Átadták a felújított Herepei-házat

,,Van jövő a kövek között”- mondta Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere köszöntőbeszédében, a Herepei-ház átadóünnepségén. A műemlék épület 2023. augusztus 13-i ünnepélyes átadását követően immár az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetsége (IKE), illetve a Főiskolás Ifjúsági Keresztény Egyesület (FIKE) székhelye.

Augusztus 13-án (vasárnap) a Farkas utcai református templomban megtartott ökumenikus hálaadó istentisztelettel vette kezdetét a 14. Kolozsvári Magyar Napok, majd rögtön ezt követően a templom mellett található felújított Herepei-ház ünnepélyes átadásán vehettek részt a jelenlevők. Az ünnepség során Weisz Attila művészettörténész röviden ismertette a műemlék történelmi jelentőségét. Elmondta: a református óparókia a nevét a Herepei-család után kapta, attól a nevezetes papi dinasztiától, amely a 19-20. században három generáción keresztül ott élt és tevékenykedett.  Az épület történelmi gyökerei viszont visszanyúlnak az 1622-es időkig is, amikor Bethlen Gábor a református közösségnek adományozta a templomot és a környező telkeket. 1630-1660 között első, illetve. II. Rákóczi György fejedelmek idején hangsúlyt kap a református intézményrendszer kiépítése, ennek keretén belül egy papi lak létrehozása is, egy olyan épületé, amely alapjaiban tulajdonképpen a mai óparókiát is magába foglalta – és ez a mozzanat az épület tulajdonképpeni történetének kezdete. Funkciójában viszont idővel túlmutatott a papilak-jellegen, hiszen hivatali épületté is vált, a konzisztorium tanácsüléseinek is helyet adott ebben az időszakban. Ezt az épület déli helységének reneszánsz kori falfestései is bizonyítják: bibliai idézetek, intelmek díszítik a  termet, amelyek a művészettörténet tanuságai szerint hivatali és tanácsépületeken gyakran jelennek meg.  Ezzel szinte egyedülállóvá válik az erdélyi műemlékek között, hangsúlyozta Weiss Attila, hiszen Erdély szerte csak három-négy, jellegében hasonló épületről van tudomásunk.

Az átadó ünnepségen elsőként Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyülteket a nemzeti megújulás és összefogás fontosságát hangsúlyozva. Kiemelte Kolozsvár jelentőségét a magyar történelemben, a városnak a magyar identitáshoz fűződő szoros kapcsolatát, hozzátéve: ,,Ezzel nem azt mondjuk, hogy Kolozsvár csak a magyaroké. Kolozsvár mindig is azoké az embereké volt, akik ebben a városban éltek, akik ebben a városban élnek, és akik ennek a városnak az életéhez, fejlődéséhez a saját munkájukkal, szorgalmukkal, tehetségükkel hozzájárultak. Ennek köszönhető az is, hogy a templomaink, az óvodáink, a bölcsödéink, az iskoláink, a gimnáziumaink, az egyetemünk megépítése és fejlesztése után elmondhatjuk azt, hogy egy újabb mérföldkő előtt állunk, amikor a közösségeinket fejlesztve immár az ifjúságnak is lehetőségeket biztosítva adjuk át ezt a házat itt, a Farkas utcában”.

Ezt követően Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere vette át a szót, Kolozsvár drágaköveként méltatva a Herepei-házat, amely elmondása szerint két év kemény munkálat után „bizonyítja, hogy van még a közösségben erő”. Hozzátette: ,,örülök, hogy az IKE fogja belakni ezt a teret, mert ez a bizonyíték arra, hogy van jövő a kövek között, hogy van jövő Kolozsváron.”

Apetroae Lucas, az egyházkerület ifjúsági referense az IKE nevében az öröm és hála érzését fejezte ki az IKE múltbeli sikereiért és az új kezdetért, amit ez a közösségi ház reprezentál.

Végezetül Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke köszöntötte az ünneplőket az idők, a nemzedékek egymásra épülését emelve ki, valamint hangsúlyozva: ,,templom, a két iskola, az óvoda, és most ez a ház tökéletesen szemlélteti, hogy mire van szükségünk, hogy a jövőben is megmaradjunk.”

Az ünnepi beszédeket követően az IKE jelenlevő tagjai időkapszulát helyeztek el, amit a tervek szerint az IKE alapításának 150. évfordulóján, 2071-ben fog felnyitni a következő generáció.

A REFO Herepei-ház megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt, és a 14. Kolozsvári Magyar Napok ideje alatt is látogatható lesz augusztus 15-19. Között, az IKE által szervezett programok keretein belül. Az idelátogatókat lelki áhitattal, kerekasztal beszélgetésekkel, italkóstolókkal, kézműves műhellyel, családi piknikkel és játékdélutánnal várják a szervezők.

Augusztus 18-án, pénteken 15 órától az érdeklődőknek Weiss Attila művészettörténész tart előadást az épület történetéről, augusztus 19-én 12:30-tól pedig Visky András Kitelepítés című regénye köré szerveződő író-olvasó találkozón vehetnek részt az idelátogatók. A zenekedvelőknek sem kell aggódniuk, hiszen augusztus 17-én, csütörtökön a Platón duó majd augusztus 18-án, pénteken ps:alter együttesek koncertjei ajánlanak zene általi, lelki felüdülést a résztvevőknek.

Kiss Tünde

Megosztás:

Leave a Reply