A 12. Kolozsvári Magyar Napokat záró ökumenikus istentisztelet

Fellép a Szent Efrém Férfikar.

Műsor:

Énekeljetek az Úrnak!
A Szent Efrém Férfikar hangversenye
(művészeti vezetők: Bubnó Tamás és Bubnó Lőrinc)
közreműködik: Kővári Eszter Sára énekművész
Sáry László: Énekeljetek az Úrnak – zsoltárkánon
Liszt Ferenc: Mihi autem adhaerere – 73. zsoltár
Ave beate Rex Stephane – antifóna Szent István zsolozsmájából
Regis Regum – himnusz Szent László zsolozsmájából
Harang-ima: Beati
Esterházy Pál: Veni Sancte spiritus
Könyörögjünk keresztyének – Pünkösdi ének az Eperjesi Graduálból
Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus – motetta nyolc szólamra
Sergei Ekimov: Pri rekah Vavilonskih – 136. zsoltár
Harang-ima: Philippi
Mozart: Ave verum corpus
Csiky Boldizsár: De_inceputul lui Dumnezeu – Mihail Moxa Genezisére
Kodály Zoltán: Bóruch sem – héber áldás
Bubnó Tamás feld: Mizmor le David – Dávid királyt magasztaló ének
Harang-ima:  Mirabilis
Boksay János: Két részlet Aranyszájú Szent János liturgiájából
Bubnó Márk feld.: Széles mezőkön – ukrán vallásos ének
Bubnó Tamás: Boldogok mindnyájan – 127. zsoltár
                        Adjunk hálát mindnyájan – unitárius ének
Bartók: Ideje bujdosásimnak
Kodály: Semmit ne bánkódjál – Szkhárosi Horváth Ádám éneke

Megosztás:

Dátum

2021. aug. 22.

Időpont

6:00 pm - 7:00 pm

Helyszín

Farkas utcai református templom - Farkas u. 21. sz.
Strada Mihail Kogălniceanu 21, Cluj-Napoca 400000
Kategória

Leave a Reply