, servicii de analiză și tehnologia informației pot fi destinatarii datelor colectate.

Pot fi destinatarii datelor și autoritățile publice sau terțe entități în cazul în care o asemenea măsură este permisă sau impusă de legislația națională în vigoare sau alte prevederi legale care se aplică Operatorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea informațiilor colectate
Temeiul legal al prelucrării este interesul legitim al Operatorului de a furniza informații și asistență participanților la Eveniment în caz de nevoie.

3. Prelucrarea datelor pe parcursul Evenimentului

Categoriile de informații colectate
Pe parcursul Evenimentului vor fi realizate înregistrări video și fotografii, care pot include imaginea Dumneavoastră.

Utilizarea informațiilor colectate
Operatorul va folosi înregistrările video și/sau fotografiile în format fizic (print), electronic și online pentru scopuri promoționale, de raportare și arhivare.

Înregistrările video și fotografiile vor fi distribuite: pe pagine Operatorului (magyarnapok.ro/ro), paginile Facebook (fb.com/zilelemaghiarecluj și fb.com/magyarnapok), contul de Instagram (instagram.com/magyarnapok), și canalele Youtube (youtube.com/channel/UCGcrmpDt_NyZhT3GIBZMvrg și youtube.com/user/kolozsvarmagyarnapok).

Destinatarii informațiilor colectate
Operatorul nu vinde informațiile colectate nimănui. Dezvăluirea informațiilor colectate este limitat la următoarele cazuri.

Furnizorii Operatorului și alți furnizori de servicii care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi companiile de găzduire web, servicii de email, servicii de analiză și tehnologia informației pot fi destinatarii datelor colectate.

Pot fi destinatarii datelor și autoritățile publice sau terțe entități în cazul în care o asemenea măsură este permisă sau impusă de legislația națională în vigoare sau alte prevederi legale care aplică Operatorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea informațiilor colectate
Interesul legitim al Operatorului este temeiul legal al prelucrării datelor privind fotografierea și înregistrarea video pe parcursul Evenimentului. Dacă nu doriți ca imaginea Dvs. să fie utilizată de către Operator, vă rugăm să contactați organizatorii pentru a vă exercita dreptul de opoziție.

4. Stocarea informațiilor colectate

Informațiile colectate sunt stocate până la realizarea scopurilor specifice prelucrării, respectiv până la îndeplinirea obligațiilor legale.

5. Drepturile persoanelor vizate
În cazul în care doriți să vă exercitați dreptul de acces, rectificare, ștergere sau orice alt drep prevăzut de Regulamentul european privind protecția datelor cu caracter personal vă rog să ne contactați la: [email protected].

6. Actualizarea prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cea mai recentă actualizare a prezentei Notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 21.08.2018. Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic această pagină.